Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

quadritubercular nedir?

quadritubercular : a. Dört tümsekli, dört zirveli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleeder : n. Hemofili'de olduğu gibi, sık sık kanama yoluyla kan kaybeden kimse.


blepharoplasty : n. Göz kapağı üzerinde herhangi bir şekil bozukluğunu düzeltmek amacıyla yapılan estetik ameliyat.


buccopharyngeal : a. Yanak ve farenks'le ilgili.


demorphinization : n. Morfin alışkanlığı morfin miktarının derece derece azaltılarakkesilmesi.


dialyzator : n. Diyaliz için kullanılan özel alet, diyaliz aleti.


electroendoscopy : n. Vücut boşluklarının elektrikle aydınlatıcı aletlerle muayenesi.


end-organ : n. Hissi sinirin dallanma gösteren uç kısmı.


eustachitis : n. eustachi borusu iltihabı.


flexibility : n. Eğilme (bükülme) yeteneği, fleksibilite.


isothermic : a. See: isothermal.


lemmoblastic : a. Sinirkını (nevrilem) dokusunu yapan.


leukocytosis : n. Kandaki lökosit sayısının çoğalması, lökositoz.


loin : n. Bel, lumbus.


microcheilia : n. Dudağın normalden küçük olması, küçük dudaklılık, mikrokili.


myelinated : a. Miyeli kılıfına sahip, çevresind miyelin tabakası bulunan (sinir lifi hakkında).


nates : n. 1. İlyeler, kabaet bölgesi (See: Buttocks); 2. Corpora quadregemina'nın ön çifti.


nucleolus : n. (pl. nucleoli). Bir çok hücre çekirdeklerinde bulunan yuvarlak çekirdeksi cisim, çekirdekcik.


ostearthrotomy : n. Kemiğin eklemli ucunu çıkarma ameliyesi, osteoartrotomi.


pomatum : n. See: Pomade.


protospasm : n. Belli bir kas veya kas grubunda başlayarak daha sonra diğer kas veya kas gruplarına yayılan spazm şekli.