Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

quadritubercular nedir?

quadritubercular : a. Dört tümsekli, dört zirveli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cubital : a. Ön kola ait, dirseğe ait, cubitalis


diagnose : v. Hastalıı teşhis etmek.


electrosyntesis : n. Elektrik etkisi altınad bir bileşim oluşumu, elektrosentez.


epimenorrhea : n. Menstruasyonun sık olması, sık sık adet görme.


exsufflation : n. Özel alet aracılığıyla herhangi bir boşlukta bulunan havayı boşaltma, bu şekilde menfi basınç meydana getirme.


fleam : n. Baytar neşteri.


flux : v.&n. 1. Akıntı vermek, ishal vermek; 2. Seyelan, akım, akı, akış, cereyan; 3. Erime, eritic madde.


genitourinary : a. Üretim ve idrar çıkaran organlara ait.


hepatolith : n. Karaciğer taşı.


physics : n. Fizik.


gynovlar : a. Östrojen ve progesteron karışımından ibaret tablet şeklinde kullanılan gebeliği önleyici ilaç.


ioduglobulin : n. biochem. Tiroid bezinden çıkarılan bir cevher.


laryngorrhaphy : n. Gırtlağın dikilmeri, larenkis idkmeameliyesi


massive : a. AĞır, çok fazla, bol (kanama v.s. hakkında).


nephrelcosis : n. Böbreğin ülserli hali.


orbitosphenoid : a. Göz çukuru ve sfenoid kemikle ilgili.


parasitogenic : a. Parazitlerden doğan, parazitojen.


pneumomalacia : n. Akciğer dokusunun anormal şekilde yumuşaması, pnömomalasi.


podobromidrosis : n. Ayakların fena kokması.


pyrazinamide : n. Ağız yoluyla kullanılan bir tüberküloz ilacı.