Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

quicklime nedir?

quicklime : n. Kalsiyum oksit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorinated : a. 1. Klorlanmış, klorla temizlenmiş; 2. Yapısında klor bulunan, klorlu.


colpectasia : n. Vagina'nın genişlemesi.


crush syondrome : n. Travma nedeniyle meydana gelen üremi.


cushing's syndrome : n. Klinik bakımından Cushing hastalığına benzer.


cystoptosis : n. Mesane mukozasının uretra içine sarkması.


cystose, cystous : a. 1. kistleri ihtiva eden, kist gibi; 2. Mesanesi hastalıklı, sidik zorlu.


deamidase : n. Amide'leri parçalayıcı enzim.


enterotoşin : n. biochem. Stafilokoklarda bulunan bir zehir olup, ishal ve kusma yapar.


intercerebral : a. İki beyin yarıküresi arasında.


hemoconcentration : n. Alyuvar hacminin, plazma hacmına oranla daha çok olması, kanın koyu olması.


ianthinopsia : n. Mor görme hastalığı, iyantinopsi.


macrodactylism : n. El veya ayak parmaklarının aşırı şekilde iri oluşu, makrodaktilizm.


mening(o) : pref. Meninksler.


oaritis : n. Yumurtalık iltihabı.


pathophoresis : n. Hastalık nakli.


pus : n. Cerahat, irin.


reticulosis : n. See. Reticulocytosis


syphilogenesis : n. Frengi oluşumu.


toluidine : n. Bakterisit etkiye sahip bir toluen türevi, toluidin.


tourniquet : n. Kan akıntısını durdurmak için kola veya bacağa sarılan sıkı sargı, turnike.