Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

quartan nedir?

quartan : n. Üç günde bir tutan (nöbet), kuartana, quartanus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastophore : n. Tomurcuk zarfı, blastofor.


complicated : a. 1. Karmaşık yapı gösteren, çözümü güç, girift; 2. Üzerine diğer hastalık veya bozukluğun eklendiği (hastalık), diğer hastalık veya bozukluklarla bir arada bulunan (hastalık).


feces : n. Dışkı, büyük aptes, feçes, faeces.


Retrolental fibroplasia : Prematüre bebeği canlandırmak amacıyla yüksek yoğunlukta oksijen verilişinin sebep olduğu göz merceği arkasında bağ dokusu artımı, retinada ayrılma ve kanama ile belirgin körlüğe uzanabilen durum.


hysterics : n. 1. Sinir buhranı (krizi); 2. Histeri hastalığı.


in-patient : n. Hastanede yatarak tedavi gören hasta, hastanede yatan hasta.


intra-appendicular : a. Apendiks içi, apendiks içinde.


megacoly : n. See: Megacolon.


mind : n. 1. Akıl, dimağ; 2. Hafıza kuvveti; 3. Zeka; 4. Bilinç.


mnemism : n.Canlının karşılaştığı uyarıların organizma ve özellikle sinirn sistemi üzerinde belrili izler bıraktığı, devamlı uyarıların yarattığı bu izler etkisiyle oluşan zihinsle yapı ve psişik karakterin, uyarı izlerini taşıyan cinsiyet, hücrelerinden gelecek nesillere geçebileceği görüşünü ileri süren teori.


mustard : n. Hardal (bitkisi).


myo-electric : a. Kasın elektriki vasıflarınaait.


myxocyte : n. Mukoza dokusu hücresi, miksosit.


necromania : n. Ölüm veya ölülere karşı duyulan marazi ilgi, nekromani.


onyx : n. 1. Oniks: Gözün iç hücresinde bulunan cerahat; 2. Tırnak.


oscheoma : n. Testis torbası (skrotum) tümörü.


pars : n. (pl. partes). Bölüm, kısım, parça.


passive : a. Kendiliğinden bir iş yapmak yeteneğinde olmayan, hareketsiz, faaliyet göstermeyen, atıl, pasif.


pneumoconiosis : n. Belirli tozların teneffüsü ile meydana gelen akciğer hastalığı.


polyuria : n. Bazı hastalıklarda görülen idrar çokluğu, poliüri.