Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

quantivalent nedir?

quantivalent : a. Kimyasal değerliğe ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitters : n. Mideyi kuvvetlendiren maddelerin hülasaları.


carbonize : v. biochem. Kömürleştirmek, yakmak, karbon ile doldurmak.


citrate : n.biochem. Sitrik asidin tuzu, sitrat.


cystolithectomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyesi.


epicardium : n. Epikard (iyum); Perikardın en iç tabakası (kalbe yapışık olan lamina visceralis'i).


fit : n. 1. Nöbet, kriz; 2. Sara.


interdigital : a. El veya ayak parmaklarının arasında bulunan, parmaklararası.


gullet : n. 1. Yemek borusu, özofagus; 2. Yutak, farenks, gırtlak.


heterogamy : n. Büyüklük ve yapı bakımından farklı cinsiyet hücrelerinin birleşmesi.


keratectomy : n. Korneanın bir parçasının ameliyatla çıkarılması, keratektomi.


lamination : n. 1. Lam haline girme veya konulma; 2. Lamlı yapı; 3. Embriyotomide fetus başının kesilmesi.


lithoid : a. Taşa benzer, taş gibi.


mankind : n. İnsanlık, beşeriyet.


mucopus : n. İris ihtiva eden mukus.


occlusive : a. Kapanma (oklüzyon) yı sağlayan.


odontalgia : n. Diş ağrısı, odontalji.


orbicular : a. Dairesel, dairevi, orbicularis.


pediculosis : n. Bitlilik, bitlenme.


pleuropneumonolysis : n. Akciğer tüberkülozunda bir kısım akciğerde kollaps yapmak amacıyla bir veya birkaç kaburga çıkarılması.


pollicization : n. Ameliyatla el başparmağı oluşturma.