Bugün : 26 Temmuz 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

quadruple nedir?

quadruple : a. Dörtlü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalopagus : n. Vücutları ayrı olmasına rağmen başları birbirine yapışık ikizler, bu tarz iki fetüs'ten oluşan hilkat garibesi.


colohepatopexy : n. Kolon'un ameliyatla karaciğer'e tesbit edilmesi.


dermatoma : n. Sınırlı bir deri bölgesinin, tümörü andıracak şekilde kalınlaşması, sınırlı deri hipertrofisi.


disinfect : v. Dezenfekte etmek.


diskitis : n. Özellikle bir verebralararası diskinin iltihabı.


dizziness : n. Baş d önmesi.


ectocolon : n. Kalınbarsak genişlemesi.


heredity : n. İrsiyet, soydanlık, kalıtım.


hypoglossus : n. Büyük dilaltı siniri, nervus hypoglossus, hipoglos.


intralobar : a. Lob içi, lob içinde.


myocelitis : n. Karın duvarındaki kasların iltihabı, miyoselit.


ophthalmalgia : n. Göz ağrısı, oftalmalji, oftalmodini.


orodiagnosis : n. Serum teşhisi.


overextension : n. Kol veya bacağın normal sınırın üstünde ekstensiyon hareketi, aşırı gerilme.


patheticus : n. 4. kafa çifti, dördüncü kranial sinir.


pertussal : a. Boğmacalı.


polyesthesia : n. Bir tek temasın birkaç yerde birden hissedilmesi, poliyestezi.


presbyatry : n. İhtiyarlık sebebiyle işitme bozukluğu, yaşlılıkta işitememe.


rubor : n. 1. Kırmızılık; 2. (iltihap belirtilerinden biri); 2. Kırmızı yüzlülük, rubor.


semi- : pref. Yarı(m), semis.