Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

quantimeter nedir?

quantimeter : n. Bir röntgen tübünden çıkan röntgen ışınlarının miktarını ölçen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coprolagnia : n. Dışkı veya aptes eden kişi görmekten cinsel haz duyma (Bir çeşit cinsel sapıklık).


cresomania : n. Kişinin kendisini çok varlıklı görmesi veya hissetmesiyle ilgili hallusinasyonlar göstermesi, marazi şekild zenginlik arzusu.


emulsum : n. See: Emulsion


giantism : n. see: Gigantism.


hypazoturia : n. See: Hypoazoturia.


hyperthrombinemia : n. kanda trombin fazlalığı.


iodoformism : n. İyodoform zehirlenmesi.


juxtaglomerular : a. Böbrek glomerülüne yakın veya bitişik.


leukodiagnosis : n. Lökositlerin çeşitli tiplerinin sayı ve oranlarına göre hastalığın nitelğini belirleme, lökosit muayenesine dayanarak teşhis koyma.


metabolic : a. 1. Metabolizmayaait; 2. Hastalıklarda vaki olan değişikliklere ait.


narcoleptic : a. 1. Narkolepsi ile ilgili; 2. Narkolepsi gösteren, zaman zaman gelen uyku eğilimi ile belirgin, narkoleptik.


osphresiophilia : n. Kokuları sevme, marazi koku sevgisi.


peeper : n. Soyunan kadınları veya cinsel ilişkileri gizlice seyreden kimse, dikizci.


phacocyst : n. Göz merceği kapsülü.


phalangeal : a. Falanksa ait.


photometer : n. 1. Işık kuvvetini ölçen alet, fotometre; 2. Gözün cisimleri görebileceği en az ışık miktarını, dolayısıyla görme için gerekli ışık eşiğini ölçmede kullanılan alet, fotoptometre.


pleuropericarditis : n. Plevra ve plevra iltihabı (özellikle sığırlar arasıda görülen buşalıcı bir hastalık).


pleurororrhea : n. Plevra boşluğunda sıvı bulunması.


radix : n. (pl. radices). Kök.


scleroderma : n. Yaşlılarda derinin katılaşması, sklerodermi.