Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quinate nedir?

quinate : n. biochem. Kinik asit tuzu, kinat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callosum : a. Nasır gibi, nasırlı.


cephalohemometer : n. Kafa içi kan basıncını ölçen alet.


cestodology : n. Sestod (tenya)'ları konu alan bilim dalı, sestodoloji.


coagulase : n. Kanda pıhtı oluşmasını kolaylaştıran enzim, özellikle patojen stafilokoklar tarafından salgılanan kanın pıhtılaşmasınasebep olan bir enzim.


correlation : n. 1. İki organ veya olay arasında, birbirini etkiler şekilde karşılıklı ilişki; 2. Aferent uyarıların, gerekli cevabı oluşturmak üzere beyinin ilgili merkezined birleşmesi.


ectoretina : n. Retinanın en dış tabakası.


globe : n. Küre, yuvar, globus.


gumma : Frengi çıbanı, gom.


hyperdicrotic : a. Belirgin şekilde dikrotizm gösteren.


ichorrhea : n. Bol cerahat akması.


inspersion : n. Toz veya sıvı serpme, üzerine toz veya sıvı püskürtme.


moldiness : n. Küfle örtülü olma, küflülük.


mono-amine-oxidase : n. Beyinde kate-kolaminlerin ve serotoninin parçalanmasında rol oynayan bir enzim.


monosymptomatic : a. Tek (bir) semptomlu.


multilobular : a. Çok sayıda lobül'den oluşmuş, çok lobüllü.


nearsightedness : n. See. Myopia.


parathyroprivia : n. Paratiroidlerin çıkarılmasından ileri gelen durum.


periaxillary : a. Koltukaltı çevreside buluna.


prostatocystitis : n. Prostat ve mesane iltihabı.


pubis : n. (pl. Pubes) 1. Dış üreme organları bölgesi, çatı, leğen çatısı; 2. Çatı (kasık) kemiği, os pubis.