Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

quassia nedir?

quassia : n. Acıağaç (kuvasya ağacı)tan yapılan acı bir ilaç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chokes : n. Yüksek basınçtan ani olarak normal atmosfer basıncına geçildiği zaman görülen sternum'un altında yanma hissi, öksürük nöbeti, solunum sayısının artışı gibi gösterilerle belirgin durum.


cionitis : n. Küçük dil (uvula) iltihabı.


colporrhexis : n. Vaginanın yırtılması, vajen yırtığı.


deric : a. Ektoderme ait.


encyst : v. 1. Kese oluşturmak; 2. Kese içine almak veya alınmak.


endosmometer : n. Bir maddenin endosmoz derecesini ölçen alet.


esophagoptosis : n. Özofagusun düşmesi (sarkması), özofagoptoz.


eyepiece : n. Mikroskopta göz merceği (lensi) oküler.


frenum : n. (pl. frena). Bir organın hareketini frenleyen zar kıvrımı.


lacrimonosal : a. Gözyaşı kesesi ile buruna ait.


hydatidiform : a. Hidatide benzer.


hypocytosis : n. Kan hücrelerinde azalma, kan hücrelerinin sayıca normalin altına düşmesi.


instrument : n.Alet.


insulinase : n. İnsulini inaktive eden,bir enzim.


ischomenia : n. Aybaşı kanının akmaması, adet görmeme.


liquefactive : a. 1. Sulanma ile ilgili; 2. Sulanma gösteren, sulanma ile belirgin; 3. Sulanmaya sebep olan sulandırıcı.


melanodendrocyte : n. See. Melanocyte.


metachromatin : n. biochem. Kromatinde bulunan bazofil element.


myxedema : n. Tiroid bezi salgısındaki yetersizliğe abğlı olarak gelişen metabolizma hızında düşüş, kuruluk gösteren deri altında yaygın ödemler, saçlarda dökülme, zihni işlevler ve konuşmada ağırlaşma ile belirgin hastalık, miksödem.


panto- : pref. See: Pant-.