Bugün : 19 Ocak 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

quadrumanous nedir?

quadrumanous : a. dört ayağı el şeklinde yapı ve ödev gösteren, dört elli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcification : n. biochem. Dokuda kalsiyum tuzları toplanması, kireçlenme, kireçlendirme.


cephalocentesis : n. Baş ponksiyonu, iğne veya trokar aracılığıyla beyine girerek apse veya sıvı boşaltılması.


chemobiotic : n. biochem. Bir antibiyotik ile kemoterapötik bir maddenin birleşmesinden meydana gelen cisim.


deuteranopia : n. Yeşil renk körlüğü.


ectasia, ectasis, ectasy : n. Ektazi, genişleme (mesela bronşektazi).


electromyogram : n. Elektromiyografın kaydettiği çizgi, elektromiyogram.


heritable : a. Kalıtımla geçebilen, kalıtsal, irsi.


interdigitation : n. 1. Kenetlenme; 2. Parmaksı çıkıntılar.


hematherapy : n. Kanla karışık ter salgılanması, terin kanlı oluşu.


Hippocratic : a. Hipokrat'la ilgili, Hipokrat'ın kurduğu tıp öğretisi ile ilgili.


laser beam : n. Bir çeşit ışık enerjisi.


nasosinusitis : n. Burun ek sinüslerinin iltihabı, nazosinüzit.


orotherapy : n. 1. Kesilmiş sütteki suyun tedavi maksadı ile kullanılması, masıl kürü; 2. Serum tedavisi.


parachordal : a. Embriyonda kafa kemiğinin kıkırdaksı kaidesine ait.


penicillin : n. Küf (penicillium notatum)'ten çıkarılan bir antibiyotik olup gram-positive bakterilerin üremesini meneder, penisilin.


plasmodiotrophoblast : n. Koryon villuslarını çevreleyen trofoblast'ın dış tabakası sinsityum tabakası, sinsityotrofoblast.


psilosis : n. Psiloz, 1. Saçları döken bir deri hastalığı; 2. Bütün hazım cihazlarında yaralar meydana gelen ve sıcak ülkelere mahsus bir hastalık.


pyocolpos : n. Vagina'da cerahat toplanması.


retroflexion : n. Bir organın tersine bükülmesi.


rhizodontropy : n. Bir diş köküne suni kron tesbit edilmesi.