Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

quinate nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

quinate : n. biochem. Kinik asit tuzu, kinat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucella : n. Bruselloz'un etkeni gram-negatif bakteri cinsi.


costectomy : n. Kaburganın ameliyatla çıkarılması, kostektomi.


curable : a. tedavisi mümkün, iyileşmesi mümkün, şifa bulur.


debilitate : v. Zayıflatmak, kuvvetten düşürmek, halsizleştirmek.


dethyroidism : n. Tiroid bezi'nin çıkarılışından sonra meydana gelen, tiroid hormonu eksikliğine bağlı bazı belirtilerle karakterize durum.


dimorphism : n. Birbirinden farklı iki şekil gösterme veya iki şekilde bulunabilme niteliği (Bir maddenin iki değişik kristal şekli göstermesi gibi).


dispersion : n. 1. İntişar, dağılım, dağılma, çözgünlük; 2. Ayrışma; .Erime (ışın); 4. Koloid solüsyonu.


epididymovasos1stomy : n. Epididim ile vas (ductus) deferens'in son kısmı arasında ameliyatla yeni geçit oluşturma.


euplastic : a. 1. Öplazi ile ilgili; 2. normal şekilde gelişen, sıhhatli gelişme gösteren.


gastroschisis : n. Karın duvarının doğuştan, yarık şeklinde açık oluşu.


glossoplasty : n. Dilin plastik ameliyatı.


intramedullary : a. Kemik iliği içinde.


lipoclasis : n. Yağın erimesi, yağın çözülerek parçalanması.


obliquity : n. Eğiklik, meyil.


osetoplast : See: Osteoblast.


pathosis : n.Marazi durum, hastalıklı hal.


periosteal : n. Periyosta ait.


pharmacy : n. 1. Eczacılık; 2. Eczane.


protamine sulphate : n. Heparin antidotu olarak kullanılan ve yapısı basi tolan bir protein.


radiostereoscopy : n. Herhangi bir organın x ışınları aracılığıyla üç boyutlu görüntüsünün ekran üzerinde incelenmesi.