Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

quantimeter nedir?

quantimeter : n. Bir röntgen tübünden çıkan röntgen ışınlarının miktarını ölçen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheliectropion : n. Dudak içinin dışarıya doğru çevrilmesi, dudağın dışarıya dönük oluşu.


cocainization : n. Kokain ile lokal anestezi meydana getirme.


cuneus : n. (pl. cunei). Beynin kaması lobülü, Kuneus.


dyflos : n. Neostigmin ve eserine benzer etkisi olan bir fluor türevi.


entity : n. 1. Belli özelliklere sahip bağımsız herhangi bir şey, varlık, mevcudiyet; 2. kendine has belirtilerle karakterize hastalık veya patolojik durum.


formaldehydogenic : a. biochem. Formaldehid yapan.


fragmentation : n. Ufak parçalara bölünme, parçalanma.


kenotoxin : n. biochem. Kas büzülmesinden meydana gelen toksin.


medicament : n. İlaç, tedavide kullanılan madde.


megalomania : n. Azamet hastalığı, büyüklük kuruntusu, büyüklük kompleksi, meaglomani


mutagen : genetik değişim yaratan, genetik değişmeğe sebep olan (ilaç ışın v.s).


mycogastritis : n. Mide mukozasının iltihabı, mikogastrit.


nuclease : n. biochem. Nükleik asidi mononükleoditlere ve diğer mahsullere parçalayan enzim veya enzimler grubu, nükleaz.


overstain : v. Mikroskopta incelenecek dokuyu koyu şekilde boyamak.


pachygyria : n. See: Macrogyria.


phren : n. phrenes; 1. Diyafram, böleç; 2. Kafa veya kalb.


ponticular : a. Köprücüğe ait.


shoulder : n. Omuz.


tendoplasty : n. Kiriş üzerinde yapılan estetik ameliyat, tendoplasti.


tetravalent : a. Dört değerli.