Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

quartan nedir?

quartan : n. Üç günde bir tutan (nöbet), kuartana, quartanus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carvacrol : n. biochem. Timolün izomeri olan antiseptik yağ.


causal : a. Sebep teşkil eden etkenle ilgili, sebebe yönelik.


celio : pref. Karın anlamına önek.


colpohysteropexy : n. Sarkmış uterus'un vagina yoluyla eski yerine tesbiti, bu amaçla yapılan ameliyat.


electrosection : n. cildi kesmek veya yumuşak dokuları ayırmak için uygulanan cerrahi diyatermi tekniği.


industrial disease : n. Zararlı olduğu bilinen sanayi ile ilgili maddelere maruz kalınmasıdan ötürü meydana çıkan meslekle ilgili hastalıklar, meslek hastalıkları.


inflame : v. İltihap meydana getirmek, iltihaplandırmak.


leptocephalia : n. Kafa kemiklerindeki gelişim bozukluğu ve erken kaynaşma sonucu başın dar-uzun şekil gösterişi yanında ileri derecede de küçük oluşu hali, leptosefali.


lipacidemia : n. Kanda yağ asitlerinin bulunması yağ asidi işeme, lipasidüri.


mosaic : a. 1. Küçük parçaların, serpme şeklinde bir araya gelmesiyle beliren şekil, mozaik; 2. Aynı dokuya ait hücrelerin birbirinden farklı kromozom dizisi göstermesi.


nutation : n. Baş sarkması.


overdetermination : n. Lüzumundan fazla önem verme.


plumbic : a. Kurşuna ait, kurşuni.


porito : n. (pl. portiones). Parça, bölüm, kısım (See: Part).


prosthetic : a. 1. Protez yeteneğinden, proteze ait; 2. (pl.) Sun'i organ veya kısımlarla ilgili tıp dalı.


reflux : n. Geriye akış.


sedation : n. Teskin.


sirenomelia : n. İki bacağın doğşutan birbirine yapışık oluşu.


spirillotropism : n. Spirillere karşı alaka duyma.


splanchna : n. 1. İç ogranlar, özellikle karınorganları; 2. Barsaklar.