Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

quartile nedir?

quartile : n. istatistik grafiklerinde %50 nispetini gösteren ortalamahattın üstünde ve altında bulunan %25 ve %75 nispetlerini gösteren hatlardan biri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiotocography : n. Fetüs kalb atımlarının ritmi ile uterus kontraksiyonları arasındaki ilişkinin çizelge halinde gösterilmesi.


costive : a. Kabız, inkıbazı olan.


device : n. Araç, alet.


emergence : n. narkozdanaçılma, genel anestezi'den sonra hastanın ayılma devresi.


epiglottidean : a. Eipglota ait, epiglotik.


flow : a. 1. Akı; 2. Muayyenzamanda akan su v.s.miktarı.


gentamicin : n. Micromonospora purparea tarafından meydana getirilen bir antibiotik.


lactoflavin : n. Vitamin B kompleksini oluşturan unsurlardan biri, riboflavin. See: riboflavin.


hemoalkalimeter : n. Kanın alkaliliğinin tayinine yarayan cihaz.


hepatocholangeitis : n. Karaciğer ve safra kanallarının müşterek iltihabı.


incudal : a. Örs kemiğe ait.


intrapyretic : a. Ateşli devrede, hastalığın ateşli devresi esnasında.


kerat- : 1. Kornea anlamına önek; 2. Boynuzumsu doku, boynuzumsu tabaka anlamına önek.


link : Zincir şeklindeki oluşumun halkalarından her biri, bağlayıcı ödev gören halka.


lymphocyst : n. See:Lymphocele.


onychopathy : n. Tırnak hastalığı, onikopati.


paracme : n. Krizin son mertebesi.


pestilent : a. Tehlikeli, öldürücü, salgın bulaşıcı.


phimosis : n. Sünnet derisinin doğuştan veya hastalık sonucu anormal şekilde dar olması dolayısiyle penis başının dışarı çıkamaması, fimozis.


phlegmatic : a. 1. Lenfavi; 2. Soğukkanlı.