Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quater in die nedir?

quater in die : a. Günde dört defa.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celialgia : n. Karın bölgesinde hissedilen ağrı, karın ağrısı.


charting : n. Hastalığın seyrini (ateş, nabız, kan basıncı vs) gözlem ağıtı üzerinde çizelge halinde gösterme, gözlem kağıdına işleme.


clinodactyly : n. Parmakların kıvrık kalması.


corticobulbar : a. Beyin korteksi ve medulla oblongata ile ilgili.


curium : n. biochem. Cm sembolü ile bilinen, atom no:96 ve atom ağırlığı: 245 olan kimyasal element (uranyum ve plütonyumun bombardımanından elde edilmiştir).


decay : 1. Çürüme, 2. kuvvetinden kaybetme (ilaç); 3. Sıhhatin bozulması.


demyelinate : v. Sinir lifleri çevresini saran miyelin tabakasını ortadan kaldırmak.


eurycehpalic : a. Geniş kafalı, kafatasının transvers kutru ön-arka kutruna oranla genişlik gösteren, brakisefalik.


uterolith : n. Rahim taşı, uterusta taş birikmesi


hippocampus : n. (pl. hippocampi). Beyinde bulunan iki beyaz çıkıntının adı, hipokamp.


hyperadenosis : n. Guddelerin büyümesi, bez büyümesi, hiperadenoz.


hyperplastic : a. 1. Hiperplazi ile ilgili; 2. Hiperplazi gösteren.


hypertrichosis : n. Aşırı akıllılık, anormal derecede kıllanma (genel veya mevzi olabilir).


indoxylemia : n. Kanda indoksil bulunuşu.


intumescent : a. Şişen, büyüyne, kabaran.


laparotomaphilia : n. Aşırı ameliyat arzusu, kişinin ameliyatı düşündürecek bazı akut belirtileri yalandan göstermesiyle beraber seyreden aşırı ameliyat eğilimi.


mood : n. 1. Haletiruhiye, ruh haleti, hal; 2. Huy, mizaç, meşrep; 3. (pl.) Hiddet, terslik, huysuzluk.


orchitic : a. 1. See: Orchidic; 2. Orşite ait veya orşitten ileri gelen.


proaccelerin : n. See: Factor V.


scute : n. Mastoid boşluklarla timpan boşluğunu ayıran kemik safiha.