Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

quickening nedir?

quickening : n. Rahimde hayat eseri gösterme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchorrhea : n. Bronş mukozasından aşırı salgı çıkması, ifrat derecede bronşiyal akıntı.


buccolingual : a. Yanak ve dille ilgili.


carboluria : n. İdrarda karbolik asit (phenol) bulunuşu.


chemotherapeutic : a. 1. Hastalık yapıcı mikro-organizmalar üzerinde öldürücü veya onların üremelerini durdurucu etkiye sahip kimyasal madde, kimyasal ilaç; 2. Kemoterapi ile ilgili.


dexamphetamine : n. Amphetamine etkisinde merkezi bir uyarıcı.


epithelialization : n. Çıplak bir bölgede epitel çoğalması, yara iyileşmesinin en son safhası.


febricity : n. Ateş meydana getirme niteliği.


fecaluria : n. İdrarda feçes bulunması, fekalüri.


gamogenesis : n. Cinsel reprodüksiyon.


phthisiology : n. Verem hastalıkları bilgisi, ftizyoloji.


granulopoiesis : n. Granülositlerin oluşum ve gelişimleri.


hypochlorydria : n. Mide suyunda hidroklorik asit yokluğu.


intubator : n. Larenks'ten endotrakeal tübün geçirilişinde kullanılan araç.


lymphocyst : n. See:Lymphocele.


metallophobia : n. Madeni cisimlerden korkma hali, metafobi.


osteopedion : n. Uzun süre uterus içinde kalarak kalsifikasyona uğramış ölü fetüs, taş bebek.


oxytocia : n.Çabuk odğum.


panting : n. Sık ve zorlu soluk alma, nefesi kesilecek şekilde hızlı soluma.


periaxillary : a. Koltukaltı çevreside buluna.


polar : a. 1. Kutup'la ilgili, kutba ait; 2. Kutup gösteren, özellikle bir veya birkaç uzantı gösteren (sinir hücresi hakkında), 3. Kutup yakınında, kutup çevresinde.