Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

quickening nedir?

quickening : n. Rahimde hayat eseri gösterme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycardia : n. See: Bradycardia.


calcariuria : n. İdrarda kalsiyum tuzlarının bulunuşu, idrarla kalsiyum tuzları çıkışı.


cortical : a. 1. Bir organın dış zarına ait; 2. Kabuğa (kortekse) ait, coticalis.


curarine : n. biochem. "Curare" adlı zehirden çıkarılan ve felç aypan billüri bir alkaloid (C18H35N).


deciduoma : n. Düşük veya doğumu takiben uterus duvarında kalan desidüa artıklarından hiperplazi suretiyle gelişen tümör, desidüom.


dynamic : a. 1. Vücut azasının vazife ve hareketine ait; 2. (pl.) Hareket ve kuvvet bilimi.


fetoscope : n. Fetüs kalb seslrini dinlemede kullanılan alet, fetoskop.


lacrimal : a. gözyaşına ait, lacrimalis.


hypersplenotrophy : n. Dalak büyümesi.


intrapleural : a. Plevraiçi.


medium : n. & a. (pl. Media). 1. Medyom: Vasıta, araç; . Orta, vasat; 3. Ortada bulunan, orta.


myelinated : a. Miyeli kılıfına sahip, çevresind miyelin tabakası bulunan (sinir lifi hakkında).


noxa : n. (pl. noxae) 1. Patojen mikro-organizmaları; 2. Zararlı ilaç veya etki.


oculocardiac : a. Göz ve kalbe ait.


ostectomy : n. Kemiğin kısmen veya tamamen çıkarılması, ostektomi.


panarteritis : n.Bütün arterlerin iltihabı, panarterit, polyarteritis nodosa.


rebound : n. Uyarının kesilmesini takiben dokunun yeni bir güçle, tam kasılma veya tamg evşeme tarzında refleks hareket göstermesi, geri tepme.


semimicroanalysis : n. 0.01 ile 0.02 gram ağırlığında olan maddelerin tahlili.


suprascapularis : n. Kürek kemiği üstü kası, supraskapular kas.


testicond : a. İnmemiş testisleri olan.