Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

quassation nedir?

quassation : n. İlacı ezip küçük parçalar haline getirme, quasatio.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buller's shield : n. Gözlerden biri enfekte olduğunda, diğerini korumak için kullanılan bir çevresi flasterle çevrili olan saat camı.


cervicectomy : n. Cervix uteri'nin amputasyonu.


coccygodynia : n. Koksiks ağrısı.


crystalline : a. Billür gibi, berrak, billüri kristal.


dimethyl phthalate : n. biochem. Böcek defedici, renksiz ve yağlı sıvı (C10H10O4).


fructus : n. See:fruit.


gametocide : n. Sıtma parazitlerini öldüren ilaç.


hemo- : pref. Kan.


intoxication : n. 1. Toksik maddenin vücutta meydana getirdiği patolojik durum, zehirlenem; 2. Aşırı alkol alımının sebep olduğu bazı zihni ve psişik bozukluklar, istemli kaslar arasındaki düzenli çalışmanınbozulması ile belirgin geçici durum, akut alkol zehrilenmesi.


lipoid : a. 1. Yağlı; 2. Yağ gibi, yağsı.


lumbricosis : n. Askaris'lerin barsaklarda bulunuşu ile belirgin patolojik durum, özellikle Ascaris lumbricoides'in sebep olduğu enfestasyon.


migratory : a. Bir yerden diğer yere geçen, yer değiştirici, gezgin.


nephralgy : n. See: Nepralgia.


nephrorhaphy : n. Böbreğin dikilmesi.


omentum : n. (pl. omenta). Karındaki barsakları örten zar, epiplon, omentum.


otodynia : n. See: Otalgia.


phren- : pref. 1. Diafragma anlamına önek; 2. Akıl, zihin anlamına önek.


reticulocytopenia : n. Kanda retikülosit azalması.


sanitation : n. 1. Hıfzısıhha; 2. Sağlık teşkilatı; 3. Umumi sıhhati koruma tedbirleri.


self-suggestion : n. See: austosuggestion