Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

quadruped nedir?

quadruped : a. Dört ayaklı hayvan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diaxon : n. İki aksonlu sinir hücresi.


didactylism : n. El veya ayakta beş parmak yerine sadece iki parmak bulunuşu hali.


enterorrhexis : n. Barsak rüptürü.


physician : n. Hekim, tabip, doktor.


histotherapy : n. Hayvan dokuları ile yapılan teadvi, histoterapi.


homograft : n. Aynı türün bir ferdinden diğer bir ferdine nakledilen doku veya organ.


hydroperitoneum : n. Periton boşluğunda sulu sıvı toplanması.


hypothetical : a. Varsayıma dayanan, nazari, teorik.


instrument : n.Alet.


leukoblastosis : n. Gelişmemiş lökositlerin çoğalması.


meta : pref. 1. Arasında ortasında (yer ve mevki); 2. Sonra (zaman); 3. değişme.


myoneure : n. Kası tamamlayan sinir hücresi, miyonerv.


opticokinetic : a. Göz hareketlerine ait.


orchioplasty : n. Testisin plastik ameliyatı.


petechiasis : n. Deri üzerinde yaygın peteşiler oluşması ile belirgin durum.


pharyngomycosis : n. Yutağın mantarıl hastalığı.


pnea : suff. Soluk alı pverme, solunum anlamına sonek.


prostactinium : n. biochm. Pa sembolü ile bilinen, atom no: 91 ve atom ağırlığı. 231 olan kimyasal element, protaktinyum.


pubes : n. (pl. Of Pubis). Çatı kılı (dış üreme organları civarındaki).


sitomania : n. Delicesine yemek yeme arzusu, devri oburluk, sitomani.