Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

qualitative nedir?

qualitative : a. biochem. Niteliğe ait, niteliyici, nitel, kalitatif.

qualitative analysis : Kalitatif analiz.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiosclerosis : n. Kalb dokularının abğ dokusu artımına bağlı olarak sertleşmesi (Koroner arterlerde sertleşme ve tıkanmalar da olaya eşlik eder).l


convulsive : a. 1. Konvülsiyon'la ilgili; 2. Konvülsiyon gösteren.


elastic : a. Elastiki, esnek, elastik, elasticus


eleotherapy : n. Yağın tedavi maksadiyle kullanılışı.


erotogenic : a. Cinsi arzu uyandıran, erotojenik.


gravidic : a. 1. Gebelikle ilgili, gebe kadınla ilgiil, 2. Gebelik esnasında oluşan gebelikte görülen.


hypothermal : a.1. Düşük ısı ile ilgili; 2. Hafif sıcak, ılık.


intradermic : a. Deride bulunan veya meydana gelen.


iridauxesis : n. İris kalınlaşması.


nucleus : n. (pl. nuclei). 1. Çekirdek, atomun merkez kısmı, nüve; 2. Beyinde bir hücreler yığını.


ore : n. Maden cevheri.


osteophlebitis : n. Kemki venlerinin iltihabı, osteoflebit.


perinephrium : n. Böbreği saran zar, böbrek zarı, perinefriyum.


progeria : n. Bir çeşit ihtiyarlık olup şahıs ileri derecede zayıflar, kıllar dökülür fakat zihni yetenekler normal kalır.


rem : n. Bir röntgen ışınım birimi.


rest : n. İstirahat.


reticuloplasmocytoma : n. Retikülosit ve plazmosit ihtiva eden tümör.


retrocession : n. Geri dönme, gerileme.


septicemia : n. Kanda hastalık yapıcı bakterilerin bulunması ile müterafık tablosu, septisemi.


strangle : v. 1. Nefes borusunu sıkarak nefesini kesmek,boğmak; 2. Nefes borusunun sıkılması nedeniyle nefesi kesilmek,boğulmak.