Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

quantivalent nedir?

quantivalent : a. Kimyasal değerliğe ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholerrhagia : n. Safra akıntısı, koleraji.


cluneal : a. İlye (kabaet) ye ait.


culture : n. Fenni tetkik için mikropların üretilmesi, kültür.


erythromycin : n. Penisilin'e benzer etkiye sahip bir antibiyotik, eritromisin.


esoethmoiditis : n. Etmoid sinüslerinin iltihabı.


extraocular : a. Gözküresinin dışında bulunan, ekstraoküler.


glaucomatous : a. Klokomlu.


glyceral : n. biochem. Gliserinin isirto ruhu ile kaynatılmasından çıkarılan madde, gliseral.


subfamily : n. Hayvan ve bitkierin sınıflandırılmasında aile ile cins arasında yer alan grup, alt-familla, alt-aile.


vaccine : n. Aşı maddesi, aşı, vaccinum.


hematocytometer : n. Bir miktar kandaki küreciklerin adedini tayine mahsus alet.


hematopexia : n. Kanın pıhtılaşması.


horripilation : n. Tüylerin ürpermesi.


hyperthyroidosis : n. see. Hyperthyroidism.


interphalangeal : a. Falankslar arasında bulunan.


introvert : n. 1. Daima kendini tetkik eden kimse; 2. Kendi içine çevrilen organ.


iodotyrosine : n. İyot ve tirozin'den oluşan bileşik, iyotlu tirozin.


membranous, membranoid : a. Zarsı, zar biçim, membranaceus (membranosus).


onychoid : a. Tırnak şeklinde, tırnaksı.


ophthalmoscope : n. Göz içi muayenesi aleti, göz aynası, oftalmoskop.