Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

quinidine nedir?

quinidine : n. biochem. Kinidin, chincona bitkilerinden elde edilen bir alkaloid (kalb aritmilerinde kullanılır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromogen : n. biochem. Renkli madde öncüsü, kromojen.


comedo : n. (pl. comedones). Ciltte yağ folikülünün içini dolduran ve sıkıldığı zaman bir kurtçuk şeklinde dışarıya çıkan yağlı madde.


ectopotomy : n. Dış gebelikte fetüs ve eklerini ameliyatla çıkarma, dış gebelik ameliyatı.


edeology : n. Üretim (jenital) organlnarı bilgisi.


enterorrhexis : n. Barsak rüptürü.


extrapleural : a. Plevra boşluğu dışında olan.


fibrinuria : n. İdrarda fibrin çıkması,fibrinüri.


granulitis : n. Milyer tüerküloz, granülit.


granuloblast : n. Gelişmemiş granülosit.


hymenectomy : n. Himeni kesip çıkarma ameliyesi.


hypometabolism : n. Metabolizma azalmas.


invasion : n. 1. Vücudun patojen mikro-organizmaların hücumuna uğraması, hastalık etkeninin organizmaya girerek dokulara yayılması; 2.Kötü huylu tümörün komşu doku ve oluşumlara yayılması.


lipocardiac : a. Kalbin yağ dejenerasyonuna ait.


media : n. Bir damarı meydana getiren tabakalardan orta kısımda yer alanı.


mediastinoscopy : n. Mediastinumdaki oluşumların medaistinoskop aracılığıyla muayenesi, medaistinoskopi.


neuroglia : n. Merkezi sinir sisteminin destek dokusu (ekdoderm meydana gelmiş ince bir ağ ile bunun aralarında yer almış gliya hücreleri denen hücrelerden ibarettir), sinir lifleri arasındaki doku, nevrogli (ya).


omental : a. Omentuma ait, omentalis.


orbit : n. Göz çukuru, oribta.


para-appendicitis : n. Apandis civarında peritonla örtülü olmayan kısımların iltihabı.


perichondrial : a. Perikondrium'la ilgili, perikondrium'a ait.