Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

quadroon nedir?

quadroon : n. Beyaz ile zenci melezi kimsedendoğan çocuk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioneruosis : n. Kalbin organik bir lezyon olmaksızın düzensiz çalışmasıyla belirgin sinirsel bozukluk, kardiyak nevroz.


cataphoria : n. Gözde görüş ekseninin aşağıya doğru sapma göstermesi.


cervicobrachial : a. Boyun ve kolla ilgili.


clinotherapy : n. Hastayı yatak istirahatine sevketme suretiyle tedavi, yatak tedavisi.


cutaneous : a. Deriye (cilde) ait, cildi, cutaneus


decerebration : n. 1. Beyinin çıkarılması; 2. Omuriliğin beyin seviyesinde kesilmesi.


dimpling : n. Deri üzerinde ufak çukur veya çukurlukların oluşması, deri üzerinde ufak çukurlaşmalar oluşmasıyla belirgin durum. (Meme kanserinde meme derisi üzerinde görüldüğü gibi).


ehrlich's diazo reagent : n. İdrarda ürobilinojen araştırılmasında kullanılan bir reakitf.


excurrent : a. 1. Kalbden akan (kan); 2. Mahreç veren.


globulous : a. Küre şeklinde, yuvarlak.


meningomyelitis : n. Omurilik ve zarların iltihabı, meningomileyit.


nephropyosis : n. Böbreğin cerahatlanması, nefropiyoz.


ossiculotomy : n. Kulak kemikçikleri ameliyatı.


oxaluria : n. İdrarda bol miktarda oksalat çıkarılması, oksalüri.


paracolitis : n. Kolon serozasının iltihabı, parakolit.


phosphoguanidine : n. Fosforik asit'in guanidin ile oluşturduğu bileşik, fosfoguanidin.


pollution : n. Gece şehvet rüyaları ile meni (irade dışı) gelmesi, ihtilam, polüsyon (Gece olana Polüsyon Nokturna, gündüz olana da Polüsyon Diurna denir).


proctatresia : n. Anu sveya rektumun kapalı olması.


proctoparalysis : n. Makat büzücü kasının felci, proktoparalizi.


proline : n. biochem. tabii bir aminoasit.