Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

quantitative nedir?

quantitative : a. biochem. Kantite (kemiyet9 ye ait, kemmi, kantitatif.

quantitative analysis : biochem. Kemmi tahlil, kantitatif analiz.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsuloma : n. Böbrek kapsülünden gelişen tümör.


cardia : n. Oesophagus'un mideye açıldığı yer, kardiya.


chlorpromazine : n. Sedatif, antiemetik, antspasmodik ve hipotansif etkisi olan fevkalade farmakolojik tesirlere haiz bir ilaç.


dyspareunia : n. Ağrılı veya zor cinsel temas.


eosinophilous : a. 1. Eozin'le kolayca boyanan; 2. Eozinofili gösteren.


feed : v. 1. Beslemek, gıda vermek, yedirmek; 2. Beslenmek, gıda almak; 3. Yiyecek, gıda, havyan yemi.


gigantic : a. Deve benzer, dev gibi.


hepatography : n. 1. Karaciğer radyografisi; 2. Karaciğer hakkında yazılmış eser, hepatografi.


harelip : n. Tavşan dudağı, üstdudakta bulunan bir veya iki taraflı konjenital yarıklar.


histohydria : n. dokuad aşırı su toplanması hali.


hyperextension : n. Aşırı tevessü, aşırı ekstansiyon hareketi yapabilme.


idiosome : n. Oosit'in çekirdeğine bitişik olarak görülen küçük cisimcik, Balbiani cisimciği.


iodid(e) : n. biochem. İyodür, iyodür asidinin tuzu.


kynophobia : n. Köpeklerden aşırı ürkme, özellikle köpekle temas sonucu dukuz olacağından aşırı korkma.


monomeric : a. Tek parçalı, teksegmente ait, monomerik.


monomyositis : n. Tek kas iltihabı, monomiyozit.


myelomalacia : n. Marazi omurilik yumuşaması, miyelomalasi


myogen : n. biochem. Kas plazmasında olan bir protein, miyojen.


oleovitamin : n. biochem. Yağda eriyen vitaminlerden yapılan bir müstahzar.


ophidiophobia : n. Marazi yılan korkusu, ofidyofobi.