Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

quantum nedir?

quantum : n. (pl. quanta). 1. Miktar; 2. Kuvant teorisine göre enerji birimi.

quantum libet : İstediğiniz kadar.


quantum sufficit : Kafi miktarda.


quantumtheory : Enerji miktarının belirli birimlerin ötesinde bölünemediğini ifade eden nazariye, kuvant teorisi.


quantumperiod : Karantina süreis.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

defecation : n. Dışkının dışarı atılması, defihacet.


enterostenosis : n. Barsak kanalının daralması, barsak daralması.


erythroedema polyneuritis : n. Uzuvların kırmızı bir renk alarak şişmesi şeklinde ortaya çıkan bir çocukluk hastalığı.


gastroscopy : n. Midenin gözle muayenesi, gastroskopi.


glass : n. 1. Cam; 2. Bardak; 3. Mercek adese.


hernial : a. Fıtıklı.


gutta-percha : n. Gütaperka ağacından elde edilen beyaz öz. Cerrahide kullanılan su geçirmez bir madde.


Jerk : n. Büzülme, burulma (kas).


leptocytosis : n. Kanda leptosit bulunması, leptositoz.


lymphostasis : n. Lenf akımının durması veya durdurulması, lenfostaz.


malacosteon : n. Kemiklerin yumuşaması, osteomalasi.


neoplasia : n. Yeni doku oluşumu.


obeliad : a. Obelyona doğru.


ovalbumin : n. biochem. Yumurta akından elde edilen albümin.


pectoriloquy : n. Ağızdan çıkan sözlerin göğüs duvarı tarafından nakledilmesiyle bunların oskültasyon ile duyulması, pektoriloki (göğüs hırıltısı).


Peliazeus-Merzbacher Disease : n. Mental anomalilerle birlikte görülen kalıtsal, dejeneratif bir hastalık.


peppermint : n. Nane, menta piperita (yel çıkarıcı ve uyarıcıdır).


phrenocardia : n. Kalb semptomları ile belirli ruhi durum.


polyblast : n. Bağ dokusunda değişik ilkel hücrelere ait bir terim.


polyphyletic : a. Bir kaç kaynaktan gelen, değişik atalardan gelen.