Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

quinate nedir?

quinate : n. biochem. Kinik asit tuzu, kinat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biparietal : a. Her iki parietal kemiği beraberce ilgilendiren.


cataphasia : n. Herhangi bir soruya verilen cevabın sürekli olarak tekrarı, aynı kelime veya sözcüklerin istem dışı tekrarı ile belirgin konuşma bozukulğu.


claustrophobia : n. Kapalı yerlerde bulunmaktan dolayı meydana gelen korku hissi, psikolojik bir rahatsızlık.


desmectasia : n. Herhangi bir bağın gerilmesi.


diphasic : a. İki devre gösteren, iki devrede oluşan, iki devreli.


dysgeusia : n. T at alma duygusundaki bozukluk.


evacuator : n. Tahliye sağlayan aygıt.


generation : n. Zürriyet, nesil, doğuş, tenasül, üreme jenerasyon.


phthirus : n. Bir çeşit bit.


hemorrhea : n. See: Hematorrhea.


hyperchylia : n. Mide suyunun aşırı salgılanması.


hypolipemia : n. Kanda yağ miktarının ileri derecede azalışı.


hysterometry : n. Uterusun ölçülmesi, uterusu ölçme bilimi, histerometri.


imipramine : n. Antidepresan antikolinerjik, antihistaminik, anti-Parkinson ve antiserotonin özellikleri olan bir maded.


ischiococcygeal : a. İschium ve coccyx ile ilgili.


liparocele : n. Fıtık kesesi içinde sadece yağ dokusunun yer alışı ile belirgin fıtık, yağ fıtığı.


loiasis : n. Batı Afrika, Nijerya ve Kamerun'da görülen özel bir filarisis şekli.


micropyle : n. Spermatozoidin yumurtaya girdiği delik, mikropil.


nonfebrile : a. Isı yükselişi göstermeyen, ateşsiz.


pestilence : n. Salgın ve çok tehlikeli hastalık, veba, taun.