Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

quartile nedir?

quartile : n. istatistik grafiklerinde %50 nispetini gösteren ortalamahattın üstünde ve altında bulunan %25 ve %75 nispetlerini gösteren hatlardan biri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloat : n. Karın şişkinliği, barsaklardaki gaz sebebiyle oluşan karın gerginliği.


cephalization : Embriyo'da gelişme yeteneğinin ön tarafta başlayıp yoğunlaşması.


chordoma : n. Omurgayı oluşturan embriyoner doku artıklarından gelişen tümör (Omurganın üst veya alt kısmında görülür).


conglomeration : n. Bir araya toplanma, küme haline gelme, yığılma.


dentinoblast : n. Dentini oluşturan hücre.


ectoscopy : n. Bir organın dıştan incelenmesi (muayenesi), ektoskopi.


elongated : a. Uzamış, uzun.


ephialtes : n. Korkulu veya sıkıntılı rüya, kabus.


forewaters : n. Amnion kesesinde, fetüs'ün presente kısmı önünde bulunan amnion sıvısı.


hepatoid : a. Karaciğere benzer, karaciğer gibi.


mala : n. (pl. malae). 1. Yanak; 2. Elmacık kemiği.


osteology : n. Kemikbilim, iskeletin bilimsel incelenmesi veya tanımı osteoloji, osteologia.


ova : n. Kadın üreme hücresi.


pediatirc : a. Çocuk hastalıkları ile ilgili.


plasmagene : n. Muhemelen nükleoproteinlerden terekküp eden ve hücredeki metabolik faaliyetlere katılan plazma kısmı.


prosopoplegia. : n. yüz felci.


pyosalpingitis : n. Salpenksin cerahatil iltihabı.


ribosome : n. Hücre sitoplazmasında görülen ribonükleik asit ve protein karışımından ibaret taneciklerden her biri, ribozom.


split : n. 1. Fisur, yarık, yırtık, çatlak; 2. Eczalarını ayırmak parçalamak.


thoracolysis : n. See: Pneumonolysis.