Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quadruped nedir?

quadruped : a. Dört ayaklı hayvan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cleptomania : n. See: Kleptomania.


curable : a. tedavisi mümkün, iyileşmesi mümkün, şifa bulur.


digitigrade : a. Ayak parmakları üzerinde yürüyen, bu tarz yürüme gösteren (Bazı hayvanlarda olduğu gibi).


emotion : n. Heyecan, emosyon.


epidurography : n. Epidural aralığa kontrast madde zerkedildikten sonra yapılan radyolojik tetkik.


episplenitis : n. dalak kapsülünün iltihabı, episplenit.


erythroedema polyneuritis : n. Uzuvların kırmızı bir renk alarak şişmesi şeklinde ortaya çıkan bir çocukluk hastalığı.


extracellular : a. Hücre dışı, hücreler dışında.


flank : n. Böğür.


lacrimonosal : a. Gözyaşı kesesi ile buruna ait.


hyperosmia : n. Koku alma duyusunun ileri derecede keskin oluşu, kokuya karşı aşırı duyarlık hali.


kata- : pref. İniş, yıkılış, düşüş anlamına önek.


microcardia : n. Normalden küçük kalb.


onychophosis : n. Ayak parmağı tırnak yataklarının boynuzlaşması.


orogenital : n. Ağıza ve dış genital organlara ait olan, bu organları ilgilendiren.


oxyuris : n. Barsakalrda bulunan ince ve 1-3 santim uzunluğunda parazit, oksiyür.


pachyblepharon : n. Göz kapağı kalınlaşması.


parahemophilia : n. Plazamda faktör V (proaccelerin) adlı koagülasyon faktörünün eksikliği nedeniyle gelişne kanama bozukluğu, parahemofili.


per secundam intentionem. : a. İltihaplanmayı takiben iz bırakarak iyileşme şeklinde (Yara kapanması hakkında).


posteromedial : a. Arka kısmın ortasında.