Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

quickening nedir?

quickening : n. Rahimde hayat eseri gösterme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthitis : n. Canthus iltihabı.


cholangioma : n. Safra yollarına ait bir tümör.


choleric : a. Safralı.


dextrose : n. biochem. Glükoz, glikoz (C6H12O6H2O).


ethyloleamine oleate : n. Sklerozan (büzücü) bir madde.


gaseous : a. 1. a) Gazlı; 2. b) Gaz gibi.


geotaxis : n. Yerçekimi doğrultusunda gelişme veya hareket gösterme.


intercanalicular : a. Kanallar arasında.


subneural : a. Siniraltı, sinir altında bulunan.


hemosozic : a. Kan yuvarlarının yokolmasını önleyen.


hyperchlorhydria : n. Mide suyunda hidroklorik asit fazlalığı.


inject : v. Şırınga ile sıvı sevketmek, zerk etmek, enjekte etmek.


intradermic : a. Deride bulunan veya meydana gelen.


iontophoresis : n. 1. İyonların tedavi maksadiyle vücuda sokulması, deri veya mukoza yolu ile ve elektrik cereyanı kullanarak ilaçların vücuda sokulması, iyontoforez; 2. Ültraviyole ışınları ile etadvi, ültraviyole tedavisi.


oligophrenia : n. Zeka gerilii, geri zekalılık, oligofreni.


ortho- : pref. Benzen halkasının bazı türevlerine ait.


orthobiosis : n. Temiz ve sıhhi hayat, ortobiyoz.


peridental : a. Dişi saran, diş çevresinde bulunan.


pharmacal : a. 1. Eczacılığa ait; 2. Eczane ile ilgili.


photosynthesis : n. Klorofil maddelerin güneş tesiri altında karbonhidrat bileşimini meydana getirmeleri, karbon özümlemesi, fotosentez.