Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

quinidine nedir?

quinidine : n. biochem. Kinidin, chincona bitkilerinden elde edilen bir alkaloid (kalb aritmilerinde kullanılır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conglomerate : a. 1. Bir araya yığılmış, küme halinde toplanmış; 2. Çeşitli maddelerin, düzen göstermeksizin bir araya gelmesiyle oluşan kitle, küme.


dignathus : n. Çift alt çene gösteren hilkat garibesi.


endoscopy : n. Vücudun içini muayene, endoskopi.


exteroceptor : n. Vücut dışından gelen uyarıları alan sinir ucu.


femorocele : n. Femur fıtığı.


forage : n. Hipertrofi gösteren prostat bezinde elektrik akımı aracılığyla kanal oluşturma ameliyatı.


forerunner : n. Öncü, herhangi birmaddenin oluşmasında öncü rol oynayan madde.


galactophorous : a. Süt taşıyıcı, süt nakleden, galaktofor.


interaction : n. Birbirine tesir etme, iki ayrı şeyin birbirini etkilemesi.


hamartophobia : n. Günah işlemekten aşırı korkma, günah korkusu.


infundibular : a. 1. İnfundibulum ile ilgili; 2. Huni şeklinde.


isometropia : n. İki göz refraksiyonunun eşit olması, izometropi.


leptodermic : a. İnce derili (ciltli).


lethality : n. Letalite, bütün hastalara nisbetle ölenlerin sayısı.


malassimilation : n. Yemekleri hazımdan sonra vücutla birleştirmede bozukluk, iyi özümlenmeyiş.


medicative : a. Tedavi edici, ilaçla tedavi kabilinden.


neurexeresis : n. Sinirin ameliyatla çıkarılması.


omphal- : pref. Göbek anlamına önek.


paraplegiform : a. Parapleji'ye benzeyen.


potash : n. biochem. Potas, kalya taşı, potasyum hidrat.