Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

quick nedir?

quick : a. 1. çabuk; 2. canlı, diri, zinde, sıhhatli; 3. Gebe, hamile, 4. Özellikle tırnaklar altındaki hassas et.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celiocentesis : n. Karın ponksiyonu, iğne ile karın boşluğuna girerek toplanan sıvı veya kanın dışarı çekilmesi.


cephalocentesis : n. Baş ponksiyonu, iğne veya trokar aracılığıyla beyine girerek apse veya sıvı boşaltılması.


cephalohemometer : n. Kafa içi kan basıncını ölçen alet.


diastase : n. biochem.


epitheliosis : n. Konjunktiva'da granüller şeklinde kendisini gösteren epitel artımı.


eponym : n. Hastalık, bulgu, organ, oluşum vs'ye onun üzerinde çalımış kimsenin adına dayanılarak verilen kişi ismi.


filament : n. Lif.


uvulitis : n. Küçük dil veya yumuşak damağın iltihabı.


immunogenesity : a. Bağışıklık meydana getirebilme yetenğine sahip olan.


isoxuppine : n. Çevresel damar genişletici ve spazm çözücü.


leptothrix : n. Bir bakteri türü.


maculate : a. Benekli, lekeli.


myelasthenia : n. Belkemiği zafiyeti, miyelasteni.


oligomorphic : a. Büyümesi sırasında az şekil değişikliği gösteren (mikro-organizmalar hakkında söylenir).


mlphosphagenic : a. Fosfat meydana getiren, fosfat oluşturan.


pneumotorrhachis : n. Omurga kanalında gaz (hava) bulunuşu.


pomade : n. Merhem, pomat.


postmastoid : a. Mastoid çıkıntı arkası, mastoid çıkıntı araksında.


rehabilitate : v. Kişiyi belli bir iş üzerinde yetenekli kılmak, fiziksel yetenekleri verimli bir işe yöneltmek.


reinfection : n. Aynı mikrop veya bir benzeri ile tekrar enfeksiyona tutulma, reenfeksiyon.