Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

quadruped nedir?

quadruped : a. Dört ayaklı hayvan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catastalsis : n. Yukardan aşağıya doğru, dalga şeklinde ilerleyen kontraksiyon hareketi, bu tarz kontraksiyon dalgası ile belirgin peristaltik hareket şekli.


catheterization : n. Bir kateterin uygulanması, çoğu zaman idrar kesesine kateter sevkedilmesi kateterizasyon.


dyshidrosis : n. Terlemede bozukluk, dishidroz (bir cilt hastalığı).


encranial : a. Kafatas içinde bulunan.


entamebiasis : n. Entaboeba cinsi protozoonların sebep olduğu enfestasyon.


fit : n. 1. Nöbet, kriz; 2. Sara.


galen : n. Milattan sonra 130-200 yılları arasında yaşamış, çeşitil hastalıklar hakkında görüşleri ve tedavi usulleri ile ünlü eski Yunan hekimi.


intermaxillary : a. Maksillalararası.


terpin hydrate : n. biochem. Müzmin öksürükte kullanılan renksiz parlak kristaller veya beyaz toz (C10H2053H2O).


ileocolitis : n. İleum ve kalın bağırsağın iltihabı, ileokolit.


hypervenosity : n. Venlerin aşırı gelişimi.


indigenous : n. 1. Yerli; 2. Tabiî, fitrî, endijen.


lamina : n. (pl. laminae) Yaprak, ince ve düz kemik yaprağı, lam.


lemic : a. Bulaşıcı hastalığa ait (veba gibi).


litholapaxy : n. Taşın mesanede ezilmesi ve parçaların çıkarılması.


meatometer : n. Bir kanalın veya kanala açılan deliğin genişliğini ölçmede kullanılan alet, meatometre.


neon : n. biochem. Ne sembolü ile bilinen, atom no:10 ve atom ağırlığı: 20.183 olan kimyasal element, neon, havanın bileşiminde bulunan bir gaz;


nephrosis : n. Böbrek tubuluslarının dejenerasyonu ile karakterlenmiş böbrek hastalığı, nefroz.


neurocytolysis : n. Sinir hücrelerinin harabiyete uğraması, nörositoliz.


orchidotomy : n. Testis ameliyatı, orşidotomi.