Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

quantimeter nedir?

quantimeter : n. Bir röntgen tübünden çıkan röntgen ışınlarının miktarını ölçen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchomycosis, : n. Bronş veya bronşiyolleri tutan mantar enfeksiyonu.


caseous : a. Peynir gibi, peynirsi.


cyanosed : a. Siyanoz gösteren, siyanoz'lu.


dentoalveolar : a. Diş alveolüne ait.


dimness : n. Bulanıklık, donukluk.


ectocolon : n. Kalınbarsak genişlemesi.


empiric : a. 1. görgü'ye dayanan, ustadan görme, ampirik; 2. Ampirik tıp okuluna mensup kimse, bu okula göre hekimlik yapan kişi.


ergasia : n. 1. Kişinin zihni ve bedensel işlevlerinin tümü, 2. Hücre çalışmasını uyardığı kabul edilen teorik bir madde.


explantation : n. Vücuttan alınan doku veya hücrelerin sun'i ortamda yaşatılması.


hematein : n. biochem. Hematoksilen'in parlak kırmızı renkli esas boya maddesi.


hypothesis : n. Bir şeyin sebep veya oluşumunu, delillere dayanmaksızın tahmin üzerine izah etme, varsayım teori, hipotez.


lotion : n. Vücudun bir yerini yıkamak için kullanılan ilaçlı su, losyon, lotio.


nephron : n. Bir böbreğin yapısını oluşturan temel unsur, nefron.


pachycephaly : n. Kafatası kemiklerinin anormal şekilde kalın oluşu, pakisefali.


pachyderma : n. See: Pachydermia.


polymorphocellular : a. Çok şekilli hücreleri olan.


pterygium : n. 1. Kalınlaşmış bir konjonktif tabakasının kornea üzerine uzanıp yapışmış olması; 2. Derinin üst tabakasının tırnağın proksimal kenarına yapışması, şeytan tırnağı.


purging : n. İshal


synthesis : n. 1. Elementlerini bir araya toplayarak bir maddeyi meydana getirme, terkibetme, kimyasal bileşim, sentez.


thiopental sodium : n. biochem. Damardan yapıldığında umumi anestezi yapan beyaz nem keçici toz.