Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

quassation nedir?

quassation : n. İlacı ezip küçük parçalar haline getirme, quasatio.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

collum : . (pl. colla). Boyun.


confluent : a. Bir araya birikip karışmış, sık (çıbanlar).


golden eye ointment : n. Sarı civa oksit merhemi.


uterovesical : a. 1. Rahimve mesane ile ilgili; 2. Rahim ve mesane arasında oluşmuş (fistül hakkında).


hyperaphia : Dokunma hissinin çok artması.


inflexion : n. İçe bükme veya bükülme.


laryngophantom : n. Larenksin suni modeli


lipoblastoma : n. See: lipoma.


meningoencephalitis : n. Beyin ve zarlarının iltihabı.


necropneumonia : n. Akciğer gangreni, nekropnömoni.


nephroptosis : n. Böbrek düşüklüğü, nefroptoz.


nonconductor : n. Isı veya elektrik veya sesi iyi nakletmeyen madde, iletken olmayan.


orris : n. İris florentina kökü olup, dış macunu, ilaç veya lavanta imalinde kullanılır.


paraplastic : a. 1. Hücre sitoplazmasının sıvı kısmı ile ilgili; 2. Anormal gelişme gösteren, kusurlu, biçimsiz.


pehnotype : n. Kişinin kalıtsal yapısının dışa akseden görünümü, aynı tür fertlerini belirleyen gözle görülebilen özelliklerin tümü (Fertler aynı genotip'e sahip olabilmelerine rağmen fenotip farklı olabilir, zira fenotip çevresel faktörlerden büyük ölçüde etkilenir. Saç renginin edğişik oluşu gibi).


rabbeting : n. Çentikler gösteren kırık kemik uçlarının birbiri içine girmesi.


rotator : a. 1. Dönen, ekseni etrafında dönme gösteren; 2. Dönmeğe bağlı, dönmenin sebep olduğu.


saltish : a. biochem. Tuzluca.


somatodymia : n. İkizlerin gövdelerinden birbirine yapışık olmaları hali.


sphygmocardiograph : n. Nabız ve kalp atımlarını birlikte, çizelge halinde kaydeden alet, sfigmokardiyograf.