Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quadroon nedir?

quadroon : n. Beyaz ile zenci melezi kimsedendoğan çocuk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crystalline : a. Billür gibi, berrak, billüri kristal.


cyprıdopathy : n. Cinsel temasla geçen herhangi bir hastalık, zührevi hastalık.


endarterectomy : n. Bir atardamarda bulunan aterom plağının cerrahi yöntemle çıkarılması.


interbrain : n. See: Thalamencephalon.


gum : n. 1. Diş eti, gingiva; 2. Zamk.


hematophage : n. Eritrositleri, içine alarak imha eden hücre, hematofaj.


humeral : a. Kol kemiğine ait, humeralis


hypobaric : a. 1. Çevreye oranla basıncı daha düşük, normal atmosfer basıncından daha düşük basınca sahip (gaz hakkında); 2. içine enjekte edildiği vücut sıvısına oranla daha düşük yoğunluğa sahip, bu sıvıya oranla özgül ağırlığı daha düşük (eriyik hakkında).


infestation : n. Konak hayvan üzernide eklem bacaklı parazitlerin bulunması.


labioglossopharyngeal : a. Dile, dudaklara ve farinkse ait olan, bu üç oluşumu birden ilgilendiren.


lipochrome : n. Çeşitli hayvansal dokularda ve tabii yağlarda bulunan sarı renkte bir pigment, lipokrom (Yağ dokusuna sarı rengi bu pigment vermektedir).


mucocolpos : n. Vagina boşluğunda mukus toplanması.


pancreatectomy : n. Pankreası kesip çıkarma ameliyesi, pankreatektomi.


paracystitis : n. Mesane çevresindeki abğ dokusu ve diğer komşu oluşumların iltihabı.


pneumoplelography : n. Böbrek pelvisi içine oksijen zerkettikten sonra yapılan piyelografi.


pointillage : n. Parmak uçları ile yapılan masaj.


pressoreceptor : n. Atardamarların duvarında bulunan ve kan basıncına hassas olan oluşum.


prophylactodontics : n. Ağız ve diş hastalıklarını önleme bilgisi, profilaktodonti.


proto : pref. İlk birinci, baş.


radiogenic : a. 1. Kimyasal etkiye sahip ışın meydana getiren; 2. Işın tedavisinin sebep olduğu.