Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

quantivalence nedir?

quantivalence : n. Kimyasal değerlik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavernoma : n. Kanla dolu geniş boşluklardan oluşan damar tümörü.


child : n. (pl. children). Çocuk


cytogenetics : n. Bir kişiye ait kromozom yapısının laboratuvar yöntemleri ile tekkiki.


distention : n. Gerilme, şişme.


elective affinity : n. biochem. Kimyasal bir maddenin bileşiminde başka özel bir maddeyi tercih eğilimi.


erythroedema polyneuritis : n. Uzuvların kırmızı bir renk alarak şişmesi şeklinde ortaya çıkan bir çocukluk hastalığı.


galactofagous : a. Yalnız sütle yaşayan.


interbrain : n. See: Thalamencephalon.


phrenodynia : n. Diyafram ağrısı.


grimace : n. Yüz ekşitme, surat buruşturma.


hormonagogue : n. Hormon artırıcı faktör, hormonagog.


hyaluronidase : n. biochem. Dokulardaki hiyalüronik asidi parçalayan bir madde.


lambda : n. Paryetal kemiklerle oksipital kemiğin birleştiği nokta olup fetuste burada küçük fontanel bulunur, lambdoid dikişle sagital dikişin birleştiği nokta.


mdiwifery : n. 1. Ebelik; 2. See: Obstetrics.


mitotic : a. 1. Mitoz'la ilgili; 2. Mitoz şeklinde bölünme gösteren.


mucinuria : n. İdrarda müsin bulunuşu.


muciparous : a. Sümük ifraz edici.


ovulin : n. Yumurtalığın iç salgısı.


pancreaticoenterostomy : n. Pankreas kanalı ile ince barsak arasında geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


pleurocollesis : n. Plevra'nın viseral ve paryetal tabakalarının birbirine yapışması.