Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quantitative nedir?

quantitative : a. biochem. Kantite (kemiyet9 ye ait, kemmi, kantitatif.

quantitative analysis : biochem. Kemmi tahlil, kantitatif analiz.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcine : v. biochem. Yakarak toz haline getirmek veya gelmek, kalsine etmek.


coronoid : a. & n. 1. Çengel, kanca, gaga, coronides; 2. gagamsı, çengelsi, coronoideus.


dysopia, dysopsia : n. Görme güçlüğü.


fetology : n. Uterus içindeki fetüs'ün maruz kalabileceği hastalıklar, bunların teşhis ve tedavileriyle ilgili tıp dalı, fetoloji.


galactoma : n. Memenin süt ihtiva ettiği tümörü, galaktom, galaktosel.


interferon : n. Bilinen bütün virusler üzerinde etkili olan doğal bir protein.


hematocrystallin : n. Hemoglobin.


hydroma : n. 1. Vücutta herhangi bir kese içinde sıvı toplanmasından oluşan şişlik, hygroma; 2. İçinde su veya sulu madde bulunan tümör veya kist.


hyposensitiveness : n. Düşük duyarlık, herahngi bir uyarıya veya allerjen'e karşı normalin altında duyarlık gösterme hali.


ileorectal : a. İleum ve rektuma ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


impaludation : n. Sıtma hastalığını tedavi edme, sıtmatedavisi.


instrumental : a. 1. Alet veya aletlerle ilgili; 2. Aletel yapılan, alet kullanarak gerçekleştirilen; 3. Herhangi bir iş veya müdahalenin başarılmasına yardım eden, vasıta olan.


keratodermatosis : n. Derinin boynuzumsu tabakası (stratum corneum)'nda proliferasyon veya diğer patolojik değişimlerle belirgin herhangi bir deri hastalığı.


leukotrichia : n. Saç beyazlığı, saçın beyaz hali.


lyophobe : a. Sıvı atan, liyofob.


mandibular : a. Altçeneye ait.


methicilin : n. Penisiline direnç gösteren mikroorganizmalar üzerinde etkili olan yarı sentetik bir penisilin.


obtuse : a. 1. Kör, hissiz; 2. Aptal, duygusuz; 3. Boğuk (ses); 4. Künt.


odontohyperesthesia : n. Diş hassasiyeti.


osteoscope : n. Önkol kemiklerinin kesafetinden faydalanarak röntgen ışını cihazının muayenesini mümkün kılan alet.