Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

quassia nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

quassia : n. Acıağaç (kuvasya ağacı)tan yapılan acı bir ilaç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brocnhography, : n. Bronşlara radyo-opak madde verilişini takiben röntgen flimi alınması, bronş sisteminin röntgen yoluyla muayenesi.


centiliter : n. Litre'nin yüzde biri, santilitre.


chemotherapeutical : Kemoterapi ile ilgili.


chrysarobin : n. biochem. Goa tozundan elde edilen maddelerin karışımı olup, muhtelif cilt hastalıklarında kullanılır.


chymification : n. Yenilen gıdaların midedeki sindirim enzimleri etkisiyle kimüs haline dönüşmesi, kimüs oluşması.


contortion : n. Burulu olma, burma, burulma, contortus.


deteriorate : v. 1. Fenalaştırmak, bozmak, aşağılamak, çürütmek; 2. Fenalaşmak, bozulmak, çürümek.


diaphanoscope : n. Kapalı vücut boşluğunu arkadan verilen ışıkla yadınlatıp görülebilir hale getirmede kullanılan alet, diyafanoskop.


diplobacillus : n. Çift halde bulunna basil, birbirine tutunmuş çift basil.


equation : n. Eşitlik.


ergonomics : n. İnsan ve çalışan çevresi ile ilgili olarak çeşitli biyolojik faktörlerin uygulanması.


ethopropazine : n. Özellikle Parkinsonizmle ilgili rigiditede kullanılan antispazmodik bir ilaç.


extravagant : a. Aşırı, çok fazla, anormal derecede,


exclave : n. Anaorgana tutunmuş organla aynı yapıyı gösteren parça (Özellikle pankreas, tiroid v.s. bezler üzerinde görülür).


hypotonic : a. Solüsyonların yoğunluğunun belirli miktardan aşağı olması.


hysteropathy : n. 1. Histeropati, rahim hastalığı; 2. See: Hysteria.


interseptal : a. İki septum arası, iki septum arasında.


larvicide : a. 1. Larvları yokeden; 2. Larvları yok edici faktör veya madde, larvisid.


laryngoxerosis : n. Gırtlak kuruluğu, larenksin kuruması.


lipopenia : n. Kanda yağ noksanlığı, lipopeni.