Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

quaternary nedir?

quaternary : n. Dörder dörder, dörtten ibaret, dört element veya radikalden oluşmuş, quaternarius.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocele : n. Blastula devresindeki gebelik ürününün ortasında oluşan boşluk, segmentasyon boşluğu, blastosel.


chinchona : n. Kinin elde edilen bir bitki kabuğu.


debilitiy : n. Zayıflık, gerilik.


diathesis : n. Organizmanın fonksiyonlarında bozukluk, hastalık ve dış tesirlere karşı aşırı hassasiyet şeklinde beliren bünye anomalisi, hastalık istidadı, diyatez.


direction : n. Yön, doğrultu, istikamet, directio.


frigotherapy : n. Hastalığın soğukla tedavisi.


frog plaster : n. D oğuştan kalça çıkığı vakalarının konservatif tedavisinde kullanılan bir yöntem.


influenzal : a. 1. İnfluenza (grip) ile ilgili; 2. İnfluenza'ya bağlı, influenza'nın sebep olduğu.


insane : a. Deli, çıldırmşı, bilinci bozulmuş.


lithectasy : n. Apışarası (perine)'nı keserek taş çıkarma ameliyesi.


lobulated : a. Loplu, loplardan müteşekkil.


marfan's syndrome : n. Sebebi bilinmeyen herediter genetik bir hastalık.


maximal : a. 1. Azami, en büyük, en fazla; 2. Akmeye ait.


muscularis : n. Kas tabakası, herhangi bir organ duvarındaki kas tabakas.


painter's colic : n. Kurşun zehirlenmesine bağlı kolik şeklinde ağrılar.


patent : a. 1. İmtiyazlı, patentalı; 2. Açık (damar).


phytoid : a. Bitkiye benzer, bitki şeklinde, fitoid.


proenzyme : n. Kendisinden enzim oluşan madde, enzim öncüsü madde.


protozoology : n. Protozoer bilgisi, tek hücreli hayvanları inceleyen zooloji dalı.


pyoptysis : n. Cerahat kusma.