Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

quater in die nedir?

quater in die : a. Günde dört defa.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deaf-mutism : n. İşitme ve konuşma yeteneğinin olmayışı, sağırlık ve dilsizliğin birarada bulunuşu.


femorotibial : a. Femur ve tibyaya ait.


flavone : n. biochem.Muhtelif sarı boyaların esası olan (C15H10O2) maddesi.


intellect : n.Akıl, zihin, idrak, anlayış (idrak) yeteneği.


term : n. 1. Had, hudut, sınır; 2. Belirli bir sürenin (özellikle gebelik) sona ermesi.


hypoadrenocorticalism : n. Böbreküstü korteksi faaliyetinin azalması.


infraclavicular : a. Klavikulaaltı.


iridolysis : n. İris'i çevresindeki patolojik yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


methylene : n. biochem. Odun ispirtosu odun alkolü, metilen (CH2).


myiasis : n. Sinek larvalarının sebep olduğu hastalıklar.


ochlophobia : n. Marazi topluluk korkusu, oklofobi.


oxygenic : n. 1. Oksijenle ilgili; 2. Oksijenden oluşmuş, yapısında oksijen bulunan, oksijenli.


pinus : n. Epifiz bezi. See: Corpus pineale.


potatorium : n. Ayyaşlık, alkolizm, potatoryum.


processus : n. anat. Çıkıntı.


rye : n. Çavdar taneleri veya tohumu, secale cereale (besleyicidir).


serous : a. Serumlu, seröz, sulu, seruma ait, ecrosus


spermatocystitis : n. Seminal vezikül iltihabı.


symbol : n. 1. Bir elementi simgeleyen, bir veya iki harfin oluşturduğu işaret remiz, simge, sembol; 2. Bir düşünce tahayyül veya duyguyu ifade eden simge, sembol.


thanatometer : n. Vücut ısısındaki düşüklüğü tesbit suretiyle ölümün meydana geldiğini gösteren alet, tanotometre.