Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

quantitative nedir?

quantitative : a. biochem. Kantite (kemiyet9 ye ait, kemmi, kantitatif.

quantitative analysis : biochem. Kemmi tahlil, kantitatif analiz.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharodiastasis : n. Göz kapaklarının birbirinden ayrılması, göz kapakları aralığının genişlemesi.


creasol, creosol : n. See: Cresol.


discontinuity : n. Devamsızlık, kesinti.


excite : v. Tahrik etmek, harekete getirmek, uyarmak.


submammary : a. Memealtı, meme altında bulunan.


hydroxylysine : n. biochem. tabii bir aminoasit.


intraepithelial : a. 1. Epitel hücreleri içinde; 2. Epitel hücreleri arasında.


kilometer, kilometre : n. Bin metre, kilometre.


mentoposterior : n. Yüzle gelişte, fetusun çene kısmının arkaya doğru bir durum alması.


metamorphopsia : n. Cisimlerin çarpık algılanması, bu nitelikle belirgin görme bozukluğu.


nerve : n. Sinir, veter, asap, nervus.


notancephalia : n. Kafatası arkası yokluğu.


organoleptic : a. Organa tesir eden.


otopharyngeal : a. Kulak ve farenkse ait.


perianal : a. Makat (anus) çevresinde bulunan, maksadı saran.


phlyctenoid : a. Flikten şeklinde, fliktene benzer, fliktenoid.


phosphorhidrosis : n. Fosforesan ter ifrazı.


rarefaction : n. Seyrekleşme veya seyrekleştirme (hava veya gaz).


sadist : n. Başkasına işkence etmekten zevk alan kimse, sadist.


sclerotium : n. Çavedar mahmuzu gibi bazı mantarlar tarafından meydanag etirilen sert kitle.