Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quercetin nedir?

quercetin : n. biochem. "quertcitron" meşesi kabuğundan alınmış bir sarı boya tozu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalothoracic : a. Baş ve göğüsle ilgili.


correlation : n. 1. İki organ veya olay arasında, birbirini etkiler şekilde karşılıklı ilişki; 2. Aferent uyarıların, gerekli cevabı oluşturmak üzere beyinin ilgili merkezined birleşmesi.


dentistry : n. Dişçilik, diş tabipliği.


diapedetic : a. 1. Diyapedez'le ilgili; 2. Diyapedez gösteren.


diaphane : n. Hücreyi dıştan saran saydam zar, hücre zarı.


episplenitis : n. dalak kapsülünün iltihabı, episplenit.


festination : n. Sinirlilikten gelen hızlı yürüme eğilimi.


galactopexy : n. karaciğerin galaktozu bünyesinde tesbit etme hassası.


gerontology : n. İhtiyarlık ve onunla ilgili mevzuları inceleyen bilim, jerontoloji.


granuloblast : n. Gelişmemiş granülosit.


hemosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nde kan toplanması.


hepatocele : n. Karaciğer fıtığı.


homodromous : a. Aynı veya mutat yönde bulunan veya hareket eden.


hypernormal : a. Normalden fazla, normalin üstünde.


hysterosalpingo-oophorectomy : n. Uterus, salpenks ve yumurtalıkların ameliyatla çıkarılması.


languor : n. 1. Halsizlik, dermansızlık, bitkinlik; 2. Gevşeklik, uyuşukluk, ağırlık, isteksizlik.


metamorphology : n. Şekil değiştirme ilmi, metamorfoloji.


mithridatism : n. Gittikçe artan dozlarla zehir kullanarnak vücudu alıştırma.


neurapraxia : n. Çevresel sinir liflerinin geçici olarak iş görememesi.


ophthalmoreaction : n. Göz reaksiyonu.