Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

qualitative nedir?

qualitative : a. biochem. Niteliğe ait, niteliyici, nitel, kalitatif.

qualitative analysis : Kalitatif analiz.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellulicidal : a. Hücreleri tahrip edici hücreleri öldürücü.


chromoma : n. Pigment hücrelerinden gelişen kötü huylu tümör.


colpohysteropexy : n. Sarkmış uterus'un vagina yoluyla eski yerine tesbiti, bu amaçla yapılan ameliyat.


deafferentation : n. Vücudun herhangi bir bölgesinde afferent sinir liflerinin uyarıları iletememesi hali (Harabiyet veya ameliyatla çıkarılma sonucu).


esculin : n. biochem. At kestanesi kabuğundan çıkarılan glikosit.


fugitive : a. 1. Gezgin; 2. Süreksiz, geçici; 3. Solar (renk).


hemihidrosis : n. Yarım terleme (vücudun tek tarafının terlemesi).


hyaloid : a. 1. Camsı, saydam, hialoid; 2. Cama ait.


isopathy : n. Hastalığı misli ile tedavi usulü.


lysinogen : n. biochem. Lizin yapan madde, lizinojen.


mesoaster : n. Ortakarın, mideyi karnın duvarına bağlayan zar, dorsal mezenterin mideye bağlı olan kısmı, mezogastr(iyum).


osteotome : n. Kemik kesmeğe mahsus cerrah bıçağı, osteotom.


ovogenesis : n. See: Oogenesis.


periosteomyelitis : n. Periyost ile ilik dahil olmak üzere bütün kemiğin iltihabı, periyosteomiyelit.


pleocytosis : n. Serebrospinal sıvıda lenfositlerin artması, pleositoz.


pleonemia : n. Vücudun bir kısmında kan hacminin çoğalması, pleonemi.


postpubertal : a. See: Postpubescent.


promazine : n. Chloropromazin'e benzeyen, ancak karaciğer üzerindeki toksik etkisi daha az olan bir trankilizan.


prostactinium : n. biochm. Pa sembolü ile bilinen, atom no: 91 ve atom ağırlığı. 231 olan kimyasal element, protaktinyum.


retroperitoneum : n. Periton arkası boşluğu iltihabı.