Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

quadrumanous nedir?

quadrumanous : a. dört ayağı el şeklinde yapı ve ödev gösteren, dört elli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorhexidine : n. Birçok bakteri üzerinde etkili olan antiseptik.


coraco-acromial : a. Akromyon ve korakoid çıkıntıya ait.


discitis : n. Disk iltihabı.


egest : v. Sindirilemeyen gıda artıklarını barsaklar yoluyla dışarı atmak.


exopathic : a. Vücudun dışından kaynaklanan, eksopatik.


hepatolith : n. Karaciğer taşı.


teratogenic : a. Kusurlu organ veya doku oluşmasına sebep olan, fetüs'te malformasyon yaratan.


halazone : n. biochem. İçme suyunda dezenfektan olarak kullanılan beyaz billüri toz.


hemospasia : n. Kanın çekilmesi.


intermission : n. Hastalık ateşinin muvakkat olarak düşmesi.


leptocephalia : n. Kafa kemiklerindeki gelişim bozukluğu ve erken kaynaşma sonucu başın dar-uzun şekil gösterişi yanında ileri derecede de küçük oluşu hali, leptosefali.


oscheoncus : n. See: oscheoma.


oxylalia : n. Konuşma çabukluğu, çabuk konuşma.


pachyblepharon : n. Göz kapağı kalınlaşması.


perpendicular : a. Düşey, perendicularis.


photogen : n. 1. Işıldama niteliği gösteren bakteri de bu parıltıyı yapan madde; 2. Parıltı veren bakteri, fotobakteri.


pilosis : n. Kılların anormal derecede büyümesi.


protection : n. Koruma, korunma, herhangi br şeyin zararlı etkilerinden korunma amacıyla alınmış önlem.


protospasm : n. Belli bir kas veya kas grubunda başlayarak daha sonra diğer kas veya kas gruplarına yayılan spazm şekli.


psychochemotherapy : n. Ruhsal hastalıkların iyileştirilmesi veya tedavisi için ilaçlardan yararlanılması.