Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

quadruplet nedir?

quadruplet : n. Dördüz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

continuity : n. Devamlılık.


cariognomy : n. Kafatası bilgisi.


dizygotic : a. 1. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot)'dan gelişen, dizigotik; 2. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot) ile ilgili.


flea : n. Siphonaptera türüne ait kan emici bir böcek, pire.


fructus : n. See:fruit.


galactemia : n. Kanda süt bulunması, galaktemi.


gastrocnemial : a. Baldır ikiz kasına ait, gastrocnemialis.


lac : n. süt, lactis


utriculitis : n. Sinus pocularis iltihabı.


heteroploid : a. Kromozomlarının sayısı mutat haploid sayının tam katı olmayan.


infection : n. 1. Hastalığın patojen mikro-organizmalar aracılığıyla insana geçmesi, hastalığın bulaşması, bulaşma, enfeksiyon, intan; 2. Hastalık etkeninin insana geçmesi sonucu meydana gelen hastalık, enfeksiyöz hastalık.


karyolobic : a. Loplu nüveli, lop şeklinde nüvesi olan.


molinima : n. Molimen'in çoğulu.


mucopus : n. İris ihtiva eden mukus.


olecranarthritis : n. Dirsek eklemi iltihabı.


oncocyte : n. Tümör hürcesi, onkosit.


opsomania : n. Belirli bir cins gıdaya aşırı düşkünlük, opsomani.


postcibal : a. Yemekten sonra, yemek sonu.


provisional : a. 1. Muvakkat, geçici; 2. İğreti (diş).


pulmonary : a. 1. Akciğer veya akciğerlerle ilgili; 2. Akciğeri veya akciğerleri tutan, akciğerlerde yerleşen; 3. Pulmoner arterle ilgili, pulmonal, pulmoner, pulmonalis.