Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quassia nedir?

quassia : n. Acıağaç (kuvasya ağacı)tan yapılan acı bir ilaç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillaritis : n. Kapillerlerin iltihabı.


ectromelus : n. Kol ve bacakları bulunmayan ve yetersiz gelişmiş hilkat garibesi.


emylcamate : n. Trankilizan bir madde.


farina : n. 1. Mısır v.s. unu; 2. Nişasta.


fistular, fistulous : a. 1.Fistüle ait; 2. Fistüllü; 3.Fistülsü.


interictal : a. Nöbet sırasında gelen, krizde olan.


hematoporphyrinemia : n. Kanda hematoporfirin bulunuşu.


ideomotion : n. Zihinde uyanan herhangi bir fikir, düşünce veya hayalin vücut kaslarını kendiliğinden harekete geçirmesi, fikir ve düşünceye bağlı olarak kasın istemdıı hareket göstermesi.


inferiority complex : n.Aşağılık komplkesi.


kainophobe : n. Yeniliklere karşı ürküntü duyan kimse, yeniliklerden korkan kişi.


mastorrhagia : n. Meme kanaması, mastoraji.


microcephalus : n. Başı normale oranla çok küçük kişi.


monoinfection : n. Belli bir mikrobun sebep olduğu enfeksiyon.


odontalgia : n. Diş ağrısı, odontalji.


oophorosalpingitis : n. Yumurtalık ve Falliop tübü (tuba uterina) nün beraber iltihabı, ooforosalpenjit.


perseveration : n. Akıl hastalarının bir kelime veya düşünceye saplanıp kalmaları veya bir hareketi devamlı yapmaları hali, perseverasyon.


phlebitis : n. Venlerin iltihabı, bir damarın iç zarının iltihabı, flebit.


preanesthetic : a. 1. Anesteziden önce, anestezi amacıyla verilen ilaç (morfin v.s.).


retrotarsal : a. Gözde tarsusun arkasında kalan.


sarcostyle : n. 1. Lif; 2. Kas lifi.