Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

quicklime nedir?

quicklime : n. Kalsiyum oksit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotoxin : n. biochem. Canlı dokudan çıkarılan toksin.


cholesterol : n. biochem. Hayvani sterollerin esas elementi (C27H46o), kolesterol.


distichiasis : n. Göz kapağının iç kenarında yer alan ikicni bir kirpik sırası.


tertiarism : n. Sifiliz'in üçüncü devresine has belirtilerin tümü, tertiarizm.


haptenic : a. Hapten'le ilgili.


hemolyzation : n. Hemoliz oluşması.


homoerotic : a. 1. Homoerotizm'le ilgili; 2. Homoseksüel, eşcinsel.


laryngocentesis : n. Larenksin delinmesi, larengosentez.


lymphedema : n. Lenf suyunun sızarak doku arasında birikmesinden meydana gelen ödem.


medico : pref. Tıp. tıbbi anlamlarına önek.


nasiform. : a. Burun şeklinde, burunsu.


osmyl : n. Koku.


pharyngectomy : n. Yutağın kısmen ameliyatal çıkarılmas,ı farinjektomi.


pintado : n. Pinta hastalıı gösteren kişi.


podiatry : n. Ayak hastalıkları bilgi ve tedavisi, podiyatri.


preepiglottic : a. Epiglottis'in önünde.


refreshing : a. Hayat verici, canlandırıcı, kuvvetlendirici.


salbutamol : n. İsoprenaline'den elde edilen bronkodilatör bir madde.


satellite : n. 1. Kendisinden daha büyük oluşuma bağlı olarak hareket gösteren veya ona eşlik eden aynı cinsten daha küçük oluşum, peyk, satelit; 2. Ana kromozom'a, sap şeklinde ince uzantı ile tutunmuş küçük kromozom parçası.


sphincterismus : n. Sfinkter spazmı.