Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

quinology nedir?

quinology : n. Kınakına ağacı kabuğundan elde edilen alkaloidlerin yapı, özellik ve etkilerinin incelenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cohesion : n. 1. Yapışma, ayrı olması gereken iki şeyin birbirine yapışması; 2. Bir maddeyi oluşturan moleküller arasındaki çekim kuvveti (Moleküllerin birbirine tutunmasını sağlar).


denutrition : n. Beslenme bozukluğu (noksanlığı), beslenme yetmezliği (kifayetsizliği).


discutient : a.&n. 1. Dağıtan; 2. Cerahati dağıtan ilaç.


electrophobia : n. Elektrikten korkma, elektrik akımı ile temasa geleceğinden aşırı ürkme.


epithelium : n. (pl. epithelia). Organları örten en dış tabaka, epitel(yum) mukozanın dış tabakası.


teratism : n. See: Teras.


gratification : n. Herhangi bir arzunun yerine gelişiyle hasıl olan ruhsal rahatlama, tatmin, memnuniyet.


gynecoid : a. Kadın gibi, jinekoid.


hypnotism : n. Sun'i uyutma, hipnotizma.


melanodendrocyte : n. See. Melanocyte.


omphaloncus : n. Göbek şişi veya tümörü.


otopyosis : n. Kulak cerahatlanması, kulağın cerahatli hali, otopiyoz.


pelohemia : n. Kanın normale oranla daha koyu kıvam gösterişi, kanın koyu oluşu.


phacolysin : n. Göz merceğinin elde edilen bir albümin.


phoresis : n. Elektrik akımı tesiriyle iyonların dokulara girmesi.


phot(o)- : pref. Işık, ışıkla ilgili.


pyrogenic : a. Ateş meydanag etiren, pirojenik.


reinversion : n. İçi dışına çevrilmiş birb organın tekrar normal haline gelmesi veya getirilmesi.


rheumatic : a. & n. Rumatik: 1. Romatizmaya ait (benzer), romatizmal; 2. Romatizmalı (kimse).


sexology : n. Biyolocik açıdan cinsiyet ve cinsel temasın bilimsel incelenmesi, cinslikbilim, cinsiyet ilmi, seksoloji.