Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quartile nedir?

quartile : n. istatistik grafiklerinde %50 nispetini gösteren ortalamahattın üstünde ve altında bulunan %25 ve %75 nispetlerini gösteren hatlardan biri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calyx : n. (pl. calyces). Çanak


component : n. Bir bileşiği veya karışım oluşturan unsurlardan her biri, unsur, eleman.


Daunorubicin : n. Adriamycin'e benzeyen ve lösemide kullanılan bir antibiyotik.


decidual : a. 1. Desidüa ile ilgili; 2. Desidüa'a benzeyen.


ecchymoma : n. Çürük bölgesinde kan toplanması sonucu oluşan şişlik, çürüğe bağlı hematom.


edulcorant : n. Tatlılaştıran madde.


extension : n. 1. Ekstansiyon: Açma, uzatma (kemiği kırılmış organı çekip uzatma ameliyesi), extensio; 2. Uzama, açılma.


fasciculus : n (pl. fasciculi). Demet, fasikül.


hepatohemia : n. Karaciğer damarlarının aşırı kanla doluşu, karaciğer konjesyonu.


hemodromometer : n. Kan akımının süratini ölçme aleti.


hemorrhoidectomy : n. Hemoroidlerin ameliyatla çıkarılması.


iatrarchy : n. tıb.i heyet.


hypertoxic : a. Çok zehirli.


isoserum : n. Kişideki hastalığı tedavi etmek üzere aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum, izoterapi'de kullanılan serum, izoserum.


microabscess : n. Çok küçük apse, mikroskopik apse.


neutrophil : n. Kanda akyuvarların %60-70 kadarını oluşturan, sitoplazmasınd pembeye boyanabilen küçük granüller bulunan ve nüvesi, olgunluk derecesine göre bir veya birkaç parçalı olan lökosit.


parvicellular : a. Hücreciklerden oluşmuş.


pellucid : a. Saydan, şeffaf, pellucidus.


popliteus : n. Dizardı kası, musculus popliteus.


pyovesiculosis : n. Meni kabarcığında cerahat bulunması,cerahatli seminal vezikül.