Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

quinate nedir?

quinate : n. biochem. Kinik asit tuzu, kinat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccinatorial : a. Üfürten kasa ait, buccinatorius.


cholangiogastrostomy : n. Bir safra kanalının mide ile anastomozu.


dextrophobia : n. Vücudun sağ tarafında yer alan organ ve oluşumlardan aşırı tiksinme.


diapedesis : n. Kan hücrelerinin damar çeperlerinden dokulara sızması.


elaiopathy : n. Yağ toplanmasına bağlı olarak eklemlerin şişmesi (Eklem bölgesindeki ezik veya incinmeyi takiben gelişir).


electrocute : v. 1. Vücuttan elektrik akımı geçmesi sonucu ölmek; 2. Vücuttan elektrik akımı geçirerek öldürmek.


falcial : a. Orağa ait.


lactose : n. biochem. süt şekeri, laktoz, (C12H22O11H2O).


hemianopia : n. See: Hemianopsia.


hemiplegia : n. Yarım felç, hemipleji.


hexosephosphate : n. biochem. Kaslarda bulunan ve laktik asidle fosforik aside ayrışan bir madde.


hygienization : n. Sağlık tesisi, sıhhi şartların kurulması.


hyperchroma : n. Eritrositlerdei hemoglabin miktarının artması.


intracavitary : a. Boşluk içi, organ boşluğu içinde.


metagglutinin : n. Birbirine çok yakın organizmalar üzerine etki yapan aglütinin.


neo-synephrine hydrochloride : n. biochem. Damar büzücü bir madde.


ozonometer : n. Havadaki ozon miktarını ölçen alet, ozonometre.


pneumoplelography : n. Böbrek pelvisi içine oksijen zerkettikten sonra yapılan piyelografi.


rheocardiogram : n. Reokardiyograf yoluyla elde edilen çizelge.


sacroposterior : n. Doğum esnasında fetusun prezentasyonunu tarif için kullanılan bir deyim.