Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

quercetin nedir?

quercetin : n. biochem. "quertcitron" meşesi kabuğundan alınmış bir sarı boya tozu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardia : n. Oesophagus'un mideye açıldığı yer, kardiya.


catabolism : n. Dokularda maddelerin yüksek terkiplerinin yıkılarak daha basit terkipte maddeler meydana gelmesi, katabolizma.


corrective : a. 1. Düzeltici, uygun hale getirici, 2. bir ilacın hoşa gitmeyen tadını, kokusunu veya rengini düzeltici madde, diğer bir ilacın zararlı etkisini ortadan kaldıran ilaç.


decay : 1. Çürüme, 2. kuvvetinden kaybetme (ilaç); 3. Sıhhatin bozulması.


disparity : n. Eşitsizlik, uygunsuzluk, farklılık.


dolichocephalus : a. Uzunkafalı, d olikokefal (önden arkaya çapı uzun kafa).


encephalopyosis : n. Beyin apsesi.


exosepsis : n. Dışardan vücuda giren toksik maddelerin kana geçmesi sonucu meydana gelen patolojik durum, dış kaynaklı zehirlenme.


gastrohepatic : a. Mide ve karaciğere ait, mide-karaciğer.


goblei celis : n. Mukozalarda bulunan özel salgıları olan, kadeh biçimindeki hücreler.


hydrotypanum : n. Timpan boşluğunda sulu sıvı birikmesi.


ileoproctostomy : n. Sigmoid kolonu ilgilendiren hastalıklarda başvurulan bir ameliyat yönteim.


incapable : a. Yeteneksiz, kabiliyetsiz.


iridocyclochoroiditis : n. İris, silyer cisim ve koroidin iltihabı.


monotrichous : a. Tek kamçılı.


omphalotomy : n. Göbek kordonunu kesme ameliyatı, omfalotomi.


ophidiophilia : n. Marazi yılan sevgisi, ofidyofili.


palpebration : n.Göz kırpma.


peripericarditis : n. perikardı saran dokuların iltihabı.


phacocystectomy : n. Göz merceği kapsülünün kısmen çıkarılması.