Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

quininism nedir?

quininism : n. Kinine karşı idiosenkrazi mevcduyitende veya uzun süre kinin kullanılması halinde ortaya çıkan semptomlar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cocainomania : n. 1. Kokain iptilası; 2. Kokain kullanılmaktan ileri gelen delilik.


devascularization : n. Herhangi bir vücut bölgesinde kan akımının kesilmesi.


fragilitas : n. Se: fragility.


heme : n. biochem. Hemoglobin molekülünün proteinsiz kısmı.


hemorrhodal : a. 1. Basur veya basurlarla ilgili; 2.Basur gösteren, basur memeleriyle kaplı; 3. Basura benzeyen, basur niteliğinde.


herpetism : n. Herpes ve herpes'e benzer derilezyonlarının oluşmasına karşı yapısal eğilim taşıma hali.


hyphydrosis : n. Yok denecek kadar az ter salgılanması, çok az terleme.


kerato-ectasia : n. Kornea çıkığı, korneanın çıkıntı yapması.


laqueus : n. bağ, kuşak, şerit, kiriş, tel.


map : n. Grafik, şema, harita.


mesotendon : n. Tendonu kılıfına bitiştiren bağ dokusu zarı.


nanosomia : n. Cücelik, vücudun anormal küçüklüğü.


osmose : v. Ozmoz suretiyle yayılmak, geçişmek.


papulovesicle : n. Vezikül'e dönüşme halindeki papül, vezikülleşme gösteren papül.


periodicity : n. Belirli aralıklarla aynı olayın yeniden oluşması, belli aralarla tekrarlama.


rule : n. Kaide, kural.


seminarcosis : n. Yarı narkoz hali, verilen preanestetik ilaç etkisiyle hasta bilincinin hafif uyuşma göstermesi hali.


sinapis : n Hardal.


synovectomy : n. Sinovya zarını çıkarma ameliyatı, sinovektomi.


triquetrus : a. Üçköşeli (kesiti üçgen).