Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

quantum nedir?

quantum : n. (pl. quanta). 1. Miktar; 2. Kuvant teorisine göre enerji birimi.

quantum libet : İstediğiniz kadar.


quantum sufficit : Kafi miktarda.


quantumtheory : Enerji miktarının belirli birimlerin ötesinde bölünemediğini ifade eden nazariye, kuvant teorisi.


quantumperiod : Karantina süreis.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholehemia : n. Kanda safra bulunması, kolehemi.


collidine : n. biochem. Bozulmuş hayvani maddeden açığa çıkan zehirli yağlı madde, ptomain [C6H2N(CH3)3].


ecosystem : n. Canlı organizma ile çevresi arasında karşılıklı ilişki ve etkilerin varlıı esasına dayanan ekolojinin ana kuralı.


enclave : n. Organ veya dokunun içine sarılmış şey.


hemocytometer : n. Kan hücrelerinin sayılarını saptamak için kullanılan bir aygıt.


implantation : n. dişlerin tekrar yerine konması, emplantasyon.


incubator : n. İçi daima tabii vücut hararetini muhafaza eden ve vakitsiz doğmuş çocukları koymak için kullanılan kutu biçiminde bir cihaz.


mechanothermy : n. Masaj, idman v.s. ile meydana gelmiş tedavi edici hareket.


meno : pref. 1. Ay, aylık; 2. Adet, aybaşı, menstruasyon.


phrenectomy : n. See: Phrenicectomy.


plasmodicidal : a. Plazmodileri tahrip eden.


polyethylene : n. biochem. Etilenin polimerizasyonundan elde edilen bileşik madde.


pomatum : n. See: Pomade.


potion : n. İlaç tertibi, bir defadan verilen sıvı ilaç, posyon.


primates : n. Omurgalı memelilerin insan, maymun ve benzeri bazı canlıları içine alan üst takımı.


psittacosis : n. Papağan hastalığı (pnömoni ve barsak bozukluklarına yol açar), psikatoz.


radiculoneuropathy : n. Sinir kökü ve omurga (belkemiği) siniri hastalığı, radikülopati.


reciprocation : n. İki şey arasındaki, birbirinin görevini tamamlar şekilde karşılıklı etki veya ilişki.


recto-urethral : a. Rektum ve uretraya ait.


replantation : n. Bir darbe yüzünden kırılmış veya yanlışlıkla çekilmiş dişin tekrar alveol içine yerleştirilmesi.