Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

quinacrine hydrochloride nedir?

quinacrine hydrochloride : n. biochem. Malarya tedavisinde kullanılan parlak sarı billüri toz (C23H30CIN3O2HCI).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromism : a. Brom zehirlenmesi, brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu meydana gelen kronik zehirlenme.


capric : a. biochem. Yağlı bir asit, kaprik.


cystectomy : n. kistin ameliyatla çıkarılması, sistektomi.


diacid : n. biochem. İki hidroksil grubu ihtiva eden bir bileşim.


digitatio : n. Parmağa benzer uzantı.


exanthematous : a. 1. Ekzantem'le ilgili; 2. Ekzantem gösteren; 3. Ekzantem tabiatında, ekzantem'e benzeyen.


uterotubal : a. Rahim ve salpenkse ait.


hypergigantosoma : n. Aşırı boy atma, iri vücutluluk.


imperception : n. İdrak edememe, duyu organları ile alınan herhangi bir uyarıyı zihinde manalandırmama, algılayama.


incoherent : a. Tutarsız, birbiriyle ilişkisiz, saçma.


intraluminal : a. Tübe benzer, içi boş bir oluşumun içinde.


kakosmia : n. Pis okku.


lash : n. 1. Kirpik; 2. Hareketli uzantı, kamçı (bazı mikroorganizmalarda).


lavage : n. 1. Şırınga v.s. ile temizleme, lavaj; 2. Mideyi yıkama.


maxillary : a. Üstçeneye ait, maxillaris.


medullization : n. Kemikte ilik boşluğunun çok büyümesi.


metrorrhea : n. Anormal uterus ifrazı.


oblongata : a. Boyu eninden fazla olan.


opticokinetic : a. Göz hareketlerine ait.


phytosterol : n. biochem. Bitki sterolü.