Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quinalbarbitone nedir?

quinalbarbitone : n. kısa etkili bir barbitürat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthotomy : n. See: Cantholysis.


chlorosis : n. Genç kadınlarda kansızlıktan ileri gelen bir hastalık (cilt yeşilimsi renk alır).


cinefluorography : n. Floroskop ekranı üzerine akseden görüntülerin, sinema şeridi gibi seri halinde fotoğraflarının alınması.


contractile : a. Kısalma yeteneğine sebep olan, özellikle uyarıldığı zaman adale dokusunun başta gelen özelliği.


curium : n. biochem. Cm sembolü ile bilinen, atom no:96 ve atom ağırlığı: 245 olan kimyasal element (uranyum ve plütonyumun bombardımanından elde edilmiştir).


endodiascopy : n. Herhangi bir vücut boşluğu içine yerleştirilen röntgen tüpü (endodiyaskop) aracılığıyla yapılan röntgen muayenesi, endodiyaskopi.


gonadotrophic : a. 1. Gonadotropizme ait; 2. Gonadlara uyarıcı etki yapan.


phrenospasm : n. 1. Diafragma kaslarının aniden kasılması, diafragma spazmı; 2. Mide'de kardiak sfinkterin, geçitin kapanmasına sebep olmak üzere ağrılı kasılması, kardia spazmı.


subglossal : a. Dilaltı, dil altında bulunan.


uterovesical : a. 1. Rahimve mesane ile ilgili; 2. Rahim ve mesane arasında oluşmuş (fistül hakkında).


HPV : n. 77 numaralı geçiş seviyesinde olacak bir virus.


hydrogenate : v. biochem. Hidrojenle birleştirmek.


intervalvular : n. Valvüllerarası.


onychopathy : n. Tırnak hastalığı, onikopati.


orchio-, orchi-, orchido- : pref. Testisle ilgili.


palatoplasty : n. Damak üzerinde yapılan herhangi bir estetik ameliyat, özellikle yarık damağı düzeltme amacıyla yapılan ameliyat, palatoplasti.


parorchidium : n. Testisin yer değiştirmesi.


pedomorphism : n. Kahil (yetişkin) de çocuk vasıflarının baki kalması, pedomorfizm.


penis : n. Kamış, penis, erkek üreme organı, phallus.


placentography : n. Plasentanın röntgenle muayensi.