Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

qualitative nedir?

qualitative : a. biochem. Niteliğe ait, niteliyici, nitel, kalitatif.

qualitative analysis : Kalitatif analiz.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borax : n. Sodyum borat, boraks, (boğaz ve ağız için antiseptik ve müsekkin olarak kullanılır).


branny : a. Kepek gibi, kepekli.


chlorhexidine : n. Birçok bakteri üzerinde etkili olan antiseptik.


chondrosis : n. 1. Kıkırdak gelişimi, kıkırdak dokunun oluşumu; 2. Kıkırdak dokusundan gelişen tümör.


digitate : a. Parmaklı, digitatus.


endangium : n. Damarın iç tabakası, intima.


glycometabolic : a. Şeker metabolizmasına ait.


gonion : n. Altçene açsı ucu.


hypertensinase : n. biochem. Hipertansini tahrip eden bir enzim.


lipoxidemia : n. Kanda yağ asidi bulunması, lipoksideim.


lobus : n. (pl. lobi). See: Lobe.


masculinity : n.Erkeklik, erkek vasıflarına sahip olma.


mediastinoscope : n. Mediastinum'un gözle muayenesinde kullanılan ucu ışıklı alet, mediastinoskop (Sternum'un yukarısından yapılan küçük bir kesit aracılığıyla mediastinum'a sokulur).


mitome : n. Protoplazmanın ipliksi şebekesi, mitom.


neonatal : a. 1. Yenidoğana ait; 2. Hayatın ilk dört haftasına ait.


occipitobregmatic : a. Artkafa ve bregmaya ait.


osteophage : n. See: osteoclast.


pelletierine : n. biochem. Barsak şeritlerine karşı kullanılan ve nar kabuğundan çıkarılan bir alkaloid.


peripleuritis : n. Plevrayı saran dokunun iltihabı.


phacoscopy : n. Uyum esnasında göz merceğinde meydana gelen değişimlerin fakoskop aracılığıyla izlenmesi.