Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

quick nedir?

quick : a. 1. çabuk; 2. canlı, diri, zinde, sıhhatli; 3. Gebe, hamile, 4. Özellikle tırnaklar altındaki hassas et.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

by-pass : n. 1. İki kan damarı arasında damar grefi kullanarak sun'i geçit oluşturma (koroner by-pass gibi); 2. Kanal ş eklindeki iki organ veya oluşum arasında, ağız ağıza dikmek suretiyle geçit oluşturma (jejunoileal by-pass gibi).


cardioplegia : n. 1. Kalb felci, myokart kontraksiyonlarının ortadan kalkması; 2. Özel bir ilaç veya elektriksel uyarı ile kalb çalışmasının geçici olarak durdurulması.


crapulence : n. Ayyaşlıktan ileri gelen hastalık, mide fesadı.


disk, disc : n. Disk, yassı, yuvarlak, bir strüktür veya dairesel çıkıntı, discus.


dolichocephalic : a. 1. Dolikosefali ile ilgili; 2. Uzun ve dar kafa gösteren, uzun kafalı.


enteropathy : n. Barsak hastalığı, enteropati.


growth : n. 1. Marazi oluş; 2. Hücre sayısının artması.


hypercrine : a. İç salgı bezinin aşırı çalışmasına bağlı, herhangi bir iç salgının aşırı salgılanması nedeniyle oluşan.


intertrigo : n. Nemli deri katları arasında meydana gelen yüzeysel iltihap.


lingua : n. See: Tongue.


metalliferous : a. biochem. Maden hasıl eden.


oligohemia : n. See: oligemia.


peptolytic : a. Pepton'u parçalayıcı, pepton'u eritici.


percolator : n. Süzen, süzücü, süzgeç.


phlebostasis : n. Ven içinde kan dolaşımının yavaşlaması.


pileous : a. 1. Kıllı, tüylü; 2. Tüysü.


polyspermia, polyspermism : n. Çok tohumluluk, sperm bolluğu, polispermi.


potion : n. İlaç tertibi, bir defadan verilen sıvı ilaç, posyon.


prostatomegaly : n. Prostat büyümesi.


registrant : a. Arşiv hemşiresi.