Bugün : 20 Ocak 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

quantivalent nedir?

quantivalent : a. Kimyasal değerliğe ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colonization : n. 1. Aynı hastalığı gösteren kimselerin gruplar halinde bakım ve tedavisi; 2. Aynı tür mikropların, üreme ortamında yer yer kümeler oluşturması; 3. Kan veya lenf yoluyla sürüklenen hücrelerin ana hastalık odağı dışında herhangi bir yerde çoğalıp gelişmesi.


cytoplasm : n. Çekirdek dışında yer alan yaşayan hücre bölümü.


diagnosis : n. Teşhis, diyagnostik.


enteroviruses : n. Sindirim kanalı aracılığı ile vücuda giren bazı viruslara verilen ad.


gynander : n. Jinandrizm gösteren kişi.


hemoblast : n. İlkel kan hücresi.


hypocholesterolemia : n. Kanda kolesterol miktarının ileri derecede azalışı.


itch : n. 1. Kaşıntılı bir deri hastalığı; 2. See: Scabies.


liposin : n. biochem. Kanda bulunan yağ eritici bir enzim, lipozin.


lithotriptic : a. 1. Mesane taşını eriten, 2. Mesane taşını eritici faktör.


macroerythroblast : n. See: Macroblast.


mark : n.İşaret, nişan, leke, yara yeri, iz, kusur, sakatlık, bozukluk.


mycodermatitis : n. Mukoza iltihabı, mikodermatit


neurilemmoma : n. Sinirkını tümörü.


odontotomy : n. Dişi kesme ameliyesi, odontotomi.


omentofixation : n. Omentum'un karın duvarına veya herhangi bir karın organına dikişle tesbit edilmesi, omentofiksasyon.


pecazine : n. Chloropromazine'e çok benzeyen bir fenotiazin türevi.


rachilysis : n. Omurganın çarpıklıkalrını düzeltmek iin kombine çekme ve baskı ameliyesi.


respire : v. Teneffüs etmek, nefes alıp vermek.


spectrocolorimeter : n. Renk körlüğünü muayeneye yarayan alet.