Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quadrumanous nedir?

quadrumanous : a. dört ayağı el şeklinde yapı ve ödev gösteren, dört elli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerocidal : n. Kanseri yok eden, kanseri ortadan kaldıran.


contaminant : n. Kirletici madde, enfekte edici etken.


dichroism : n. Bir cismin iki yüzünden farklı renk gösterme niteliği.


errhine : n. & a. 1. Burna çekilip akmasını kolaylaştıran ilaç; 2. Burun akmasını kolaylaştıran.


gastrostolavage : n. Mide fistülü yolu ile midenin yıkanması.


guanoxan sulphate : n. Antihipertansif, tansiyon düürücü.


iliofemoral : a. İlyum ve femura ait, ilyofemoral.


insertion : n. 1. Sokma, içine koyma, içine yerleştirme (herhangi bir yere iğne sokma veya rahime gebeliği önleyici araç yerleştirme gibi); 2. Kasın hareket ettireceği kemiğe tutunması, kasın, kemik üzerinde tutunma gösterdiği yer.


lorfan : n. Levallorphan'ın müstahzar adı.


mitosis : n. Mitoz: Hücrenin indirekt olarak bölünmesi (bunun dört devresi vardır: 1- Profaz, 2- Metafaz, 3- Anafaz, 4- Telofaz).


neutrophilic : a. 1. Nötr boyalarla boyanabilen; 2. Reaksiyonu asit veya bazik olmayan.


nosophobia : n. Hastalıktan korkma, marazi hastalık korkusu, nozofobi.


panotitis : n. İç ve orta kulak iltihabı, panotit.


patellofemoral : a. Patella ve femura ait.


pathobiology : n. See: Pathology.


pero : n. Beyin koklama lobunun dış tabakası (Koku siniri buradan kaynaklanır).


phalanges : n. pl. El ve ayak parmaklarında bulunan küçük kemikler.


pityrosporum : n. Kepeklenme ile birlikte görülen bir çeşit mantar hastalığı.


polioencephalomeningomyelitis. : n. Beyin gri maddesi, omurilik ve meninkslerin iltihabı.


polypiform : a. Polip'e benzer, polip şeklinde.