Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quicklime nedir?

quicklime : n. Kalsiyum oksit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursa : n. (pl. bursae). Kese, torba, burs (Vücudun özellikle birbirine sürtünen organları arasında bulunup aşınmalarına engel olur).


lunis : n. İlye, kaba et bölgesi (See: Buttocks).


cross : n. 1. Farklı türden hayvanların çiftleştirilmesinden oluşan canlı, melez; 2. Haç şekli gösteren herhangi bir oluşum.


cysticercus : n. tenya larvalarının keseyi andıran şekli.


cystometry : n. İdrar kesesine ait basınç değişimlerinin incelenmesi.


ectozoa : n. Dış parazit.


episioplasty : n. Vulvanın plastik tamiri.


ergotherapy : n. Kişiyi fiziksel bir uğraşıya yönelterek hastalığı tedavi etme.


extra : pref. Fazladan, dışında, ilaveten.


phycology : n. Deniz ve tatlı su yosunlarını konu alan bilim dalı.


terminal : a. Terminal, terminalis: 1. Sona ait; 2. Son, bitim, uc (sinir).


hematorrhachis : n. Columna vertebralis içine kanama, kanama nedeniyle omurga kanalında kan toplanması.


keratiasis : n. Deride sert siğillerin bulunması.


metrostaxis : n. Rahimden kan sızması.


myxastehnia : n. Sümük salgısı noksanlığı, sümüğün akmaması, miksasteni.


naupathia : n. Deniz tutması, nausea navalis


orchidic : a. Testislere ait.


pachyhematosus : a. 1. Koyukanlı; 2. Koyu kanal ilgili.


pharyngology : n. Yutakbilim, farengoloji.


phocomelia : n. Teratojenik bir malformasyon, kollar ve ayaklar doğrudan doğruya gövdeye bağlanarak mühüre benzer bir görünüm meydana getirirler.