Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

quinate nedir?

quinate : n. biochem. Kinik asit tuzu, kinat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caloric : a.&n.1. Isı; 2. Isıya ait.


cardiectomy : n. Mide'nin cardia kısmının ameliyatla çıkarılması.


cardionecrosis : n. Kalb kasının nekrozu, kalb nekrozu.


chiloropexia : n. Vücutta fazla miktarda klor tutulması.


chordal : a. 1. Kordon veya kordon şeklindeki oluşumla ilgili; 2. Embriyo'da chorda vertebralis'le ilgili.


circumference : n. Çevre, muhit, circumferentia.


coherent : a. 1.Birbirine yapışık, birbirine tutunmuş, bitişik; 2. Tutarlı, birbirine uygun, insicamlı, mantıklı.


corneous : a. Boynuz gibi, boynuzsu, corneus, corenum.


cyclectomy : n. Kirpiksi cismin bir bölümünün ameliyatla çıkarılması.


guttering : n. Kemikten oluk şeklinde bir kısım çıkarma.


hygroscopic : a. Nem çekici, nem çekme özelliği olan.


hyperuricemia : n. Kanda aşırı ürik asit bulunması.


methylate : n. biochem. Metil alkol ile bir baz bileşimi, metilat.


monosexual : a. Cinsiyeti tek olan, yalnız bir cins karakter taşıyan.


multilobar : a. Çok sayıda lobtan oluşmuş, çok lobul.


paroxysmal : a. Ani ve geçici krizler halinde gelen.


parumbilical : a. Göbekaltı.


perinatal : a. Gebeliğin yirminci haftasından doğuma kadar geçen fetüs hayatına ait.


pneumomediastinum : n. Mediyasten bağ dokusunda hava veya gaz bulunması.


puerile : a. Çocuğa veya çocukluk çağına ait.