Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quartisect nedir?

quartisect : v. Dörde kesmek, dört kısıma ayırmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carotniase : n. biochem. See: Carotenase.


chromatography : n. biochem. Bir maddenin bir cam tüpte bulunan emici cisimler yardımı ile kimyasal tahlilinin yapılması, kromatografi.


cor, : n. See: Heart.


ecchymoma : n. Çürük bölgesinde kan toplanması sonucu oluşan şişlik, çürüğe bağlı hematom.


ectorhinal : a. Burun dışında yerleşmiş.


lactic acid : n. biochem. Süt asidi, laksik asid (CH3CHOHCOOH).


gynandromorph : n. Jinandromorfizm gösteren kişi.


incapable : a. Yeteneksiz, kabiliyetsiz.


isodactylism : n. Parmakların birbirlerine nispetle eşit uzunlukta oluşu.


medicated : a. İlaçlı, ilaçlanmış.


member : n. Kol ve bacak gibi vücut parças4.


myeloparalysis : n. Omurilik felci, miyelopati.


nidal : a. 1. Yuvaya ait, yuva ile ilgili; 2. Enfeksiyon odaığı ile ilgili.


obeliad : a. Obelyona doğru.


perioophorsalpingitis : n. Yumurtalığı ve salpenksi saran dokuların iltihabı.


phlebectasis : n. See: Phlebectasia.


pregnant : a. Gebe, hamile.


proctomenia : n. Adet'e uyan zamanlarda rektum'dan kanama oluşu, bu nitelikle belirgin vikaryöz menstrüasyon, proktomein.


protoactinium : n. biochem. Pa sembolü ile bilinen kimyasal element, protoaktinyum.


pseudopodia : n. Sahte bacak.