Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

quater in die nedir?

quater in die : a. Günde dört defa.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botulin : n. biochem. Bozulmuş gıdalarda bazan bulunan bir toksin, clostridium botulinum tarafından salgılanan toksin.


bulbus : n. Soğan, bulbus.


caudate : a. Kuyruklu, caudatus.


clasp : n. 1. Herhangi bir şeyin belli bir yere tutunmasını sağlayan araç; 2. Protez'in diş üzerine veya diş etine tutunmasını sağlayan bölümü; 3. Kırık kemki uçlarını birbirine tutturmada kullanılan araç.


diaphoresis : n. Ter, terleme.


enterostenosis : n. Barsak kanalının daralması, barsak daralması.


fecal : a. 1. Feçese ait; 2. Feçesli.


terato : pref. Ucube, teras.


granulose : n. biochem. Nişastanın eriyebilen kısmı.


hydrocholeretic : a.1. Hidroklerez'le ilgili, 2. Hidrokolerez gösteren; 3. Hidrokolerez'e sebep olan (madde, ilaç).


infraclavicular : a. Klavikulaaltı.


mesarteritis : n. Arterlerin tunica media'sının iltihabı, mezarterit.


monoculus : n. Tek göz bandajı.


monotonous : a. 1. Değişiklik göstermeyen, yeknesak, monoton; 2. Aynı tonda devam eden, alçalma ve yükselme göstermeyen (ses hakkında).


niche : n. Çöküntü, yuva, mide ülserlerinde röntgen yardımiyle görülen girinti (Haudek belirtisi),


nictititation : n. Göz kırpma.


norma : n. Başa bakıldığı zaman, çevre sınırı içinde görülen bütün.


nourish : v. 1. Beslemke; 2. Emzirmek, meme vermek.


nursery : n. Hastanede yeni doğan bebeklerin bakımıyla ilgili servis.


paralbumin : n. Bir çeşit albümin, paralbümin (özellikle ovaryum kisti sıvısında bulunur).