Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

quantitative nedir?

quantitative : a. biochem. Kantite (kemiyet9 ye ait, kemmi, kantitatif.

quantitative analysis : biochem. Kemmi tahlil, kantitatif analiz.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burow's operation : n. Dudakta mevcut bir defektin kapatılması için uygulanan bir ameliyat çeşidi.


cartilaginoid : a. Kıkırdaksı, kıkırdağa benzer.


dehydrase : n. biochem. Kimyasal bileşiklerden su çıkaran enzim, dehidraz.


dracontiasis : n. İnsanlara içme suyu ile bulaşan Dracunculus mediensis'in meydana getirdiği hastalık.


enteromyiasis : n. Barsaklarda yerleşen sinek larvalarının meydana getirdiği hastalık.


esthesioblast : n. See: Ganglioblast.


euphytmia : n. 1. Nabız atımının gösterdiği ritmik düzen; 2. çeşitli organların karşılıklı ilişkilerinin yarattığı düzen.


fasciorrhaphy : n. Fasyanın dikilmesi.


foraminous, foraminated : a. Delikli.


hemodynamics : n. Kan dolaşımı bilgisi.


hydropericarditis : n. Sulu perikardit.


hypotensor : n. Tansiyon düşürücü madde (ilaç).


karyota : n. Nüveli hücreler.


leukocytoclasis : n. Lökositlerin parçalanıp dağılması.


masticate : v. Çiğnemek.


microdactylia : n. El veya ayak parmaklarının normalden küçük olması, mikrodaktili.


oari- : pref. Yumurtalık (ovarium) anlamına önek.


pancreolytic : n. See: Pancreatolytic.


pericellular : a. Hücre veya hücreler çevresinde, hücre veya hücreleri saran.


ptyalectasis : n. 1. Salyakanalı genişlemesi; 2. Salya kanalını genişletme ameliyesi.