Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

qualitative nedir?

qualitative : a. biochem. Niteliğe ait, niteliyici, nitel, kalitatif.

qualitative analysis : Kalitatif analiz.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bridge : n. Diş köprüsü, briç.


brucellergin : n. See: Brucellergen.n. Brucella cinsi bakterilerin kanda bulunuşu.


cardiothoracic : a. Kalbe ve göğüs boşluğuna ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


chylomicronemia : n. Kanda yağ zerreciklerinin bulunuşu.


cystoplasty : n. İdrar kesesinin cerrahi olarak tamir edilmesi.


cytoscopy : n. Hücre muayenesi (tetkiki).


diaphysial : a. Diafiz'le ilgili.


dilaceration : n. 1. Yarılma, yırtılma, birbirinden ayrılma; 2. Katarakt ameliyatında göz merceği kapsülüne kesit yapma.


fornix : n. (pl. fornices). Çıkmaz, tavan, forniks.


green : a. & n. 1. Kapanmamış (yara); 2. Yeşil; 3. Yeşil boya.


immunology : n. Muafiyetin bilimsel incelenmesi, immünoloji.


leucocythemia : n. See: leukemia.


mescaline : n. Halusinasyonlar meydana getirme özelliği bulunan bir madde.


metaphase : n. Mitoz'un ikinci devresi, mitoz şeklinde seyreden hücre bölünmesinde profaz'ı izleyen devre, metafaz.


nosopoietic : a. Hastalandıran, hasta eden, hastalığa sebep olan.


operculum : n. (pl. opercula). 1. Kapak, operkül; 2. Reil adacığının üstünde bulunan beyin parçası; 3. Beyinde frontal, paryetal ve temporal loblardan insula üzerine, örtü şeklinde uzanan kıvrımlar.


ophthalmogyric : a. 1. İstemdışı göz hareketleri gösteren, istemdışı göz hareketleri ile belirgin; 2. İstemdışı göz hareketlerine sebep olan.


plasmin : n. Bir fibrinolizin, plazmin.


pneumolithiasis : n. Akciğerlerde taş bulunması.


pneumonic : a. Akciğerlere veya pnömoniye ait.