Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

quinacrine hydrochloride nedir?

quinacrine hydrochloride : n. biochem. Malarya tedavisinde kullanılan parlak sarı billüri toz (C23H30CIN3O2HCI).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clawfoot : n. Ayak atrofisi ve dönmesi, pençe ayak.


concavity : n. İçeriye doğru yarım küre şeklinde çöküklük gösterme hali ve derecesi, konkavlık.


cyesiology : n. Gebelik bilimi (bilgisi).


dactylion : n. parmaklar arasında perde olması.


forsa : n. (pl. fossae). Çukur (özellikle kemikte), kemki üzerinde girinti halinde çukur.


hallucinosis : n. Hastanın devamlı olarak hayal kurduğu bir çeşit psikoz.


immissio : n. Sokma, içine girme.


infusum : n. Herhangi bir bitkisel maddenin suda bırakılması veya kaynatılması sonucu elde edilen sıvı, özü çıkarılan maddenin eriyiği.


insulin : n.biochem. Pankreastaki Langerhans adacıklarından çıkarılan ve şeker metabolizmasında büyük rolü olan hormon, ensülin.


ixodes : n. İnsan ve hayvanların üstünde yaşayan bir tür parazit, kene.


jigger : a. Özellikle tropik ülkelerde bulunan bir çeşit pire.


longissimus : n. en uzun.


organoferric : a. Demir ve bazı organik bileşim ihtiva eden.


para : n. 1.Bir veya daha fazla doğum yapmış olan (çocuğu olan) kadın; 2. Benzol halkasında birbirine karşı mevkide bulunan elementlerin durumu.


phrenicectomy : n. Frenik sinirin tedavi maksadiyle kesilmesi, frenisektomi.


sebastomania : n. Dindarlığı deliliğe kadar vardırma.


stridulous : n. Islık şeklinde, ıslık niteliğinde.


styrene : n. biochem. Benzen ve etilenden sentezi yapılan sıvı hidrokarbon (C6H5CH CH).


supramaşillary : a. Üstçeneye ait.


syphiloma : n. Frengi uru (tümörü), sifilom.