Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

quantum nedir?

quantum : n. (pl. quanta). 1. Miktar; 2. Kuvant teorisine göre enerji birimi.

quantum libet : İstediğiniz kadar.


quantum sufficit : Kafi miktarda.


quantumtheory : Enerji miktarının belirli birimlerin ötesinde bölünemediğini ifade eden nazariye, kuvant teorisi.


quantumperiod : Karantina süreis.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannabism : n. Devamlı kenevir türleri (esar v.s.) kullanma sonucu oluşan zehrilenme hali.


blastolysis : n. Gelişme devresindeki embriyonik hücre kitlesinin çözülüp erimesi, eriyip yok olması.


bromethyl : n. Etil bromür.


buccal : a. Ağza (yanağa) ait, buccalis.


cerclage : n. 1. Kırık kemik uçlarını, tel ile bağlayarak birbirine tesbit etme; 2. Serviks yetersizliğinde düşüğü önlemek amacıyla serviks çevresine dikiş yerleştirme, bu amaçla yapılan ameliyat.


cremator : n. Cesedi yakıp kül haline getiren fırın.


dactylar : a. parmakla ilgili.


diverticular : a. Divertikül ile ilgili.


epitonic : a. Aşırı gerginlik gösteren tonüs'ü artmış.


submucosa : n. Mukozaaltı gözeli dokusu.


impassable : a. Geçit vermez, sonu kapalı, tıkanık.


kassa : n. See: leprosy.


kiloliter, kilolitre : n. Bin litre.


laryngoplasty : n. Larenksin plastik tamiri.


lymphostasis : n. Lenf akımının durması veya durdurulması, lenfostaz.


meningorrhagia : n. Beyin zarı (meninks) kanaması.


multiple : a. Müteaddit, muhtelif (vücutta birden fazla yerde olan), mültipl.


orbitonasal : a. Göz çukuru ve buruna ait.


oscheolith : n. Skrotum yağbezleri taşı.


persona : n. Zihnin bilinçli (şuurlu) kısmı.