Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

quartile nedir?

quartile : n. istatistik grafiklerinde %50 nispetini gösteren ortalamahattın üstünde ve altında bulunan %25 ve %75 nispetlerini gösteren hatlardan biri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocytoma : n. Farklılaşmamış embriyoner hücre (blastosit) lerden oluşan tümör, blastositom.


chem : "Chemistry", "Chemical", "Chemist" kelimelerinin kısaltılmış şekli.


Ductile : a. Çekilebilir, götürülebilir, akıtılabilir.


faucitis : n. Boğaz iltihabı.


pphrenogastric : a. Diafragma ve mide ile ilgili.


hemagogue : a. Kan akışını çoğaltan.


hyperdiuresis : n. İdrar çoğalması.


hyperglobulinemia : n. Kanda globülin fazlalığı.


lalorrhea : n. Kelimelerin anormal sarfı.


metratonia : n. Rahim atonisi, metratoni.


myoclonic : a. Klonik kasılmalar gösteren, klonik kasılmalarla belirgin, miyoklonik.


nidal : a. 1. Yuvaya ait, yuva ile ilgili; 2. Enfeksiyon odaığı ile ilgili.


perichondritis : n. Kıkırdak zarfı (perikondr) iltihabı.


perisalpinx : n.l Fallop tübü (tuba uterina)'nün dış tabakası, Fallop tübü serozası.


phallodynia : n. Penis ağrısı, falodini.


phenytoin : n. Bazen fenobarbiton ile birlikte, garnd mal tedavisinde kullanılan antikonvülsan bir madde.


philoneism : n. Yeni şeylere, yeni görüş ve düşüncelere aşırı ilgi ve yakınlık gösterme, yenilik sevgisi.


phosphatic : a. biochem. Fosfat tuzlarına ait.


presenium : n. Yaşlılık öncesi devre, yaşlılığa geçiş devresi.


progranulocyte : n. Beyaz seri hücresi olup miyeloblastla parçalı nüveli lökosit arasındaki bütün hücrelere verilen ad.