Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

quality nedir?

quality : n. 1. Kalite, 2. Hususiyet, özellik, tabiat; 3. Nitelik; 4. Nevi, sınıf, çeşit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deplete : v. Kan almak suretiyle beden dolgunluğunu izale etmek, boşaltmak.


disulphuric : a. biochem. Disülfürik.


exsorption : n. Bir maddenin zar aracılığıyla dışarıya doğru hareketi.


frozen shoulder : n. Sebebi bilinmeyen şiddetli omuz ağrısı.


subiculum : a. & n. 1. Bir şeyin altında bulunan, altlık; 2. Gyrus uncinatus.


hemogastric : a. Midenin içine kan akmasına seep olan.


ischospermia : n. Meni salgılanmasının durması.


jigger : a. Özellikle tropik ülkelerde bulunan bir çeşit pire.


member : n. Kol ve bacak gibi vücut parças4.


metakinesis : n. Mitoz'da metafez devresine geçiş olmak üzere kromozomların hücrenin karşıt kutuplarına doğru hareketi, metakinez


mnemic : a. Hafıza (bellek) ile ilgili.


mutagenicity : a. Genlerle ilgili mutasyonlar meydana getirme veya kromozomlarla ilgili sapmalar hasıl etme özelliğine sahip olan.


orad : a. Ağız tarafında, ağıza doğru.


orexigenic : a. İştah açıcı, iştah artırıcı, oreksijenik.


panneuritis : n. Genel veya multipl sinir iltihabı, panevrit.


paranoic behaviour : n. Başkalarının davranışlarından şüphe edecek şekilde hareket etem.


pelviotomy : n. Pelvis kemiklerini kesme ameliyesi (zor doğumlarda yapılır).


pericardiophrenic : a. Perikard ve diyaframa ait.


phobic : a. 1. Aşırı korku (fobi) ile ilgili; 2. Aşırı korku (fobi)'nun sebep olduğu, aşırı korkuya bağlı.


polyeshetic : a. Poliyesteziye ait.