Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

quartisect nedir?

quartisect : v. Dörde kesmek, dört kısıma ayırmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bubonic : a. Köpek memesi (hıyarcık) cinsinden, bubona ait, bubo ile ilgili.


cardiopalmus : n. Kalb çarpıntısı.


carpophalangeal : a. El bileği ve parmak kemikleriyle ilgili, hem el bileği hem parmak kemiklerini ilgilendiren.


dyschondroplasia : n. Gövdenin normal oluşuna karşıılk, kolların ve bacakların çok kısa oluşu.


gonadopathy : n. Gonadlardan ileri gelen hastalıklar.


hydroperitoneum : n. Periton boşluğunda sulu sıvı toplanması.


intragastric : a. Mide içi.


lordotic : a. 1. Lordoz'la ilgili; 2. Lordoz gösteren, hordoz ile belirgin.


maxillofacial : a. Üst çeneye ve yüze ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


mesodermitis : n. Mediyasten iltihabı.


monocellular : a. Tek hücreli, tek gözeli.


mucoserous : a. Sümük ve serumdan oluşan.


myoneuralgia : n. Nevraljik kas ağrısı.


natimortality : n. Ölü doumların tüm doğumlara oranı.


olecranarthrocace : n. Dirsek eklemi tüberkülozu.


othelcosis : n. Kulak cerahatlanması.


palat(o)- : pref. Damak, damakla ilgili.


pericholecystitis : n. Safra kesesini saran dokuların iltihabı.


pyesis : n. Cerahat oluşması, irin toplanması.


salpingoscopy : n. 1. Östaki borusunun salpengoskop aracılığıyla muayneesi; 2. Küldoskop aracılığıyla tuba uterina (Fallop tübü)'ların gözle muayenesi.