Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

quinate nedir?

quinate : n. biochem. Kinik asit tuzu, kinat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biventer : a. İki karınlı, iki dolgun (etli) parçadan oluşan (bazı kaslar hakkında).


chylomicronemia : n. Kanda yağ zerreciklerinin bulunuşu.


condemn : v. İyi olmayacağına hüküm vermek (hasta, yara, vs.).


coracoid : a. Kargamsı, coracoides.


dissemination : n. Yayılma, dağılma, serpilme, hastalığın vücutta çeşitli organ veya dokulara yayılması.


flush : a. Yüz ve boynun kızarması.


gelose : n. biochem. Agardan çıkarılan bir hidrokarbon (C6H10O5).


hemodilution : n. Kanda, eritrositlere oranla plazma hacmının artması, kanın sulanması, hemodilüzyon.


inframammary : a. Meme altında.


insensible : a. 1. Hissetmez; 2. Hissiz, duygusuz; 3. Cansız, baygın.


kerato-iridoscope : n. Göz muayenesi için kullanılan ir tür bileşik mikroskop.


metrophlebitis : n. Uterus venlerinin iltihabı, metroflebit.


mycogastritis : n. Mide mukozasının iltihabı, mikogastrit.


neurasthenic : a. 1. Nevrasteni ile ilgili, nevrasteni'ye bağlı; 2. Nevrasteni gösteren kişi.


neurokeratin : n. Sinir sistemi destek doku hücrelerinde ve sinir kılıflarında bulunan bir cins keratin ,nörokeratin,


oligopsyhia : n. Akıl zayıflığı, oligopsişi.


pachycephalia : n. Kafatasının normalden daha kalın olması.


palamture : n. Parmaklarınbirbirine yapışık oluşu veya aralarında, birbirine bağlayıcı doku şeridi bulunuşu.


perionychium : n. Tırnağı çevreleyen epidermis tabakası.


phosphorism : n. Fosforla zehirlenme.