Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

quadrisect nedir?

quadrisect : v. Dörde bölmek, dört kısma ayırmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

c(a)esium : a. biochem. Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir maden.


calcipenia : n. Vücutta kalsiymu eksikliği, dokularda ve vücut sıvılarında kalsiyum seviyesinin ileri derecede düşük oluşu.


cheliectropion : n. Dudak içinin dışarıya doğru çevrilmesi, dudağın dışarıya dönük oluşu.


chromophobe : a. 1. Güç boyanan veya boya almayan; 2. Güç boyanan veya boya almayan herhangi bir hücre.


circumanal : a. Anus çevresinde bulunan veya anus çevresine ait, circumanalis.


corona : n. (pl. Coronae). 1. Koron, taç: Kafatası veya dişin üst yüzü; 2. diş üzerine geçirilen altın veya gümüş zarf.


cube : n. zar, küb, cubus.


drops : n. Damlatılarak kullanılan sıvı ilaç, damla ilaç.


evaporate : n. Isı yardımıyla sıvı bir cismin gaz haline dönüşmesi, buharlaşma.


exodic : a. See: Efferent.


filarial : a. Filaryaya ait veya filaryadan meydana gelen.


hypertrichosis : n. Aşırı akıllılık, anormal derecede kıllanma (genel veya mevzi olabilir).


insane : a. Deli, çıldırmşı, bilinci bozulmuş.


laryng(o) : pref. Gırtlak, larenks,


lesbian : n. 1. Kadın homoseksüel, dişi eşcinsel, sevici; 2. lesbianizm'le ilgili, sevicilikle ilgili.


mastoiditis : n. Mastoid çıkıntısı iltihabı, mastoid sinüslerinin iltihabı, mastoidit.


onychorrhexis : n. Tırnakların uzunlamasına kırılması veya çatlaması, onikoreksi.


ostectomy : n. Kemiğin kısmen veya tamamen çıkarılması, ostektomi.


pericranitis : n. Kafatası zarı (perikran)'nın iltihabı.


pharyngoxerosis : n. Y utak kuruması, yutağın kuru hali.