Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

quale nedir?

quale : n. Bir şeyin vasfı (kalitesi).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioquin : n. See: Quinidine.


cholesteremia : n. Kanda kolesterol seviyesinin aşırı yükselmesi.


endolyph : n. İç lenfa (iç kulakta bulunan bir sıvı), endolenfa.


hyperphosphatasia : n. Vücut dokularında ve kanda aşırı miktarda alkalen fosfataz bulunuşu.


impaludism : n. Sıtma, özellikle kişide ileri derecede bitkinliğe uzanan kronik astma.


lytic : a. 1. Erime (lysis) ile ilgili; 2.Eritici antikor (lysin) ile ilgili; 3. Eritici, tahrip edici, herhangi bir maddenin normal yapısını bozucu.


melitoptyalism : n. Glükozlu salya salgısı.


metra : n. rahim, uterus. ratoni.


molilalia : n. Herhagni bir çeşit konuşma bozukluğu.


myeloma : n. Omurilik tümörü, miyelom.


natural : a. 1. Tabii, normal. 2. Doğuştan; 3. Sun'i veya patoljik olmayan; 4. Kendiliğinden olan, naturalist.


orchioncus : n. Testis tümörü.


pancreatropic : a. Pankreas üzerine etki yapan, pankreas'ı uyaran.


persecute : v. Eziyet etmek, işkence yapmak, zulmetmek.


pes : n. (pl. Pedes). Ayak.


plasmotropism : n. Dalak ve kemik iliğinin, alyuvarları tutup tahrip etme yeteneği.


purpurin : n. biochem. Boya kökünden meydana gelen kırmızı bir kimyasal bileşim purpurin (C14H5O2(OH)3).


quintuplet : n. Beşiz.


radiculomedullary : a. Sinir köklerine ve omuriliğe tesir eden.


renogram : n. Kontrast madde zerkedildikten sonra böbreklere ait beliren gölge.