Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

quadrisect nedir?

quadrisect : v. Dörde bölmek, dört kısma ayırmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blue : n. biochem. Mavi boya.


condenser : n. 1. Buhar, gaz veya sıvı haldeki maddeyi sıkıştıran makina; 3. Elektrik kondansatörü; 3. Işık kaynağından gelen ışınları belli bir noktada toplayan mercek, özellikle mikroskopun teksif merceği.


cornea : n. Kornea iltihabı


cretinism : n. 1. Doğuştan tiroidin az çalışmasındanileri gelen fiziki ve akli gerelik hali; 2. Miskinlik.


gregarious : a. grup halinde yaşama eğilimi gösteren, başka bireylerle bir arada olmaktan hoşlanan.


ileosigmoid : a. İleum ve sigmoid kolon'la ilgili.


microaerophile : n.Normal yaşamı için çok az okisjene ihtiyaç gösterenbakteri.


nucleopetal : a. Nüveye giden.


nutriology : n. Gıdabilim, yemeklerin perhiz ve tedavilerde kullanılış bilgisi.


orthotropism : n. Yukarı veya aşağı yönde büyüme.


oxime : n. biochem. Hidroksilaminin bir aldehid veya keton tesiriyle elde edilen madde.


pelmatic : a. Ayak tabanı ile ilgili.


pink disease : n. Acrodynia, çocuklarda görülen ve civa zehirlenmesine bağlı olduğu sanılan bir hastalık.


preconscious : a. Bilinç öncesine ait.


presbyophrenia : n. İhtiyarlık bunaması.


rhinocleisis : n. Burun tıkanması.


scordinemia : n. Esneme ve gerilme.


sesquioxide : n. biochem. Üç kısmı oksijen ve iki kısmı başka bir element ihtiva eden bileşk cisim.


stilet : n. 1.Bir sondayı açmak için kullanılan tel, mandran; 2. Bir kanül içine yerleştirilmiş sivri uçlu alet, stile.


trusion : n. Bir veya birkaç dişin normal yerine oranla daha önde bulunması, bu nitelikle belirgin diş anomalisi.