Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

quality nedir?

quality : n. 1. Kalite, 2. Hususiyet, özellik, tabiat; 3. Nitelik; 4. Nevi, sınıf, çeşit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catalyse : v. Katalize etmek, kimyasal reaksiyonun hızını değiştirmek, özellikle reaksiyonu kolaylaştırmak.


cystocele : n. Mesane fıtığı.


epithalamic : n. 1. Epithalamus'la ilgili; 2. Thalamus üzerinde yerleşmiş.


gorget : n. Taş çıkarmağa mahsus cerrah aleti.


gustation : n. Tatma duyusu.


hemoflagellate : n. Çeşitli hayvan ve kuşların kanında parazit olarak yaşayan herhangi bir kamçılı protozoon,kamçılı kan paraziti (Trypanosoma cinsi parazit gibi).


infracostal : a. Kaburgaaltı.


inomyositis : n. See: Fibromyitis.


introvert : n. 1. Daima kendini tetkik eden kimse; 2. Kendi içine çevrilen organ.


iodoformism : n. İyodoform zehirlenmesi.


microglia : n. Merkezi sinir sisteminin ara dokusunu yapan ve sinir hücresi olmayan bir cins hücre.


nephrocolic : a. n. 1. Böbrek ve kalın bağırsağa ait; 2. Böbrek koliği.


palograph : n.Arterdeki nabız atımlarının meydana getiridği titreşimleri kaydeden alet, palograf.


perivascular : a. Damarı saran.


postmastectomy : n. Mastektomi sonrası, mastektomi'den sonra (görülen, oluşan).


prosopantritis : n. Alın sinüslerinin iltihabı.


pseudorickets : n. Böbrek raşitizmi.


rhinocoele : n. Beyinde koku alma lobunun karıncığı, rinosel.


spina : n. (pl. spinae). Diken, ucu sivri çıkıntı.


straining : n. 1. Tansiyon, yüksek tansiyon, yorgunluk; 2. See: Tenesmus.