Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

quassation nedir?

quassation : n. İlacı ezip küçük parçalar haline getirme, quasatio.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chylopericardium : n. Perikart boşluğunda kilüs bulunuşu.


diethylstilbestrol : n. biochem. Beyaz billuri toz, (C18H30O3).


evulsion : Bir oluşumun zor kullanılarak yırtılması, parçalanması.


galactacrasia : n. Anne sütünün yapı ve bileşim bakımından anormallik gösterişi.


glycocholate : n. biochem. Glikokolik asidin tuzu.


huncback : n. See: Humpback.


keratopathy : n. Kornea'ya ait herhangi bir hastalık.


limen : n. (pl. limina). Eişk, girek.


lymphoblast : n. İlkel lenf hücresi, lenfoblast.


metoclopramide : n. Mide sedatifi, ağız yoluyla veya zerk şeklinde verilebilen bir antiemetik madde.


metrorthosis : n. Uterusu eski yerine getirme ameliyesi.


myelalgia : n. Belkemiği ağrısı, miyelalji.


odont : a. Dişlek.


pericardosis : n. Perikard hastalığı.


poikilothymia : n. Ruhsal durumun kararsız oluşu, zaman zaman mizaç değişimleri gösterme hali.


polyostotic : a. Birçok kemikleri ilgilendiren veya tutan (hastalık).


regimen : n. Perhiz, diyet, rejim.


sadistic : a. Zalimane, sadizme ait.


saturate : v. biochem. Her hangi bir cisme başka bir cisim meczettirip fazlasını alamayacak derecede doldurmak.


stenotic : a. Anormal daralma veya büzülme ile belirli olan.