Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

quantitative nedir?

quantitative : a. biochem. Kantite (kemiyet9 ye ait, kemmi, kantitatif.

quantitative analysis : biochem. Kemmi tahlil, kantitatif analiz.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

costocoracoid : a. Kaburgalara ve korakoid çıkıntıya ait.


cytost : n. Harabiyete uğramış doku hücrelerinden açığa çıkan toksin niteliğinde bir madde.


decoction : n. 1. Kaynatma; 2. Herhangi bir bitkisel maddenin su içinde kaynatılması ile elde edilen sıvı (ilaç)


dovers powder : n. Sükunet ve ter veren afyonlu bir toz ilaç.


embolalia : n. Manasız söz ve kelimeler kullanımı ile belirgin konuşma, özellikle delide görülen manasız konuşma şekli, abes konuşma.


epithalamic : n. 1. Epithalamus'la ilgili; 2. Thalamus üzerinde yerleşmiş.


epithelialize : v. Soyulan bölgenin yeniden epitel'e örtülmesini sağlamak, epitelizasyonu temin etmek.


erethism : n. 1. Bir organın vakitsiz tekamülü; 2. Aşırı sinirlilik.


glucosazone : n. biochem. Fenilhidrazin, testinde, idrarda bulunan billüri madde.


horizontal : a. Ufki, yatay, horizontal, horizontalis.


hypochloruria : n. İdrarda klorid (klorür) miktarının azalışı.


koilosternia : n. Sternum'un alt kısmının çökük oluşu ile belirgin göğüs şekli, kunduracı göğsü.


malathion : n. Tarımsa lalanda insektisid olarak kullanılan organik bir fosfor bileşiği.


odontoglyph : n. Dişleri kazıyarak temizleme aleti.


ophthalmocele : n. See: Exophthalmos.


pachycephalic : a. Kalın kafataslı, pakisefal.


paravaginal : a. Vagina yakınında yer alan.


paraspasm : n. 1.Bacaklarda aniden gelişen kas kasılması, bacak spazmı; 2. Bacakların, beyin motor nöronlarındaki herhangi bir lezyona bağlı olarak gelişen spastik felci, spastik parapleji.


pelage : n. 1. Meleli hayvanların üzerini örten kıllı deri, kürk; 2. İnsan vücudunun saç ve kıllarla örtülü kısımları.


perineovaginal : a. Perine ve vagina ile ilgili.