Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

quinalbarbitone nedir?

quinalbarbitone : n. kısa etkili bir barbitürat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannabis indica : n. Hint keneviri, önceleri sinirsel bozukluklarda sedatif olarak kullanılan bir narkotik ilaç, marjuana haşiş.


cementoclasia : n. Diş sementi'nin normal yapısını kaybetmesi, sement harabiyeti.


citrinin : n. biochem. Penicillum citrinum'dan türemiş bakteryostatik madde.


colpostenosis : n. Vagina daralması.


crisis : n. 1. Hastalığın dönüm noktası, hastanın iyileşeceği eya öleceğinin belli olduğu an, kriz (Düzelmeyi göstermek üzere yüksek ateşin aniden düşmesi, öleceğini göstermek üzere hastanın birdenbire koma'ya girmesi gibi); 2. Aniden gelişen şiddetli belirtilerle karakterize nöbet, hastalık nöbeti.


dacryoma : n. Gözyaşı tümörü.


dermanaplasty : n. Zedelenmiş veya kötü nedbeleşmiş deri bölgesine sağlam yerden alınan deri aktarma, bu amaçla yapılan estetik ameliyat.


ectozoa : n. Dış parazit.


fulminate : n.biochem. Fulminat asidinin tozu, inisyal patlayıcı madde.


genyplasty : n. Yanak plastik ameliyatı.


glomerate : a. Yumak şeklinde, birbirine sarılı, yumaklaşmış.


heredopathia : n. Elde edilen herhangi bir patolojik durum (hal), heredopati.


gyrate : v. & a. 1. Dönmek, bir eksen etrafında daire şekilnde devretmek; 2. Halka veya helezon şeklinde bükülmüş.


homograft : n. Aynı türün bir ferdinden diğer bir ferdine nakledilen doku veya organ.


lysol : n. Mikropları öldürücü özelliği sebebiyle dezenfektan olarak kullanılan cresol ve diğer bazı maddeler karışımndan ibaret eriyik.


methacycline : n. Özellikle kronik bronşitte etkili olan bir çeşit antibiotik.


motility : n. Hareket kuvveti veya yeteneği, motilite.


nasitis : n. Burun iltihabı.


neurolymph : n. Beyin-omurilik sıvısı.


pathophobia : n. Marazi hastalık korkusu, patofobi.