Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

quadrivalent nedir?

quadrivalent : a. Dört değerlikli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipartite : a. İki kısım gösteren, iki bölümden oluşan.


butane : n. Kronik myeloid lösemide kullanılan sitostatik bir ilaç.


cavum : n. (pl. Cava). Boşluk, kovuk, oyuk, çukur.


choledochoenterostomy : n. Ana safra kanalı ile ince barsak arasında ameliyatla geçit oluşturma.


dish : n. Tabak, içi çukur kap.


disulphate : n. biochem. Bisülfat. Yer değiştirebilir bir hidrojen atomuna sahip sülfat.


endogen : n. içinden büyüyen.


iodophilia : n. İyot boyası ile kolayca boyanabilme yeteneği, özellikle parçalı çekirdek gösteren lökositlerin, bazı patolojik durumlarda iyot boyası ile kahverengine boyanması hali.


ischiac : n. See: ischiatic.


kopophobia : n. Yorgunluktan aşırı korkma, yorulup bitkin düşmekten aşırı ürkme.


metrocyte : n. Ana hücre, metrosit.


minor : a. Küçük (Parvus'un komparatif şekli), minoris.


ophthalmitis : n. Gözküresi iltihabı, oftalmit.


oppression : n. Sıkıntı, opresyon.


orchidoncus : n. Testis tümörü.


postvagotomy diarrhoea : n. a) Geçici diyare. b) Günlük defekasyon sayısında artma.


radiosensible : a. Radyoakitf ışınlara karşı hassas, ışın tedavisine duyarlı (Tümörün niteliği hakkında).


revival : n. Canlandırma, cnalanma.


rooming-in : n. Doğan bebeklerin hastanede kaldığı sürece anneleriyle aynı odada bulundurulması.


scirrhosarca : n. See: Scleroderma.