Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

quicklime nedir?

quicklime : n. Kalsiyum oksit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemotherapeutical : Kemoterapi ile ilgili.


cinchonine : n. biochem. Cinchona'dan elde edilen bir alkaloid, sinkonin.


gastrospasm : n. Mide spazmı.


hyperpiesis : n. Yüksek tansiyon, tansiyon yüksekliği.


hyperpietic : a. 1. Esansiyel hipertansiyonla ilgili; 2. Esansiyel hipertansiyon gösteren.


hypoglycogenolysis : n. Glikojen'in yetersiz şekilde glükoz'a yıkılması.


isogneesis : n.Gelişimde benzerlik (ayniyet), gelişim eşitliği, izojenez.


laryngendoscope, : n. see: laryngoscope


mammillary : a. Memebaşına benzer.


metritis : n. Uterus iltihabı, metrit.


occipitoposterior : a. Fetus başının arka kısmı, anne pelvisinin arka yarısını işgal ettiği zaman kullanılan bir deyim.


parasitophobia : n. 1. Parazitlerden aşırı korkma, hastalığa yakalanacağı korkusuyla parazitlerden aşırı ürkme; 2. Sebepsiz yere kendisinde parazit hastalığı bulunduğu inancını taşıma, bu nitelikle belirgin kuruntu hali, parazitofobi.


penology : n. Suçu önleme ve ceza bilimi, kişinin suç işlemesini önleyici yolları aratıran, suç ile ceza arasındaki ilişkileri konu alan bilim dalı.


periodicity : n. Belirli aralıklarla aynı olayın yeniden oluşması, belli aralarla tekrarlama.


proamnion : n. Embriyonun yan ve ön kısımlarındaki area embryonalis'in uzun süre mezodermle örtülmeden kalan kısmı.


procarbazine : n. Hodgkin hastalığında kullanılan ve azot hardal grubuna dahil olan bir ilaç.


reflexometer : n. Adale kasılması için gereken kuvveti ölçen alet, refleksometre.


saccharosuria : n. İdrarda sakaroz bulunması.


septate : a. Arada bölme gösteren, bölme ile ikiye ayrılmış.


siderophilous : a. Demiri absorbe eden.