Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

quality nedir?

quality : n. 1. Kalite, 2. Hususiyet, özellik, tabiat; 3. Nitelik; 4. Nevi, sınıf, çeşit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalopagus : n. Vücutları ayrı olmasına rağmen başları birbirine yapışık ikizler, bu tarz iki fetüs'ten oluşan hilkat garibesi.


cortex : n. Kabuk, kortek, iki maddeden yapılmış organların çevredeki (dıştaki) maddesi.


electrochemistry : n. Kimyasal elektrik, elektroşimi, elektriğin mühim bir rol oynadığı kimya olaylarından bahseden bilim.


extend : v. Germek, uzatmak, genişletmek, kol veya bacağı doğrultmak, fleksiyon durumundaki kol veya bacağı düz hale getirmek.


excretory : a. 1. Salıcı; 2. Çıkartıma ait.


formic : a. 1. Karıncalarla ilgili; 2. Formik asit (karınca asidi) ile ilgili.


fourchette : n. Labia majora (Büyük dudaklar) nın arka birleşeği.


gaucher's disease : n. Özellikle yahudi ırkına mensup çocuklarda görülen ender bir familial hastalık.


gynatreisa : n. Konjenital olarak vagina deliğinin yoluğu, jinatrezi.


iatric : a. 1. Tıbbi; 2. Hekimlere veya hekimliğe ait.


merorhachischisis : n. Omuriliğin kısmen çatlaması.


orificial : a. Ağız (orificium) a ait.


oscillation : n. Dalgalanma şeklinde hareket, osilasyon.


photon : n. Işık enerjisi birimi, foton.


pneumoperitonitis : n. Gaz oluşumundan ileri gelen periton iltihabı.


polyparesis : n. Genel felç, poliparezi.


precipitant : n.biochem. Kimyasal veya mekanik (tortu) yapan bir madde.


quinalbarbitone : n. kısa etkili bir barbitürat.


rush : n. Hız hücum (kan, vs.) hızlı hareket.


semitransparent : a. Yarı saydam, yarı şeffaf.