Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quantivalence nedir?

quantivalence : n. Kimyasal değerlik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bougie : n. İğrilir uzun sonda, buji, vücudun tabii kanallarına tedavi maksadiyle konulan maden veya lastikten iki tarafı kapalı borular.


chlorite : n. biochem. Klor asidi tuzu, klorit (mikrop kırıcı ve renk açıcıdır).


congestive : a. Konjestiyona ait, konjestif.


cyclophrenia : n. Devri, periodik delilik.


cytoreticulum : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı içinde dağılmış, ona destek temin eden ince liflerin oluşturduğ ağ.


deoxidate : v. Bir bileşiğin yapısından oksijen'i çıkartmak.


dolorific : a. Ağrılı, ağrı veren, dolorifik.


dormancy : n. Hareketsizlik, uyuşukluk, uyku hali.


glonoin : n. biochem. Gliseril trinitrat.


hyperemesis : n. Aşırı derecede kusma.


ileectomy : n. İleumun ameliyatla çıkarılması, ilyektomi.


kinetin : n. biochem. Bitkilerde hücre bölünmesini sağlayan ve deoksiribonükleik asidden meydana gelen bir madde.


larval : a. 1. Larvlara ait; 2. Larv şeklinde


lumisterol : n. biochem. Ergosterolün bir izomeri.


ophthalmostat : n. Göz küresini hareket göstermesine engel olacak şekilde geçici olarak tesbit eden alet, oftalmostat.


ovi : n. Ovum'un genitifi.


rhinobyon : n. Buruna yerleştirilen tampon, burun tamponu.


splenokeratosis : n. Dalağın bağ dokusu artımına bağlı olarak sertleşme göstermesi, dalak sertleşmesi.


strongyloides : n. Birçok memelilerin barsaklarında bulunan ve bazı türleri insana da geçerek hastalık yapan bir yuvarlak solucan cinsi.


syrinx : n. 1. Eustachi borusu; 2. Fistül.