Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

quadruplet nedir?

quadruplet : n. Dördüz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthotomy : n. See: Cantholysis.


capitulum : n. Kemik başı, başcık.


clinic : n. 1. Tıbbi veya cerrahi tedavi; 2. Muayenehane, klinik.


disposition : n. Belirli etki ve hastalıklara karşı duyarlık.


erythroblast : n. Hemositoblast'dan sonra gelen en genç kırmızı seri hücreis.


isodynamic : a. Aynı miktarda enerjiye sahip, vücutta yandığı zaman eşit miktarda enerji veren (gıda maddesi hakkınad).


limen : n. (pl. limina). Eişk, girek.


lithodialysis : n. Taş erimesi veya ezilmesi, taşı eritme, litodiyaliz.


meningomyelocele : n. Meninkslerin ve omuriliğin yaptığı fıtık.


myocardial : a. Miyokarda ait.


neurocutaneous : a. Sinirlere ve cilde ait.


neurosarcoma : n. Nevromlu elementleri bulunan sarkom.


orbitotemporal : a. Gözçukuru ve şakak bölgelerine ait.


palatopharyngeal : a. Damak ve yutak'la ilgili.


pasteurization, pasteurism : n. Özellikle kuduz hastalığını Pastör'ün keşfettiği usule göre bir seri şırıngalarla tedavi.


paraganglion : n. (pl. paraganglia). Sempatik sinir sistemi gangliyonlarının civarında bulunan kromafin hücrelerden oluşmuş düğümcük.


peromelia : n. Bir uzvun teratojenik olarak gelişmiş bulunması.


phonems : n. Bir kelimeyi oluşturan seslerin her biri, fonem.


photoptarmosis : n. Işık tesiriyle hapşırma.


pseudologia fantastica : n. Bazı histeri vakalarında görülen, aşırı derecede yalan söyleme şeklinde kendini belli eden bir durum.