Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

quadruple nedir?

quadruple : a. Dörtlü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brain : n. Beyin.


bromomania : n. Brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu gelişen mani hali.


cholecystopexy : n. Safra kesesinin dikişle karın duvarına tesbit edilmesi.


dermatoneurosis : n. Sinirsel kaynaklı deri hastalığı, deri nevrozu.


elytroclasia : n. Vagina duvarını yırtılması.


ephebiatrics : n. Ergenlik çağını ve bu çağda meydana gelen değişimleri konu alan tıp dalı.


focalize : v. 1. Mihraka getirmek, temerküz ettirmek, mihrakı ayar etmek. 2. Muayyen mıntıkaya hasretmek (hastalık).


frigid : a.Cinsel soğuk (kadın).


interaction : n. Birbirine tesir etme, iki ayrı şeyin birbirini etkilemesi.


grisea : a. Boz gri, griseus.


haustrum : n. (pl. haustra). Kabartı.


hitch : n. Düğüm, bağ.


inflammatory : a. 1. İltihapla ilgili, iltihaba bağlı; 2. İltihap gösteren, iltihaplı.


insanity : n. Delilik, cinnet.


megalomella : n. Kol ve bacakların anormal büyüklüğü, megalomeli.


parovarian : a. 1. Ovaryum (yumurtalık)'un yakınında, ovaryum'un yanında bulunan; 2. Parovarium'la ilgili.


pepsiniferous : a. Pepsin salgılayan


pneumatograph : n. Göğüs duvarı hareketlerini kaydeden cihaz, pnömatograf


pneumonocentesis : n. Teneffüs.


proplasmocyte : n. Plazmositor lökosit serisinin ilkel hücrelerinden proplazmosit.