Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quantitative nedir?

quantitative : a. biochem. Kantite (kemiyet9 ye ait, kemmi, kantitatif.

quantitative analysis : biochem. Kemmi tahlil, kantitatif analiz.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broncho-adenitis : n. Bronş guddelerinin iltihabı.


chondromyoma : n. Kıkırdak ve kas dokularından oluşan tümör.


conglomerate : a. 1. Bir araya yığılmış, küme halinde toplanmış; 2. Çeşitli maddelerin, düzen göstermeksizin bir araya gelmesiyle oluşan kitle, küme.


ectodermoidal : a. Ektoderma benzeyen


endotheliotoxin : n. biochem. Endoteli yokeden bir toksin.


fibrous : a. Lifli, fibröz.


fletcherism : n. Gıdanın iyi çiğnenmesi.


hematospectroscopy : n. Kanın spektroskopla muayenesi.


hemoglobinopathy : n. Hemoglobin ile alakalı anormal durumlar.


heparin : n. biochem. Kanın pıhtılaşmasını önleyen, tromboz hallerinin tedavisinde kullanılan ve özellikle karaciğerde bol miktarda bulunan tabii bir fosfatid.


hepaticocholedochostomy : n. Ductus hepaticus ile ductus choledochus'un terminoterminal (uç-uca) anastomozu.


histogneesis : a. Vücut dokularının oluşması.


hymenotome : n. Herhangi bir zarı kesmede kullanılan bistüri, himenotom.


hypergonadism : n. Cinsiyet bezlerinin aşırı hormon salgılaması, erkekte testis kadında overlerin aşırı salgı meydana getirmesi hali.


inherent : a. 1. Tabiatında mevcut bulunan; 2. Ana ve babadan edinilmiş vasıflara (hususiyetlere) ait.


intraabronchial : a. Bronş içinde.


labile : a. Kararsız, çabuk değişen.


lymphopoiesis : n. Lenfosit veya lenf dokusu gelişimi.


metroparalysis : n. Rahim (uterus) felci, metroparalizi.


mulatto : n. Biri beyaz diğeri siyah ırka mensup anne babadan meydana gelen melez kişi.