Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quartiparous nedir?

quartiparous : a

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catastalsis : n. Yukardan aşağıya doğru, dalga şeklinde ilerleyen kontraksiyon hareketi, bu tarz kontraksiyon dalgası ile belirgin peristaltik hareket şekli.


cavern : n. 1. Patolojik doku boşluğu; 2. Akciğer tüberkülozu gidişinde akciğerlerdeg örülür, kovuk, mağara, kavern, caverna.


cholelith : n. Safra taşı.


choreic : a. 1. Kore ile ilgili, kore'ye bağlı; 2. Kore niteliğinde, kore tabiatında.


cionitis : n. Küçük dil (uvula) iltihabı.


fasciotomy : n. Fasyayı kesme ameliyesi, fasyotomi.


gangliform : a. Gangliyon şeklinde, düğümsü.


gastrocolitis : n. Mide ve kalınbağırsaığın iltihabı.


iodine : n. biochem. I sembolü ile bilien, atom no: 53 ve atom ağırlığı: 126.92 olan kimyasal element, iyot.


kakke : n. Beriberi, bu hastalık için japonların kullandığı terim.


levophobia : n. Vücudun sol tarafında bulunan şeylere karşı duyulan korku, levofobi.


lipuria : n. İdrarda yağ oluşumu, lipüri.


mesocolic : a. Kolon mezenteri ile ligili.


monitor : n. 1. Bir olayı veya durumu devamlı izlemek, devamlı kontrol altına almak; 2. Bir olayı veya durumu devamlı olarak izlemede kullanılan alet, izleme aracı, monitör.


motor : a. Muharrik, oynatıcı, hareket ettiren, hareki, kasları harekete getirici, motor.


myovascular : a. Kalp kasına ve kan damarlarına ait.


plasmexhidrosis : n. Plazmanın kan damarlarından dışarı sızması.


presbycusis : n. Yaşlılığa bağlı olarak işitme gücünün azalması.


rinderpest : n. Sığır vebası.


squatting : n. Çömelme.