Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

quartile nedir?

quartile : n. istatistik grafiklerinde %50 nispetini gösteren ortalamahattın üstünde ve altında bulunan %25 ve %75 nispetlerini gösteren hatlardan biri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catamenial : a. Aybaşı (adet) na ait.


cavernous : n. İçi boş aralıkları olan, boşluklu, kavernöz, cavernosus.


ostosternal : a. Kaburgalara ve sternuma ait.


enterococcus : n. Küçük zincirler şeklinde gruplanan ve ışığa karşı nisbeten dayanıklı olan, gram pozitif bir bakteri.


fluorescein : n. biochem. Boya imalinde kullanılna kırmızı madde (C20H12O5).


gibbosity : n. Kamburluk, jibozite.


gonorrhea : n. Belsoğuklğu, gonokokların yaptığı jenital hasatlık, gonore.


intensive : a. 1. Tedrici aşılama suretiyle tedaviye ait; 2. Yoğun; 3. Kuvvetli, şiddetli.


haplodermatitis : n. Komplikasyon göstermeyen deri iltihabı, basit deri iltihabı.


hemacytozoon : n. Kanda bulunan hücresel mikroparazitler, hemasitozoid.


jar : n. Kuru otları muhafazaya mahsus eczacı kavanozu.


justo major : a. Normalden veya mutattan büyük.


lipophage : n. Yağ emen hücre, lipofaj.


lithonephia : n. Böbrekte taş bulunuşu hali, böbrekte oluşan taşın sebep olduğu herhangi bir hastalık.


nourish : v. 1. Beslemke; 2. Emzirmek, meme vermek.


odontolith : n. Diş taşı.


orthodiagraphy : n. Paralel röntgen ışınları ile organların özellikle kalbin perspektif hatalradan korunarak resminin alınması, ortodiyagrafi.


orthotropism : n. Yukarı veya aşağı yönde büyüme.


periprostatic : n. Prostatı saran, prostat etrafında.


phosphorylase : n. biochem. Glikojenin glikoz-1-fosfata çevrilmesini sağlayan enzim, fosforilaz.