Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

quarantine nedir?

quarantine : n. Karantina, tecrithane.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bran : n. Kepek.


crossbreeding : n. Melez meydana getirme. See: Hybridization.


cytoplasmic : a. Sitoplazma ile ilgili.


dacryocele : n. Gözyaşı kesesi fıtığı.


dissimilarity : n. Farklılık, birbirine benzemeyiş.


enterotomy : n. Barsakları kesme ameliyesi, enterotomi.


etherization : n. biochem. a) Eterle uyutma; b) Eterle gelen uyku.


floating : a. Yer değiştiren, mobil.


hematobium : n. Kanda yaşayan bir organizma.


homothermal : a. Aynı hararette olan.


hypouricemia : n. Kanda ürik asit miktarının ileri derecede azalışı.


intermeningeal : a. Meninkslerarası.


orthochromia : n. Eritrositlerin normal hemoglobin muhtevası, ortokromi.


orthoptic : a. Görme eksenlerini düzelten.


peritoneocylsis : n. Periton boşluğuna sıvı zerkedilmesi.


petrosa : n. Üç parçadan oluşan temporal kemiğin kalın (petrous) kısmı, pars petrosa.


podium : n. Ayak (özellikle memeli hayvanların).


polytocous : a. Aynı zamanda çeşitli çocuklar doğuran.


ptyalism : n. Fazla tükrük ifrazı, salya akışı, pitiyalizm, ptyalismus.


span : n. 1. Kollar yana açıldığı zaman iki el arasında kalan mesafe; 2. Karış, 3. Süre.