Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quadruped nedir?

quadruped : a. Dört ayaklı hayvan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cobalt : n. biochem. Co sembolü ile bilinen, atom no: 2 ve atom ağırlığı: 58.94 olan kimyasal element, kobalt.


dyskinesia : n. İstemli (iradi) hareketlerinbozulması.


emmeniopathy : n. Adetleri ilgilendiren herhangi bir bozukluk, adet düzensizliği


emulsion : n. Merhem gib kullanılan ve süte benzer yağlıca bir sıvı, sübye, emülsiyon.


epimenorrhea : n. Menstruasyonun sık olması, sık sık adet görme.


etiologic : a. 1. Etyoloji ile ilgili; 2. Hastalık sebebiyle ilgili.


extrahepatic : a. Karaciğere bağlı olmayan.


fructose : n. biochem. Bütün tatlı meyvalarda e baldabulunan bir hidrokarbon (C6H12O6).


gutta-percha : n. Gütaperka ağacından elde edilen beyaz öz. Cerrahide kullanılan su geçirmez bir madde.


hematopathology : n. Kan hastalıkları bilgisi, hematopatoloji.


homeopathist : n. See: homeopath.


hypervenosity : n. Venlerin aşırı gelişimi.


ischiodidymus : n. Kalçalarından birbirine yapışık hilkat garibesi.


island : n. Ada, tecrit edilmiş doku kitlesi.


laminar, laminated : a. 1. Lama (laminarya) ait; 2. Lamlı; 3. Lamsı.


macrocyte : n. Çok büyük alyuvar.


mammiform : a. Meme şeklinde, memeye benzeyen.


osazone : n. biochem. Şekerlerin fenil hidrazin ve asetik asitle ısıtılmasından meydana gelen bileşik maddeler, osazon.


pancerozymin : n. Duodenum mukozasından çıkan, pankreas enzimlerinin salgılanmasını uyarıcı bir madde.


paranoid : a. 1. Paranoya'ya benzeyen, paranoya gibi; 2. Paranoya gösteren kimse, paranoya'lı kişi.