Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

quantum nedir?

quantum : n. (pl. quanta). 1. Miktar; 2. Kuvant teorisine göre enerji birimi.

quantum libet : İstediğiniz kadar.


quantum sufficit : Kafi miktarda.


quantumtheory : Enerji miktarının belirli birimlerin ötesinde bölünemediğini ifade eden nazariye, kuvant teorisi.


quantumperiod : Karantina süreis.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centigram : n. Gram'ın yüzde iri, santigram


cyclophoria : n. Göz küresiinn ön arka ekseni üzerinde içe veya dışa doğru dönme eğilimi göstermesi, siklofori.


depolarization : n. 1. Kutuplaşmasının ortadan kalkması, pozitif ve negatif kutuplar arasındaki gerilim farkının kalkması; 2. Uyarı sonucu harekete sevkedilen sinirv eya kas lifinde elektrik yükü kaybedilmesi.


doderlein's bacillus : n. Asit meydanag etiren gram positif çubuk şeklinde bakteriler.


embolism : n. Bir kan pıhtısının (thrombus) kan damarını tıkaması, ambolizm.


ganglial : a. Sinir veya lenf ganglionuyla ilgili.


inframandibular : a. Mandibula altında.


liparomphalus : n. Göbeğin yağ tümörü.


menopausal : a. 1. Menopoz'la ilgili, menopoz'a bağlı; 2. Menopoz devresinde görülen, menopoz'a eşlik eden (belirti, kanama vs. hakkında).


pallium : n. Beyinkabuğu, palyum, cortex cerebri.


papule : n. Deride küçük, kenarları iyice belli sertçe kabartılar, papül.


paracenesthesia : n. Kendini iyi hissetmeme.


photo-endoscope : n. Ucuna fotoğraf kamerası yerleştirilmiş olan bir çeşit endoskop.


posthepatic : a. Karaciğerni arkasında olan.


prediastolic : a. 1. Diyastol başlangıcıyla ilgili; 2. Diyasotl'den hemen önce (görülen veya oluşan).


proctoperineoplasty : n. Rektum ve perine (apışarası)'nın plastik tamiri.


proteotherapy : n. Hastaya damar yolu ile protein verme, protein tedavisi.


pseudosclerosis : n. Tremor, göz siniri atrofisi ve sinir bozuklukları ile birlikte görülen hepatolentiküler dejenerasyon.


putrescent : a. Çürümekte olan çürüyen.


pyretogenous : a. 1. Vücut ısısının yükselmesine sebep olan, ateş yükseltici.