Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

quinology nedir?

quinology : n. Kınakına ağacı kabuğundan elde edilen alkaloidlerin yapı, özellik ve etkilerinin incelenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diphtheroids : n. Difteri basiline benzemekle beraber birçok bakımlardan ondan farklı, genellikle patojen olmayan basil grubu.


disinterment : n. Mezar açılarak cesedin çıkarılması.


embryulcus : n. rahimden ölü fetusu çıkarmaya yarayan kancalı bir alet.


entrails : n. İç organlar, özellikle barsaklar ve karın içindeki organlar.


epineurium : n. Sinir kılıfı, epinevriyum.


exocrinology : n. Dış salgı bezleri tarafından salgılanan salgıları konu alan bilim dalı.


mia pit : (hole), Göz çukuru (yuvası).


exo-enzyme : n. biochem. Hücre dışında tesir eden enzim.


fibroadenia : n. Lenf dokusunun fibröz dejenerasyonu, fibroadeni.


fixation : n. 1.Sabit ve oynamaz hale getirme, tesbit etme, özellikle yerinden kaymış veya ayrılmış bir organı ameliyat veya diğer bir yolla eski yerine tesbit etme; 2. Mikroskopik muayene için ince kesit almayı kolaylaştırmak üzere dokunun parafin v.b. madde içinde tesbit edilmesi, anatomopatolojik muayene için organ veya oluşumunun ilaçlı eriyiğe konulması; 3. Kişide anne veya babaya aşırı düşkünlük sebebiyle psikoseksüel gelişimin duraksaması, cinsel ilginin bir başka kimseye yönelememesi; 4. Görüntünün retina'da sarı leke üzerine düşmesini temin edecek şekilde her iki gözün obje üzerinde odaklanması; 5. Kan serumunda bulunan komplement'in antikor, antijen kompleksi ile birleşmesi; 6. Belli bir şeyin zihni devamlı meşgul etmesi, sabit fikir; 7.Gaz halindeki bir maddenin kimyasal reaksiyonlar sonucu, diğer maddelerle birleşerek katı hale dönüşmesi.


ganglionervous : a. Sempatik sinir sisteminea it.


gastroatonia : n. Mide kaslarının normal tonüsünü kaybetmesi, mide atonisi.


microbrachius : n. Kolları normale oranla çok küçük olan fetüs.


microscopy : n. Mikroskopla inceleme, mikroskopi.


myxovirus : n. Influenza grubuna dahil viruslara verilen ad.


neuritic : a. Nevrite it.


obturator : n. Tıkaç.


ooplasm : n. Yumurta sitoplazması.


ozenous : a. Ozenaya ait, ozenalı.


parablepsia : n. See: Parablepsis.