Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

quaternary nedir?

quaternary : n. Dörder dörder, dörtten ibaret, dört element veya radikalden oluşmuş, quaternarius.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blackwater fever : n. Tropik bölgelerde ve özellikle Afrikada görülen ağır bir sıtma türü.


circumduction : n. Kol ve bacağın tepesi eklem noktasında olan, kaidesi ise uzun serbest ucu tarafından çizilen daire tarafından oluşacak bir koni çizer şekilde havada sallanması.


cystolith : n. mesane taşı.


electrotherapy : n. Elektrik tedavisi.


enterorrhaphy : n. Barsak kanalı içinde bulunan bir yaraya yapılan dikiş ameliyesi.


genial : a. Çeneye ait.


gluten : n. biochem. Hububattan çıkarılan bir çeşit yapışkan protein maddesi, glüten.


lagnosis : n. Erek veya kadında aşırı cinsel arzu.


hydrogenylase : n. biochem. Escherichia coli tarafından yapılan ve formik asidi karbon diyoksitle hidrojene ayrıştıran bir enzim.


ileocolostomy : n. İleum ile karın barsak arasında anastomoz yapılması, ileokolostomi.


joule : n. On milyon erge tekabül eden enerji birimi.


mentality : n. Kişinin zihni yapısı kişideki düşünüş, anlayış ve zeka yeteneği, mantalite.


mephitic : a. Zehirleyici, fena kokulu.


oscedo : n. 1. Esneme, esneyiş; 2. Ağız mukozasında oluşan küçük beyaz lekelerle eblirgin hlastalık, pamukçuk.


proctocolonoscopy : n. Rektum içinin ve alt kolonun muayenesi.


renipuncture : n. Böbrek kapsülü ameliyatı.


rush : n. Hız hücum (kan, vs.) hızlı hareket.


somatodymia : n. İkizlerin gövdelerinden birbirine yapışık olmaları hali.


staphylococcus : n. Stafilokok (See: Bacterium).


stenocephaly : n. Kafanın anormal darlığı, stenosefali.