Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quinidine nedir?

quinidine : n. biochem. Kinidin, chincona bitkilerinden elde edilen bir alkaloid (kalb aritmilerinde kullanılır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

byssaceous : a. İnce liflerden yapılmış.


carcinosis : n. 1. Kanser çıbanı çıkarma; 2. Kanser hastalığı, kanserin vücutta yayılması.


cholilelithotripsy : n. Safra kesesi veya safra kanalını açmaksızın içindeki taşları ezme.


colofixation : n. Düşüklük gösteren kolon'u tesbit amacıyla yapılan ameliyat.


dexter : adv. Sağ tarafta bulunan, sağında, sağ, sağdaki.


diastematopyelia : n. Pubis kemikleri arasının doğuştan açık oluşu, semfiz pubis'in doğuştan yarık oluşu.


dysprosium : n. biochem. Dy sembolü ile bilinen, atom no: 66 ve atom ağırlığı: 162.51 olan kimyasal element.


enophthalmos : n. Göz küresinin orbita içine doğru anormal derecde çekik durumda olması, enoftalmi.


evolutionism : n. Evrim teoriis.


subglossal : a. Dilaltı, dil altında bulunan.


icteroanemia : n. Anemi ile beraber seyreden sarılık (Bazı hemolitik anemilerde olduğu gibi).


hypoacidity : n. Mide suyundaki asidin azalması, hipoasidite.


incarnation : n. Ete bağlama, etlenme (yara).


isochromatic : a. Her tarafında aynı renk gösteren, tümüyle aynı renge sahip.


obligate : v. 1. Belli şekilde hareket etmeğe mecbur etmek, zorunlu yapmak; 2. İsteğe bağlı olmayan, zorunlu, gerekli.


ophthalmoreaction : n. Göz reaksiyonu.


opiomania : n. Afyon iptilası, afyonkeşlik, opyomani.


oxycephalia, oxycephaly : n. Başın yüksekliği veya büyüklüğü, sivri kafalılık, oksisefali, akrosefali.


pneumomyelography : n. Hava veya gaz zerkedildikten sonra omurilik kanalının radyografisi.


purgation : n. Müshil ile barsakların temizlenmesi.