Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quantitative nedir?

quantitative : a. biochem. Kantite (kemiyet9 ye ait, kemmi, kantitatif.

quantitative analysis : biochem. Kemmi tahlil, kantitatif analiz.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choline-acetylase : n. biochem. Asetil kolin sentezini sağlayan enzim.


chylosis : n. Barsakta sindirim sonucu kilüs oluşması ve oluşan kilüs'ün kana geçerek dokulara taşınması.


cystosarcoma : n. yapısında yer yer kistik oluşumlar gösteren sarkom.


deviance : n. Normalden sapma, nomalden uzaklaşma, düşünüş ve davranış bakımından normal kabul edilen durumun dışına çıkma.


dissoluble : a. Erir, çözülür.


dyskeratoma : n. Epitel hücrelerinin kusurlu veya eksik keratinizasyon göstermesiyle belirgin deri tümörü.


ectodermatosis : n. Ektoderm'den kaynaklanan organ veya oluşumlarda kusurlu gelişim nedeniyle meydana gelen patolojik durum.


hyperparathyroidism : n. Paratiroid bezlerini aşırı faaliyeti.


itch : n. 1. Kaşıntılı bir deri hastalığı; 2. See: Scabies.


nonencapsulated : a. Kapsülle sarılı olmayan, etrafında kapsül bulunmayan, kapsülsüz.


nymphoncus : n. "Nympha"ların şişmesi veya büyümesi.


oculonasal : a. Göz ve buruna ait.


oscillograph : n. Titreşim veya dalgalanma şeklindeki hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, osilograf.


pyoxanthose : n. Cerahatten eldeedilen sarı pigment.


radiocardiography : n. Radyoaktif madde ihtiva eden kanın kalp boşluklarından geçmesi esnasında elde edilen grafik.


retro : pref. Ard, geride (bulunan) arkasında.


sawtoothed : a. Kenarları testere gibi ince çıkıntılarg österen, testere dişli.


skein : n. Mitozun erken safhalarında görülen ipliksi şekil.


solute : n. & a. biochem. Bir sıvıda erimiş olan madde, eriyik, erimiş.


spin : pref. 1. Dikenimsi çıkıntı anlamına önek; 2. Omurga (columna vertebralis) anlamına önek.