Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

quantimeter nedir?

quantimeter : n. Bir röntgen tübünden çıkan röntgen ışınlarının miktarını ölçen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavernitis : n. Penis'te corpus cavernosum'un iltihabı


dysbasia : n. Yürümede güçlük, disbazı.


exploratory : a. Keşif niteliğinde, açınsama maksadiyle.


fibromatogenic : a. Fibrom meydana getiren, fibromatojen.


hydraulics : n. Cereyan (hareket) halindeki sıvılardan bahseden bilim.


hymenology : n. Himen bilgisi, zar anatomisi veya bilgisi, zarbilim, himenoloji.


hypamnion : n. Amnion sıvısının ileri derecede az oluşu, amnion sıvısı azlığı.


indenization : n. See: innidiation.


kalopsia : n. Maddelerin oldukalrından daha güzel göründükleri durum.


nasocope : n. Burun boşluklarını muayenede kullanılan, spekulum şeklinde alet, nazoskop.


necroscopy : n. See: autopsy.


non repetat : n. Tekrarlama, tekrar etme.


osche(o)- : pref. Testis torbası (skrotum) iltihabı.


osphresiology : n. Kokubilim, kokular ve koklama duyusu bilgisi.


preservative : n. 1. Bir müstahzarınbozulmasını önlemek için içine eklenen antiseptik; 2. Fekondasyona engelolmak için kullanılan lastik kılıflar, kaput, prezervati.


refine : v. Tasfiye etmek, saf hale koymak,temizlemek.


reflexograph : n. Bir refleksi kaydeden alet, refleksograf.


rubescent : a. kızaran, kızarmağa yüz tutmuş.


sonne dysentery : n. Shigella sonnei tarafından meydana getirilen absilli dizanteri.


sphygmometer : n. Nabız ölçme aleti, sfigmometre.