Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quinology nedir?

quinology : n. Kınakına ağacı kabuğundan elde edilen alkaloidlerin yapı, özellik ve etkilerinin incelenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cyanoderma : n. Cildin mavi renk alması.


decapitation : n. 1. Doğumu mümkün olmayan fetusun başının kesilip çıkarılması; 2. Bir kemiğin yuvarlak olan başının kesilmesi.


desquamation : n. Derinin epitelyal elemanlarının iri ve ufak parçalar halinde dökülmesi, deri soyulması, pul pul dökülme.


disobliteration : v. Yeniden delik açma.


eczematous : a. Ekzemalı.


edulcoration : n. Tatlılaştırıcı


granulosis : n. Granül oluşumu, granüloz.


heliotropism : n. Canlı organizmanın gösterdiği güneş ışınlarına yönelme veya güneş ışınlarından uzaklaşma eğilimi.


hypocromatic : a. 1. Pigment eksikliği gösteren, soluk; 2. Boya alma yeteneği az, hafif boyanan; 3. Az kromatin ihtiva eden.


hypolipemia : n. Kanda yağ miktarının ileri derecede azalışı.


hysterogenous : a. See: hysterogenic.


menostaxis : n. Menstruasyon (aybaşı) müddetinin uzaması.


omphaloenteric : a. Göbek ve barsaklarla ilgili.


osmolarity : n. Tesirli ozmotik basınç.


osteological : a. Osteolojiye ait.


osteostixis : n. Kemiğin cerrahi delinlmesi.


pathology : n. Hastalık ilmi, hastalık sebebi ile meydana gelen değişikliklerin bilimsel incelenmesi, patoloji.


pelmatic : a. Ayak tabanı ile ilgili.


perienteric : a. Barsak çevresinde, barsağı çevreleyen.


pneometer : n. see: Spirometer.