Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

quadrivalent nedir?

quadrivalent : a. Dört değerlikli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromatometer : n. 1. Kişide renkleri algılama yeteneğini ölçmede kullanılan, üzerinde çeşitli renkler bulunan cetvelden ibaret araç; 2. Bir sıvının gösterdiği renk koyuluğunun derecesini tesbitte kullanılan, üzerinde çeşitli renk tonları bulunan araç.


costovertebral : a. Kaburga ve vertebraya ait.


dynamic : a. 1. Vücut azasının vazife ve hareketine ait; 2. (pl.) Hareket ve kuvvet bilimi.


dyskeratosis : n. Keratin oluşmasında bozukluk, epidermis'te keratinositlerin erken veya kusurlu keratinizasyon göstermes ihali.


electromuscular : a. Kaslar üzerinde elektrik etkisine ait.


epicostal : a. Kaburga üzerinde.


glutitis : n. İlye kaslarının iltihabı, glütit.


phylogenesis : n. Türlerin zamanın seyri içinde geçirdiği evrim, belli bir canlı grubu (hayvan veya bitki)'nun ilk şeklinden bugünkü şekline kadarg eçirdiği tarihsel aşama, tür'ün evrimi, filogenez.


terra : n. Toprak.


hand : n. El, manus.


house : n. 1. Ev, yuva; 2. derin.


hypereosinophilia : n. Kanda eozinofil hücrelerinin artması.


kata- : pref. İniş, yıkılış, düşüş anlamına önek.


libidonus : a. Cinsel arzu uyandıran, şevhetli.


massive : a. AĞır, çok fazla, bol (kanama v.s. hakkında).


myoseism : n. Belli bir kas veya kas grubunda düzensiz kasılmalar görülmesi hali, miyoseizm.


odontectomy : n. Diş çekilmesi, odontektomi.


omphalophlebitis : n. Göbek venlerinin iltihabı, omfaloflebit.


penitis : n. Penis iltihabı.


percipient : a. n. 1. İdrake ait, anlayışlı, idraki keskin; 2. Anlayışlı (İdraki kuvvetli) kimse.