Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quadritubercular nedir?

quadritubercular : a. Dört tümsekli, dört zirveli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromatoxism : n. See: Bromatotoxism.


coition : n. See: Coitus.


esophagodynia : n. Özofagus ağrısı


etiology : n. Hastalık sebeplerini inceleyen bilim dalı, etyoloji.


excretion : n. Dışartı, çıkartım, ifrazat, excretis.


hypothetical : a. Varsayıma dayanan, nazari, teorik.


imbalance : n. Dengesizlik.


impact : n. & v. 1. Ani çarpışma, hızla vuruşma; 2. Sıkıştırmak, hareketine main olacak şekilde bastırmak.


neurectopia : n. Siniri çıkarma ameliyesi, nevrektopi.


oaritis : n. Yumurtalık iltihabı.


onychopathology : n. Tırnak hastalıkları patolojisi.


perionyx : n. Tırnağı saran derinin iltihabı.


phorometer : n. Göz ekseninin sapmasını ölçen alet.


phosphene : n. Göz küresine parmakla tazyik yapıldığı zaman, retinanın uyarılması sonucu kişinin kendisini aydınlık bir çevre içindeymişgibi hissedişi, bu durumla belirgin sübjektif his.


pyocalyx : n. Böbrek pelvisi (piyelon) ve çanakta cerahat toplanması.


rumenitis : n. Geviş getiren hayvanların mide iltihabı.


spatial : a. Sınırları belli yer, bölge, aralık veya boşlukla ilgili.


sperm : n. Ersuyu, sperm, meni, belsuyu erkek tohum hücresi, semen, sperma


squinter : n. Şaşı adam.


staphylotoxin : n. Stafilokoklar tarafından salgılanan toksin, stafilokok toksini.