Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quinine nedir?

quinine : n. biochem. Cinchema'dan çıkarılan beyaz acı bir akaloid olup, mukavvi ve nöbet kesicidir, kinin (C20H21N2 O).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boloscope : n. Vücuda giren metalden yapılı yabancı cismin yerini tesbitte kullanılan alet.


cerebropathy : n. Herhangi bir beyin hastalığı, beyindeki lezyona bağlı olarak gelişen zihni bozukluk.


debrisoquine : n. Hipotansif madde.


ferrotherapy : n. Demir ve demir bileşimleri ile yapılan tedavi, ferroterapi.


flank : n. Böğür.


fly : n. İki kanatlı küçük böcek, sinek.


hypersensitivity : n. Bir uyarana veya bir allergene karşı aşırı derecede olma durumu.


icteric : a. 1. Sarılığa ait; 2. Sarılığı tedavi edici; 3. Sarılık ilacı.


lipostomy : n. Ağzın çok küçük oluşu (doğuştan veya atrofi sonucu).


malaria : n. Malarya, sıtma.


nuclein : n. biochem. Hücre nüvelerinde bulunan protein.


orchitis : n. Testis iltihabı, orşit.


othemorrhagia : n. Kulaktan gelen kanama, kulak kanaması.


pelycalgia : n. Pelvis'te hissedilen ağrı, pelvis ağrısı.


pernasal : a. Burun yoluyla, burun aracılığıyla.


phytoglobulin : n. Bitki globülini.


pre-immunization : n. Bağışıklık öncesi.


seromucous : a. Hem seröz hem de mükoz olan.


thermocoagulation : n. Yüksek frekans cereyanlarıyle dokunun pıhtılaşması.


thoracoschisis : n. Göğüs duvarının yarığı.