Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quinate nedir?

quinate : n. biochem. Kinik asit tuzu, kinat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clonus : n. Kasılma, kramp, ispazmoz.


cross : n. 1. Farklı türden hayvanların çiftleştirilmesinden oluşan canlı, melez; 2. Haç şekli gösteren herhangi bir oluşum.


cytobiology : n. Hücredeki biyolojik olayların incelenmesi, hücre biyolojisi.


dermovaccine : n. Virüs aşılayarak oluşturulan deri lezyonundan hazırlanan aşı.


diploic : a. Kafa kemiklerinin iki laminası arasındaki süngersi dokuya ait, diploik, diploicus.


dyspeptone : n. biochem. Eriyemeyen pepton.


emotional : n. Hislere bağlı olarak gelişen.


fetid : a. Fena kokan, pis kokulu.


vaccigenous : a. Aşı yapan.


insensibility : n. Tutunma yeri (kasların kemiklere tutunma yeri gibi), insersiyo.


leukomatous : a. Lökomlu veya lökoma ait.


lust : n. Aşırı cinsel arzu, aşırı cinselistek, şehvet.


malassimilation : n. Yemekleri hazımdan sonra vücutla birleştirmede bozukluk, iyi özümlenmeyiş.


mantle : n. Beyin korteksi.


metralgia : n. Uterus'ta hissedilen ağrı, rahim ağrısı, metralji.


monoblepsia : n. Tek renk görme, monoblepsi.


nucleolus : n. (pl. nucleoli). Bir çok hücre çekirdeklerinde bulunan yuvarlak çekirdeksi cisim, çekirdekcik.


ostectopia : n. Kemiğin yer değiştirmesi.


perseveration : n. Akıl hastalarının bir kelime veya düşünceye saplanıp kalmaları veya bir hareketi devamlı yapmaları hali, perseverasyon.


semisulcus : n. Bir oluğun yarım kanadı.