Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

quadruple nedir?

quadruple : a. Dörtlü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervicofacial : a. Boyun ve yüzle ilgili.


compatibility : n. Uyum, uygunluk.


cystoradiography : n. See: cystography.


dysfunction : n. Herhangi bir organın veya vücut kısmının anormal olarak çalışması.


electroanalysis : n. Elektrik akımı ile yapılan kimyasal tahlil, elektroanaliz.


endomorph : n. Endomorfi gösteren canlı.


epidemitis : n. Epiderm iltihabı, epidermit.


exodeviation : n. Dışa dönme, içinin dışa dönmesi.


gastroenteritis : n. Mide ve barsakların iltihabı, gastroenterit.


histionic : a. 1. Doku ile ilgili; 2. Dokudan gelişen, dokudan çıkan.


horner's syndrome : n. Bir taraftaki servikal sempatik sinirlerin felcini takiben ortaya çıkan klinik tablo.


ileocolotomy : n. İleum ve kalın barsağı kesme ameliyesi, ilyokolotomi.


jurisprudence : n. Hukuk bilimi.


lymphomatous : a. Lenfomlu, lenfoma ait.


macrorrhinia : n. Büyük burunluluk, burnun aşırı büyüklüğü, makrorini.


medicate : v. 1. İlaçlarla tedavi etmek; 2. İçine ilaç almak.


microbiota : n. Bir bölgeye ait ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.


nephrorrhagia : n. böbrek kanaması, nefroraji.


neuroticisim : n. Anormal veya aşırı sinirin tamiri.


parieto-occipital : a. Parietal ve oksipital kemiklere veya bölgelere ait olan, bu oluşumları birlikte ilgilendiren.