Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

quassation nedir?

quassation : n. İlacı ezip küçük parçalar haline getirme, quasatio.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchospirometer : n. Akciğerin kapasitesini ölçmekte kullanlılanl bir aygıt.


cestoid : a. Şerit (tenya)'e benzer, şerit gibi.


cholecystokinetic : a. Safra kesesinde kasılma uyaran, dolayısıyla kesenin boşalmasını hızlandıran.


colocynthin : n. biochem. Kolosint'den çıkarılan kuvvetli müshil cevher.


erythrityl : n. biochem. C4H9 formülünde olan tek değerli radikal.


fungiform : a. Mantarbiçim, fungiformis.


gesture : n. Konuşurken sözü kuvvetlendirmek amacıyla yapılan el, yüz veya vücut hareketi, jest.


gonococcus : n. (pl. gonocci) Belsoğukluğu mikrobu, gonokok.


physio- : pref. Tabiat, tabii, fizyoloji, fizyolojik.


hemogenic : a. Kan oluşumuna (yapımına) ait, hemojenik.


hydremia : n. Kanın aşırı sulanması, hidremi.


languor : n. 1. Halsizlik, dermansızlık, bitkinlik; 2. Gevşeklik, uyuşukluk, ağırlık, isteksizlik.


laryngopharynx : n. Yutağın alt parçası.


myocrismus : n. kas kasılmasına bağlı olarak oskültasyon esnasında duyulan çıtırtı sesi.


necator : n. Bir çeşit kancalı kurt.


nonpathogenic : a. Hastalık meydana getirme yeteneği bulunmayan, patojen olmayan.


odontosmegma : n. Dişleri temizlemede kullanılan antiseptik madde.


omo- : prof. Omuzla ilgili.


onychopathic : a. Onikopatiye ait veya sebebiyet veren.


ostectomy : n. Kemiğin kısmen veya tamamen çıkarılması, ostektomi.