Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

quadrisect nedir?

quadrisect : v. Dörde bölmek, dört kısma ayırmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorea : n. Kore, vücudu titreten ve sıçratan sinir hasatlığı (St. Vitus Dance).


denticulate : a. Diş şeklinde küçük çıkıntılar gösteren.


emetic : a. n. kusturucu (ilaç.


entoptic : a. 1. Göz içiyle ilgili; 2. Göz içinde, göz içindeng elişen.


ergograph : n. Kasların kuvvetini ölçmeye yarayan alet, erogagraf.


gastrojejunocolic : a. Mide, jejunum ve kolona ait.


gemellary : a. İkizlerle ilgili.


terror : n. Korku krizi, şiddetli korku, dehşet, pavor.


hydromyelocele : n. Bir kısım omuriliğin omurgadaki yarık aracılığıyla, menenjlerin örttüğü bol serebrospinal sıvı ile dolu kese halinde dışarı taşması, hidromiyelosel.


lightening : n. doğum sancıları başlamadan iki veya üç hafta evvel uterusun pelvis boşluğuna inmesi.


marion's disease : n. İç üriner meatus'un hipertrofik stenozu.


occipitocalcarine : n. Artkafa ve hippocampus minor'a ait.


occipitomastoid : a. Artkafa kemiği ve mastoid çıkıntısına ait.


odontophobia : n. 1. Hayvan dişlerinden korkma hali; 2. Diş ameliyatlarından anormal derecede korkma, diş çektirme korkusu, odontofobi.


persecution : n. Eziyet, işkence.


prosthetist : n. Sun'i kolveya bacak takma uzmanı.


purpurin : n. biochem. Boya kökünden meydana gelen kırmızı bir kimyasal bileşim purpurin (C14H5O2(OH)3).


pyocele : n. Testis çevresinde cerahat toplanması, piyosel.


sphaceloderma : n. Cilt gangreni.


splanchnotomy : n. Barsak disseksiyonu veya anatomisi, splanknotomi.