Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

quiescent nedir?

quiescent : n. Sakinleşmek, canlılığını kaybetmek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloated : a. Şişmiş, kabarmış, gerilmiş (gaz veya sıvı ile).


cheilorrhaphy : n. Yırtık v.s sebeple dudağı dikme, dudağa dikiş koyma.


clavicular : a. Klavikulaya ait, clavicularis.


diarthric : a. 1. İki eklemle ilgili; 2. İki eklemi tutan.


disease : n. Hastalık; illet, maraz.


exudate : n. İltihaplarda cerahatli olmayan sıvı toplanması, eksüda.


gravidic : a. 1. Gebelikle ilgili, gebe kadınla ilgiil, 2. Gebelik esnasında oluşan gebelikte görülen.


hematocolpometra : n. Vagina ve uterusta aybaşı kanı toplanması.


leptomeningeal : a. Pia mater ve arachnoid ile ilgili.


lithotriptic : a. 1. Mesane taşını eriten, 2. Mesane taşını eritici faktör.


pathomimia : n. Yalandan hasta görünme, temaruz.


paranasal : a. Burun boşluklarıın yakınında yer alan.


peripancreatic : a. Pankreas çevresinde, pankreas'ı çevreleyen.


placentascan : n. Radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben plasentanın uterus duvarında tutunduğu bölgeyi belirleme yöntemi.


pneumococcosuria : n. İdrarda pnömokok bulunması.


premalignant : a. Habaset oluşumundan önce.


relaxation : n. 1.Gerilmiş bir şeyin gevşemesi, gerginliğin kaybolması, dinlenme, relaksasyon; 2. Bir organda normal çalışmanın hafiflemesi, görev gücününazalması; 3. Kastaki kasılma devresini izleyen gevşeme devresi.


salping(o) : pref. Boru, tüp, boru ile ilgili (eustachi veya Fallop borusu).


seroculture : n. Kan serumundan bakteri üretmek için yapılan kültür.


somatopleure : n. Ektoderm ve somatik mezoderm.