Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

quantum nedir?

quantum : n. (pl. quanta). 1. Miktar; 2. Kuvant teorisine göre enerji birimi.

quantum libet : İstediğiniz kadar.


quantum sufficit : Kafi miktarda.


quantumtheory : Enerji miktarının belirli birimlerin ötesinde bölünemediğini ifade eden nazariye, kuvant teorisi.


quantumperiod : Karantina süreis.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boss : n. Yuvarlak kabartı, yuvarlak şekil gösteren tümsek.


circumbullar : a. Göz küresi çevresinde, göz küresini saran.


citronellal : n. biochem. Citronella yağının esas maddesi.


epicystotomy : n. Semfiz üzerinden (suprapubik) kesit yaaprak mesaneyi açma.


genetous : a. Doğuştan, doğuştan mevcut.


hemophilia : n. Pıhtılaşma yeteneğinin yokluğu, yalnız erkeklerde görülen kanama istidadı, hemoflii.


histologist : n. Histoloji uzmanı, histolog.


hymenotome : n. Herhangi bir zarı kesmede kullanılan bistüri, himenotom.


hyperphenylalaninemia : n. Kanda fenilalanin miktarının artması


levator : n. (pl. Levatores). 1. Kaldırıcı, levator (kas); 2. Kafa kemiğinin çökmüş kısmını kaldırma aleit.


lipophagia : n. 1. Lipofai. Yağın eriyip yokolması; 2. Yağı bitirme, yağ yeme.


melanoblast : n. Melanosit öncüsü hücre.


monotony : n. 1. Değşiiklik göstermeden devam etme hali, yeknesaklık, monotonluk; 2. Ses tonunun devamlı olarak aynı kalışı, sesin yeknesaklığı.


oligopepsia : n. Zayıf hazım, hazım kifayetsizliği.


panophthalmitis : n. See: Panophthalmia.


plexor : n. Perküsoyn çekici, pleksor.


polypoid : a. Polip şeklinde, polipsi.


quinalbarbitone : n. kısa etkili bir barbitürat.


sclerectoiridectomy : n. Bir kısım sklera ve iris'in ameliyatla çıkarılması, glokom'da drenaj temini için uygulanan bir ameliyat şekli, sklerektoiridektomi.


seizure : n. Hastalık nöbeti veya bu nöbete tutulma.