Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

quinidine nedir?

quinidine : n. biochem. Kinidin, chincona bitkilerinden elde edilen bir alkaloid (kalb aritmilerinde kullanılır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chrysarobin : n. biochem. Goa tozundan elde edilen maddelerin karışımı olup, muhtelif cilt hastalıklarında kullanılır.


cyclical vomiting : n. Çocuklarda ketosis ile birlikte görülen periodik kusma krizleri.


ectostosis : n. Perikondrium altındaki kıkırdak dokuda kemikleşme görülmesi, bu kısımda kıkırdak dokunun kemik halini alışı.


exhaustion : n. Yorgunluk, bitkinlik, kuvvet yokluğu veya azalımı.


febris : n. See: Fever.


glycuronuria : n. İdrarda glükuronik asit bulunuşu.


granulocytopenia : Kand granülositlerin eksilmesi, granülositopeni.


methaqalone : n. Hipnotik.


metopism : n. Erişkinde frontal kemikler arasındaki sütüra'nın tam kapanmaması hali.


mononeuritis : n. Tek sinir iltihabı, mononevrit.


myxosarcoma : n. Miksomla karışık sarkom tümörü.


necroscopy. : n. See: necropsy.


opsomania : n. Belirli bir cins gıdaya aşırı düşkünlük, opsomani.


oxyquinoline : n. biochem. Kinolinden türeyen bir madde [OH.O6H3(CH)2N].


phase : n. 1. Safha, görünüş, faz phosis; 2. Heterojen bir sistemde mekanik usullerle birbirinden ayrılabline cisimlerin içinde bulundukları durum.


protamine zinc insulin : n. Protamin ve çinko ihtiva edn, çözünürlüğü olmayan bir çeşit insulin.


protozoacide : n. Protozoerleri yo eden.


pyknomorphic : a. Boy alan, istenilen şekilde boyanan (Hücrenin boyanma niteliği hakkında).


spodophorous : a. Yıkıntı ürünlerini vücuttan dışarı atan.


sporiferous : a. Spor taşıyan, sporlu.