Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

quaternary nedir?

quaternary : n. Dörder dörder, dörtten ibaret, dört element veya radikalden oluşmuş, quaternarius.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canal : n. Vücutta dar ve bor uşeklinde herhangi bir geçit, kanal, mecra, canalis.


denture : n. Diş takımı, takım dişleri, takma diş.


digestibility : n. Hazım imkanı.


effacement : n. Slinme, doğum ağrıları esnasında, fetüs başının tazyiki ile serviks'in yumuşaraka incelmesi (doğum hekimliğinde % ile ifade edilir).


gastronomist : n. Midesine düşkün, yemek meraklısı, gastronom.


lactolase : n. Laktik asid yapan enzim, laktolaz.


hematobium : n. Kanda yaşayan bir organizma.


heterolytic : a. 1. Heteroliz veya heterolizin ile ilgili; 2. Heteroliz veya heterolizin'in sebep olduğu.


isthmoparalysis : n. See: isthmoplegia.


leptocephalic, leptocephalous : a. Uzun ve dar kafalı.


lethidrone : n. Nalorphine'in müstahzar adı.


metrosalpingitis : n. Rahim ile salpenks (tuba) iltihabı, metrosalpenjit.


neuropathist : n. see: Nerve specialist.


ophthalmalgia : n. Göz ağrısı, oftalmalji, oftalmodini.


pachymeninx : n. (pl. pachymeninges). Pakimeninks (Pakimeneni), kranial dura mater, dura mater encephali.


phobophobia : n. Herhangi bir şeye karşı kendisinde korku gelişmesinden aşırı korkma, fobi kazanmaktan korkma, fobofobi.


podelcoma : n. Mantar enfeksiyonu nedeniyle ayakta meydana gelen kronik hasatlık. See: Madura foot.


polygenesis : n. Bir doğumda çok sayıda yavru meydana getirme.


preparatory : a. See: Preparative.


prochoresis : n. Midede kısmen sindirilen gıdalardan organın peristaltik hareketleriye pilor'dan geçerek sindirim kanalı boyunca aşağıya doğru sevkedilmesi.