Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

quadrisection nedir?

quadrisection : n. dörde bölünme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bolometer : n. 1. Kalbin atım gücünü ölçen alet; 2. Herhangi bir kimyasal olay sonucu oluşan ısının çok düşük miktarlarını ölçen alet.


circumrenal : a. Böbrek çevresinde, böbreği çevreleyen.


declinator : n. Ameliyat esnasında herhangi bir oluşumu ameliyat sahasından uzak tutmaya mahsus alet, ekartör, özellikle kafatası açılırken beyin zarlarını çekip geride tutmağa mahsus ekartör.


duodenitis : n. Duoednum iltihabı.


electro-oculogram : n. Orbita yakınında cilt üzerine yerleştirilen elektrodlar aracılığı ile, göz kürenin ön veya arka kısımları arasındaki potansiyel farkının, ayrıca gözün pozisyon ve hareketlerinin yazılı olarak kaydedilmesi.


fermentum : n. Maya.


hectometer : n. yüz metre, 109.36 yarda, hektometre.


heterosexuality : n. Karşı cinsten birine karşı duyulan cinsel aruz.


kleptolagnia : n. Herhangi bir şeyi çalmaktan cinsel haz duyma.


leptazol : n. Barbitürat zehirlenmelerinde kullanılan güçlü bir merkez sinir sistemi uyarıcısı.


lithagogue : n. 1. Böbreklerde veya mesanede hasıl olan kumu çıkarma; 2. Taş çıkaran; 3. Taş (kum) çıkarıcı faktör.


meno : pref. 1. Ay, aylık; 2. Adet, aybaşı, menstruasyon.


morphogenesis : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülü, morfojenez.


necrogenic : a. Ölülelrle temastan ileri gelmiş.


omphalorrhexis : n. Göbek yırtılması, omfaloreksi.


ostealgia : n. See: Ostalgia.


osteocopic : a. Kemikte hissedilen şiddetli ağrı ile ilgili.


otolith : n. 1. Orta kulakta oluşan taş; 2. See: Otoconia.


pericytial : a. Hücreiy saran, hücre çevresinde bulunan.


pityriasis : n. 1. Un şeklinde döküntüler gösteren deri hastalığı; 2. Kepeklenme, pitiryazis.