Bugün : 22 Ocak 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

quadrumanous nedir?

quadrumanous : a. dört ayağı el şeklinde yapı ve ödev gösteren, dört elli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavernoscopy : n. Kavernoskop aracılığıyla herhangi bir boşluğu muayene etme.


celio : pref. Karın anlamına önek.


dedentition : n. Dişlerin dökülmesi, dişlerin kaybı.


ehrlich's theory of immunity : n. Doku hücrelerinin, antijen moleküllerini reseptörler aracılığı ile tuttuğunu ileri süren tori.


gangrenescent : a. Gangren'e dönüşme eğilimig österen.


vaccine : n. Aşı maddesi, aşı, vaccinum.


hum : n. Vızıltı, mırıltı.


hydatic : a. 1. Hidatid kist'le ilgili; 2. Hidatid kistlerden oluşmuş, hidatid kistler gösteren.


hypermyotonia : n. Kas tonüsünde aşırı artma


ischiomenia : n. Adetin kesilmesi, adet görmenin ortadan kalkamsı.


loculated : a. Sayısız boşluklara bölünmüş durumda olan.


lumpy : a. Yumrular gösteren, topak otpak.


luxation : n. Çıkık, lüksasyon


merycism : n. Geviş getirme.


microsplenia : n. Dalak küçüklüğü, mikrospleni.


oleoarthrosis : n. Tedavi maksadiyle dirsek eklemi içine yağ zerkedilmesi.


ophthalmology : n. Göz ve göz hastalıkları bilgisi, oftalmoloji.


painful : a.Ağrılı, acılı.


pancreatogenic : a. Pankreas'tan gelişen, pankreas'tan kaynaklanan.


pemphigus : n. Derinin veya mukozanın veziküllü (büllü) hastalığı, pamfigüs