Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

quinacrine hydrochloride nedir?

quinacrine hydrochloride : n. biochem. Malarya tedavisinde kullanılan parlak sarı billüri toz (C23H30CIN3O2HCI).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcipexis : n. Vücut dokularında fazla miktarda kalsiyum tutulması.


cataphoresis : n. Eriyik içinde dağılmış iyonların elektrik akımı etkisiyle katot'a doğru hareket etmesi.


cystitomy : n. 1. Göz merceği kapsülüne kesit yapma; 2. mesane ve safra kesesine kesit yaparak açma.


demyelination : n. sinir liflerinin etrafını saran miyelin tabakasının ortadan kalkması, sinir liflerinde miyelin kaybı.


disengagement : n. 1. Serbest bırakılma, hapsedilmiş durumdan kurtulma; 2. Fetüs başının vagina'dan geçerek dışarı çıkması; başın doğumu.


hemoblast : n. İlkel kan hücresi.


hyperadrenalism : n. Böbreküstü bezlerinin aşırı faaliyeti.


hyperpnoea : n. Süratli ve derin soluk alma, soluma, nefes nefese kalma.


hypersensibility : n. Aşırı hassasiyet (duyarlık).


lugol's solution : n. İçinde potasyum iyodür ve iyot bulunan sulu bir çözelti.


mastatrophy : n. Memenin küçülmesi, meme atrofisi, mastatrofi.


meloschisis : n. Yanağın doğuştan yarıklık gösterişi.


orchialgia : n. Testis ağrısı.


oxygen : n. biochem. Oksijen, O sembolü ile bilinen, atom no: 8 ve atom ağırlığı: 16 olan kimyasal element, oxygenium.


pholcodine : n. Kodeine benzeyen ve öksürük merkezi üzerinde depresyon yapan bir ilaç.


polyneuroradiculitis : n. Omurilik gangliyonları, sinir kökleri ve periferik sinirlerinin iltihabı.


postmediastinal : a. Mediastinum arkası, mediastinum'un arkasında.


pound : n. 1. Libre; 373.2 gram veya 12 "ounce" lık eczacı ağırlık ölçüsü; 2. 453.6 gram veya 16 "ounce" lık adi ağırlıkbirimi.


prophylactodontist : n. Profilaktiktodonti uzmanı.


prostatocystotomy : n. Mesane ve prostat ameliyatı.