Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quinacrine hydrochloride nedir?

quinacrine hydrochloride : n. biochem. Malarya tedavisinde kullanılan parlak sarı billüri toz (C23H30CIN3O2HCI).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bodily : a. Vücutla ilgili, bedensel.


choledochoduodenal : n. Safra kesesi ile duodenumu ilgilendiren, bu oluşumlara ait olan C fistül gibi.


dehiscence : n. Bir yarada olduğu gibi, yarmak ve delmek suretiyle bir oluşumun açılması.


erythrasma : n. Uylukların iç taraflarında torbalarda ve koltuk altlarında meydana gelip kırmızı plaklarla kendini gösteren kronik ve bulaşıcı bir deri hastalığı.


eunuchoidism : n. Testislerin iyi gelişmemesinden dolayı meydana gelen konstitüsyon anomalisi (ses kadın sesine benzer, şişmanlık ve infantilizm görülür), önikoidizm.


extrapericardial : a. Perikat dışında.


excretory : a. 1. Salıcı; 2. Çıkartıma ait.


hemianopsia : n. Görüş alanının yarısını görme, yarım körlük.


homozygosis : n. Zigot'ta gen çiftini oluşturan iki gen (allele)'in birbirinin aynı oluşu hali, homozigoz.


ileus : n. Barsak tıkanması.


innervation : n. 1. İnervasyon: Bir vücut bölümünün (asaplanması) sinirlenmesi; 2. Santral sinir sisteminden gelen normal uyartıların bu sinirlerle ait olduğu organa gitmesi.


liothyronine : n. Tiroid guddesinin salgısı.


onym : n. İlmi tabir, fenni ıstılah, teknik terim.


pachyvaginitis : n. Vagina duvarlarının kalınlaşması ile belirli kronik vagina iltihabı, pakivajenit.


pair : n. 1.Çift, yanyana gelmiş iki şey, iki parçadan oluşmuş herhangi bir şey (alet v.s.); 2. Çift çift dizmek veya dizilmek; 3. Çiftleştirmek veya çiftleşmek.


polyunguia : n. El veya ayak parmaklarındaki tırnak adedinin normalden fazla oluşu.


rod : n. 1. Beş metrelik uzunluk ölçüsü; 2. Çomak.


schistorrhachis : n. Spina bifida.


sedan : n. Sedye, tahtıravan.


signature : n. Reçetede ilacın alınacağı şekli tarif eden kısım.