Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

quality nedir?

quality : n. 1. Kalite, 2. Hususiyet, özellik, tabiat; 3. Nitelik; 4. Nevi, sınıf, çeşit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyuria : n. İşeyememe, sidik zorluğu.


buccoclusion : n. Alt veya üst çene üzerindeki bir grup dişin yanağa doğru çıkıntı yapar şekilde diziliş göstermesi.


coherent : a. 1.Birbirine yapışık, birbirine tutunmuş, bitişik; 2. Tutarlı, birbirine uygun, insicamlı, mantıklı.


connivent : a. Birbirine yaklaşmış, yaklaşan.


diapnoic : a. Solunumu azaltan (hafifleten).


diphtheritis : n. See: Diphtheria.


ectocolon : n. Kalınbarsak genişlemesi.


erythrasma : n. Uylukların iç taraflarında torbalarda ve koltuk altlarında meydana gelip kırmızı plaklarla kendini gösteren kronik ve bulaşıcı bir deri hastalığı.


fibrinoplastin : n. biochem. See: Paraglobulin.


filaria : n. Omurgalı hayvanların kanında ve dokularında parazit olarak yaşayan kıl kurdu cinsi, filariasis'e sebep olan parazit grubu.


first-aid : n. İlk yardım.


gonohemia : n. Gonokokların kana geçmesi, gonokok septisemisi.


metamyelocyte : n. Genç lökosit, metamiyelosit.


micron : n. Bir milimetrenin binde biri, mikron.


microphthalmia : n. Gözlerin normale oranla çok küçük oluşu, mikroftalmi.


papilliform : n. Meme başına benzer biçimde papilla şeklinde.


pedomorphism : n. Kahil (yetişkin) de çocuk vasıflarının baki kalması, pedomorfizm.


peroneotibial : a. Fibula ve tibia ile ilgili.


precocity : n. Vaktinden önce gelişme (akli veya bedeni olarak), prekosite.


pseudochromhidrosis : n. Terin anormal bir renge sahip olması.