Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quicklime nedir?

quicklime : n. Kalsiyum oksit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillaritis : n. Kapillerlerin iltihabı.


cerebrum : n. (pl. Cerebra).


cholurix : n. İdrarda safra bulunması.


cinnarizine : n. Meniere hastalığında etkili olan antistaminik.


defurfuration : n. Dökülme, deri veya mukoza yüzeyindeki hücrelerin dökülmesi.


deradenitis : n. Boyun bezleri iltihabı.


descendens : a. İnen.


formative : a. 1. Şekil alma ile ilili, oluşma ve gelişmeyel ilgili; 2. Şekil verici, oluşmasını asğlayıcı.


genitalia : n. pl. Üreme organları.


helicotrema : n. Helikotrema (scala tympani ile scala vestibuli'nin cochlea tepesinde birleşme deliği).


hemorrhodal : a. 1. Basur veya basurlarla ilgili; 2.Basur gösteren, basur memeleriyle kaplı; 3. Basura benzeyen, basur niteliğinde.


histaminia : n. Vücutta histamin artışının sebep olduğu şok hali.


hydatoid : a. 1. Hidatid kist'e benzeyen; 2. Göz ön ve arka odacıklarını dolduran saydam sıvı, hümör aköz.


hyperesthesia : n. Aşırı boy atma, iri vücutluluk, dev yapılılık.


inion : n. Artkafa (dış tümseği), inyon.


karyota : n. Nüveli hücreler.


praxis : n. Herhangi bir iş veya hareketi yapma, uygulama.


pronate : v. 1. Yüzü koyun yatmak veya yatırmak; 2. Elleri veya ön ayakları avuç içi yere doğru çevrilmiş durumda tutmak ve o duruma getirmek; 3. İçe döndürmek veya dönmek.


reflexometer : n. Adale kasılması için gereken kuvveti ölçen alet, refleksometre.


remedy : n. İlaç, deva, çare.