Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

quercetin nedir?

quercetin : n. biochem. "quertcitron" meşesi kabuğundan alınmış bir sarı boya tozu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burial : n. Gömme, ölü gömme.


byssinosis : n. Fabrikalarda pamuk tozunu teneffüs eden işçilerin akciğerlerine arız olan hastalık.


chemoantigen : n. biochem. Antijen yerine geçebilen kimyasal bileşim.


phycochrome : n. Deniz yosunlarından elde edilen bir boya maddesi, fikokrom.


indolent : a. 1. Ağrısız, acısız; 2. Gayrifaal.


inhibit : v. Önlemek, durdurmak, baskı altında tutmak.


isoagglutinin : n. Serum'da bulunan, aynı türden diğer bir kimse eritrositlerini aglütine edici antikor.


leydigarch : n. Erkekte gonad fonksiyonunu tesisi ve başlanıcı.


lymphangiectomy : n. Lenf damarı lezyonunun ameliyatla çıkarılması. Lenfanjiyektomi.


megalourethra : n. Uretra'nın doğuştan aşırı geniş oluşu.


microflora : n. Belli bir bölgede yetişen ancak mikroskop yardımıyla görülebilen bitkiciklerin tümü.


neuroglial : a. Sinir sistemi destek dokusu (nöroglia) ile ilgi.i


odontoprisis : n. Dişlerin birbirine sürtünmesi sonucu gıcırtı meydana gelmesi, diş gıcırdaması, odontopriz.


oxycephalia, oxycephaly : n. Başın yüksekliği veya büyüklüğü, sivri kafalılık, oksisefali, akrosefali.


parity : n. Bir kadının doğurduğu çocuk sayısına bakılarak belrilenen durumu.


parafunction : n. Görev bozukluğu.


primordial : a. 1. Başlangıca ait; 2. Bir fert veya organın ilk büyüme dervesnide görülen, ilkel, primordialis.


principle : n. biochem. Bir maddenin müessir bir parçası.


sanguifacient : a. Kan yapıcı, kant aşıyıcı.


seismesthesia : n. Bir sıvı içinde veya havadaki titreşimleri dokunma duyusu ile alma.