Bugün : 21 Ocak 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

quartisect nedir?

quartisect : v. Dörde kesmek, dört kısıma ayırmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bowel : n. Barsak.


colonalgia : n. Kolon'da hissedilen ağrı, kolonl ağrısı.


entoptic : a. 1. Göz içiyle ilgili; 2. Göz içinde, göz içindeng elişen.


eparterial : a. Arterin üstünde, arter üstünde bulunan.


feminization : n. Dişilik vasıflarının gelişimi, kadınlaşma, dişileşme.


forcipate : a. Pensbiçim, forseps şeklinde.


gliomatous : a. Gliyomlu.


hyperoxemia : n. Kanın aşırı asitli hali.


inject : v. Şırınga ile sıvı sevketmek, zerk etmek, enjekte etmek.


multilateral : a. Çok yanlı, çok taraflı.


occipito- : pref. 1. Başın arka kısmı anlamına önek; 2. Oksipital kemik anlamına önek.


pancreatin : n. biochem. Pankreas enzimleri.


pituitary : a. 1. Balgama (sümüğe) ait; 2. Sümüklü, balgamlı, pituitaria; 3. Hipofiz.


pleurovisceral : a. Plevra ve iç organlara ait.


presbyophrenia : n. İhtiyarlık bunaması.


promegakaryocyte : n. Megakaryositin ilkel hücresi.


pyramidal : a. 1. Organ'ın piramit şekli gösteren kısmı ile ilgili; 2. Piramit'e benzeyen, piramit şeklinde, pydramidalis.


retardation : n. 1. Tehir, geciktirme, gecikme; 2. Geç gelişim.


supervention : n. Mevcut bir durum veya hastalığa ilaveten diğer bir durum veya hastalığın oluşması.


suprascleral : a. Skleranın dış yüzeyinde bulunan.