Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

quale nedir?

quale : n. Bir şeyin vasfı (kalitesi).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dacryocystectomy : n. Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkarılması, dakriyosistektomi.


electrocute : v. 1. Vücuttan elektrik akımı geçmesi sonucu ölmek; 2. Vücuttan elektrik akımı geçirerek öldürmek.


extinct : a. Soyu tükenmiş, ortadan kalkmış.


heterointoxication : n. Vücuda dışradan giren toksik nitelikte maddeler sebebiyle gelişen zehirlenme, dış kaynaklı zehirlenme.


holotonia : n. bütün vücudun kasıl spazmı, holotoni.


inhalation : n. Buğu, gaz veya ufak damlacıklar haline getirilmiş sıvıların solukla alınması, inhalasyon.


lanatoside : n. Yüksükotundan elde olunan bir glikozid.


lesion : n. Sakatlık, maraz, bozukluk, afet, lezyon (bir dokunun yapı veya vazifesinin patolojik bir sebeple arızaya uğraması).


leukotomy : n. Beynin ön lobunun beyaz maddesinin ameliyatı, lökotomi.


megalocerus : n. Alnında boynuzumsu bir veya birkaç çıkıntı gösteren hilkat garibesi.


merotomy : n. 1. Parçalama; 2. Parçalara ayırma.


nosocomium : n. Hastane.


opisthenar : n. El sırtı.


orchiepidid : n. Testis ve epididim iltihabı.


pampinocele : n. See:Varicocele.


pediculus : n. Bit.


plasmo : pref. Plazma.


protease : n. biochem. See: Peptidase.


psychalgia : n. 1. Sinir sisteminde patlojik bir değişiklik olmadan duyulan ağrı, psikalji; 2.


radiosurgery : n. Radyumla yapılan cerrahi tedavi.