Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

quadrisection nedir?

quadrisection : n. dörde bölünme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biparasitism : n. Bk. hyperparasitism.


ecdysiasm : n. Anormal soyunma arzusu, cinsel arzu uyandırmak amacıyla soyunmağa karşı anormal eğilim gösterme hali.


evaporation : n. Tebahhur, buharlaşma, evaporasyon.


foveola : n. (pl. foveolae).Çukurcuk.


gliomatous : a. Gliyomlu.


lactogen : n. Memelerden süt salgılanmasını uyarıcı herhangi bir madde, laktojen.


healthless : a. Hasta.


heteroerotism : n. Başka bir kişiye karşı duyulan cinsel his.


hydroxyl : n. biochem. Tek değerli HO radikali, hidroksil.


iliofemoral : a. İlyum ve femura ait, ilyofemoral.


ilioinguinal : a. İlyum ve kasık bölgelerine ait.


inflatable : a. Hava veya sıvı ile şişebilen, bu şekilde şişirilebilen.


keroid : a. Korneya benzer.


leukocytoclasis : n. Lökositlerin parçalanıp dağılması.


lysogenesis : n. Lizin oluşumu, liozjenez.


megalomaniac : a. Büyüklük kuruntusu gösteren kişi, megaloman.


nauseous : a. 1. Mide bulandıran; 2. Tiksindirici; 3. Mide bulantısına ait.


pabulum : n. Yiyecek, gıda, besin.


palatitis : n. Damak iltihabı, palatit.


polygenic : a. 1. Birkaç genle ilgili, bikaç gene bağlı (Oluşan karakter hakkında); 2.Birkaç gen'in beraber sebep olduğu, birkaç gen etkisiyle oluşmuş (Genetik hastalık hakkında).