Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

qualitative nedir?

qualitative : a. biochem. Niteliğe ait, niteliyici, nitel, kalitatif.

qualitative analysis : Kalitatif analiz.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataxia : n. Birarada yaşayan iki mikro-organizmanın birbirinden ayrılması, aralarındaki karşılıklı ilişkilerin kesilmesi, sembiyozis'in ortadan kalkması.


cholaligenic : a. Kolesterol'den kolik asit oluşturan.


crena : n. (pl. Crenae). Çentik.


deradenoncus : n. Boyun lenf bezi üzerinde oluşan şişkinlik.


eruption : n. Tezahür, kızartı, kabarık, erüpsiyon.


gemma : n. 1. Tomurcuk; 2. Tomurcuk şeklinde herhangi bir oluşum.


subepicardial : a. Epikart altında.


guttatim : adv. Damla damla


heterolateral : a. 1. Karşı tarafla ilgili; 2. Karşı taraf üzerinde, karşı tarafı tutan.


ixodiasis : n. 1. Kene ısırıklarının sebep olduğu hastalık; 2. Kenelerle insana gelen herhangi bir hastalık, kenenin taşıdığı hastalık.


mephenesin : n. biochem. Parkinsonizme kas gevşetici olarak kullanılan sentetik bir maded.


odontonecrosis : n. Diş nekrozu, dişin tamamen çürümesi.


omentofixation : n. Omentum'un karın duvarına veya herhangi bir karın organına dikişle tesbit edilmesi, omentofiksasyon.


phacocyst : n. Göz merceği kapsülü.


postconcussional syndrome : n. Kafa travmalarından sonra uzun süre var olabilen başağrısı, sersemlik ve bayılma duygusu gibi durumlar.


posteromedian : a. Arka-içyan.


proenzyme : n. Kendisinden enzim oluşan madde, enzim öncüsü madde.


pyo-ovarium : n. Yumurtalık apsesi.


rheocardiogram : n. Reokardiyograf yoluyla elde edilen çizelge.


saccharimeter : n. Şekerli eriyiğin yoğunluğunu ölçmede kullanılan alet, sakarimetre.