Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

quadrumanous nedir?

quadrumanous : a. dört ayağı el şeklinde yapı ve ödev gösteren, dört elli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

disparity : n. Eşitsizlik, uygunsuzluk, farklılık.


enteroviruses : n. Sindirim kanalı aracılığı ile vücuda giren bazı viruslara verilen ad.


furfuraceous : a. 1.Kepekli; 2. Kepeğe benzer.


lacus : n. Göl.


insemination : n. 1. Tohumlama, tohum ekme; 2. Dölleme, gebe etme, ilkah.


leucocytolysis : n. Lökositlerin azalması.


myenteric : a. Miyenterona ait.


neurose : a. Sinir bozukluğuna ait.


paratyphoid : n. 1. Paratifo, paratifo basillerinin yaptığı tifoya benzeyen fakat daha az tehlikeli bir hastalık olup lokal veya genel enfeksiyon yapabilir; 2. a. Tifoya benzeyen, tifoyu andıran.


pertussoid : a. & n. 1. Boğmaca gibi gribal bir öksürük.


placenta : n. Uterus duvarından çocuğu beslemeye yarayan kanı alan parça, son plasenta.


procyclidine : n. Benzehexol etkisin benzer etkide bir spazm çözücü ilaç.


radiculoganglionitis : n. Arka omurga (belkemiği) sinir kökleri ve gangliyonlarının iltihabı.


sickle-cell anemia : n. Orak hücreli anemi özellikle zencilerde görülen ailevi, kalıtsal bir çeşit hemolitik anemi.


stegnosis : n. 1. Salgı (ifraz) nın durdurulması; 2. See: Stenosis.


sthenia : a. Görünüşte canlılık ve faaliyet.


stroking : n. Masaj.


subspecies : n. Bir türün kısmı.


tenial : a. 1. Barsak şerit ile ilgili; 2. Şerit şeklindeki doku parçası ile ilgili.


trisaccharide : n. biochem. Hidrolize olduğu zaman üç molekül monosakkarid veren hidrokarbon.