Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quale nedir?

quale : n. Bir şeyin vasfı (kalitesi).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cenosis : n. Herhangi bir lezyona bağlı olarak, patolojik akıntı meydana gelişi.


creosote : n. biochem. Odun katranından çıkarılan sarı renkli çok kırıcı yağ, kreozot.


encyesis : n. Normal gebelik.


enlargement : n. Büyüme, artma.


epitheliolysis : n. Epitelyel dokunun harabiyeti, epitelyoliz.


ergotinine : n. Ergot'dan elde edilen alkaloid.


esthematology : n. See: Esthesiology.


flathead : a. Yassı kafa.ı


incisor : n. Öndiş.


inductotherm : n. Elektrik endüksiyonu ile yüksek beden harareti meydana getiren cihaz, endüktoterm.


intradermal : a. Deri içinde.


intraurethral : a. Uretra içi, uretra içinde.


intubate : v. Boğaz gibi bir organın içine boru salmak.


larynoscleroma : n. Gırtlak skleromu.


lip. : n. 1. Dudak; 2. Yaranın kenarı.


mongolism : n. Mongollara benzeyen yüz biçimi gösteren ve zeka geriliği bulunan hastalık.


onychopathic : a. Onikopatiye ait veya sebebiyet veren.


paresthetic : a. 1. Parestezi ile ilgili; 2. Parestezi gösteren, parestezi ile belirgin.


phatne : n. Diş çukuru.


photoptometer : n. Işığa hassasiyeti ölçen alet.