Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quinate nedir?

quinate : n. biochem. Kinik asit tuzu, kinat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choreic : a. 1. Kore ile ilgili, kore'ye bağlı; 2. Kore niteliğinde, kore tabiatında.


cynanthropy : n. Hastanın kendini köpek olmuş zannettiği bir çeşit delilik.


flexor : n. Bükücü (kas), fleksor.


gangliocytoma : n. Gangliyon hücreleri ihtiva eden tümör, gangliyositom.


girdle : n. Kuşak kemer.


helminthophobia : n. solucan veya onların oluşturacağı enfestasyondan aşırı korkma.


hepatism : n. 1. Herhangi bir karaciğer hastalığı; 2. Karaciğer hastalığının vücutta sebep olduğu genel bozukluk.


hydrochloric : a. biochem. Klorhidrik.


indiguria : n. İdrarda indigo bulunuşu.


inosite : n. See: inositol.


intimal : a. İntima ile ilgili.


macromastia : n. Memelerin aşırı büyüklüğü, büyük memelilik, makromasti.


mount : n.&v. 1. Avuç içindeki lop etlerden biri; 2. Mikroskopla bakılacak şeyi içinde tutan cam levhacıklar, lam ve lamel; 3. Lamları mikroskopta incelenebilir hale getirmek.


opsinogen : n. Opsonin yapan madde, opsinojen.


osmosology : n. Osmoz bilimi, osmozoloji.


para : n. 1.Bir veya daha fazla doğum yapmış olan (çocuğu olan) kadın; 2. Benzol halkasında birbirine karşı mevkide bulunan elementlerin durumu.


parasitaemia : n. Kanda parazit bulunamsı.


phatne : n. Diş çukuru.


process : n. Proçes, çıkıntı, processus.


pyknic : a. Kısa ve kalın yapılı.