Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

quadruplet nedir?

quadruplet : n. Dördüz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepsopathia : n. Aşırı göz yorgunluğuna bağlı nevrasteni.


carmine : n. Koyu kırmızı bir boya maddesi, kırmızıdan şapla çökeltme suretiyle elde edilen kırmızı pigment.


chemism : n. biochem. Kimyasal faaliyet.


cholangitis : n. Safra yollarının iltihabı.


coprolagnia : n. Dışkı veya aptes eden kişi görmekten cinsel haz duyma (Bir çeşit cinsel sapıklık).


electrosurgery : n. Elektrokoterizasyonla yapılan ameliyat.


generalize : v. 1. Yaymak, yaygın hale getirmek, her tarafa geçirmek; 2. yayılmak, her tarafa geçmek, belli bir bölge veya organdan diğer bölge veya organlara yayılmak.


uteroscope : n. Rahim içini muayeneye yarayan alet.


heterophoric : a. 1. Heterofori ile ilgili; 2. Heterofori gösteren kimse.


immature : a. 1. Tam gelişmemiş; 2. Olgunlaşmamış.


ischiofibular : a. İskiyum ve fibulaya ait.


karyogenic : a. 1. Hücre nüvesini oluşturarn; 2. Karyojeneze ait.


keratogneesis : n. Boynuzsu madde oluşumu, keratojenez.


metrosalpingitis : n. Rahim ile salpenks (tuba) iltihabı, metrosalpenjit.


narcotherapy : n. Narkotik ilaç uygulanışını takiben bilinç uyuşukluğu meydana getirilen hastada ruhsal çatışmaya sebep olan faktörlerin öğrenilmesini takiben psikoanalist tarafından uygun telkinlner yapılması esasına dayanan psikoterapi yöntemi, narkoterapi.


oophorogenous : a. Yumurtalıktan elde edilen.


ovariosalpingectomy : n. Yumurtalık ve salpenksin ameliyatal çıkarılması.


rachiodynia : n. Omurgada hissedilen ağrı, omurga ağrısı.


radiolucent : a. Maruz kaldığı ışının enerjisini içeren.


registrant : a. Arşiv hemşiresi.