Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

quadrivalent nedir?

quadrivalent : a. Dört değerlikli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bucnemia : n. İltihaplanma ile belirgin bacak hastalığı, özellikle bacağın iltihap sebebiyle şişip gerilmesi.


diazoxide : n. Pankreastaki insulin yapan beta hücrelerini baskı altına alan bir ilaç.


echo-encephalography : Baştan geçirilen ses dalgaları aracılığıyla beiyndeki abse.


genitofemoral : a. Cinsiyet organları ve bacaklarla ilgili.


hamartoma : n. 1. Dokudaki kusurlu gelişime bağlı olarak meydana gelen tümöre benzer yumru şeklinde oluşum, hamartom; 2. Yeni oluşmuş kan damarlarıdan meydana gelen tümör.


hyposensitiveness : n. Düşük duyarlık, herahngi bir uyarıya veya allerjen'e karşı normalin altında duyarlık gösterme hali.


microphthalmia : n. Gözlerin normale oranla çok küçük oluşu, mikroftalmi.


nematoblast : n. See: Spermatoblast.


pachy- : pref. Kalın, kalınlaşmış.


pectoral : a. 1. Göğse ait; 2. Göğse veya akciğer hastalıklarına ait, göğüs hastalıklarına müessir, pectoralis.


perineovulvar : a. Perine ve vulva ile ilgili.


planocellular : a. Yassı hücrelerden oluşmuş.


pleochromocytoma : n. Çeşitil renklerde dokular ihtiva eden tümör.


pneumoradiography : n. Hava zerkedildikten sonra bir kısmın radyografisi.


quaternary : n. Dörder dörder, dörtten ibaret, dört element veya radikalden oluşmuş, quaternarius.


steatocele : n. Haya (testis) torbasında yağlı ur, skrotumun yağlı şişi.


technician : n. İlim, fen veya sanat mütehassısı, teknisyen.


thebaism : n. Afyon zehirlenmesi.


trituration : n. 1. Toz haline getirme; 2. İnce toz haline getirilmiş madde.


tyrannism : n. Eziyet çektirmekten zevk alma, zalimlik, gaddarlık, tiranizm.