Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

quartile nedir?

quartile : n. istatistik grafiklerinde %50 nispetini gösteren ortalamahattın üstünde ve altında bulunan %25 ve %75 nispetlerini gösteren hatlardan biri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitelock : n. Protez'in damak üzerine gelen kısmına ağıza uyacak tarzda şekil veren dişçi aleti.


broca's area : n. Cerebrum'un sol yarı küresinde, Sylvius yarığının başlangıç bölümünde bulunan motor konuşma merkezi.


cacidrosis : n. See: Kakidrosis.


carcinoid syndrome : n. Barsaklarda bulunan bir karsinoid tümörün veya akciğer karsinomasının 5-hidroksi triptamin salgıladığı, çok ender bir durum.


chemism : n. biochem. Kimyasal faaliyet.


class : n. Sınıf, takım (order)'ların biraraya gelmesiyle oluşan canlı sınıfı.


colliquation : n.Hücrelerdeki protoplazmanın sulanma şeklindeki dejenerasoynu.


cytolytic : a. 1. Hücrelerin erimesiyle ilgili, 2. Hücreleri eritici.


endaortitis : n. Aortu örten zarın iltihabı.


ethoheptazine : n. Adale spazmını gideren analjezik.


guaiacol : n. biochem. Balgam söktürücü, kreozattan üretilen renksiz sıvı veya katı madde.


inelasitc : a. Elastikiyetsiz, esnek olmayan.


labiomancy : n. Karşısındakinin dudak hareketlerinden konuşmayı anlama (sağırlarda görülür).


leukoprotease : n. biochem. Lökositlerde bulunan ve proteini parçalayan bir enzim.


mesopexy : n. Mezo tamiri.


orchiomyeloma : n. Testis miyelomu.


pachydermatocele : n. 1. Deride kalınlaşmanın eşlik ettiği sarkık durum (Deri kıvrımlar halinde sarkma gösterir); 2. Belli bir deri bölgesinde çok sayıda nörofibrom'ların oluşması ile belirgin durum (Deride yumuşak dokuadn ibaret sallanan nodüller halinde kendisini gösterir).


pill : n. 1. Küçük yuvarlak ilaç, hap; 2.Gebeliği önleme amacıyla kadın tarafından ağızdan alınan ilaç, oral kontraseptif.


polyarteritis nodosa : Vücudun çeşitil bölgelerindeki küçük arterlerde yaygın iltihap odakları ile belirgin zaman zaman ateşin eşlik ettiği kronik damar hastalığı.


pulpiform : a. Pulpa'a benzeyen, pulpa'yı andıran.