Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quadrisect nedir?

quadrisect : v. Dörde bölmek, dört kısma ayırmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

case : n. Hastalık hali, vak'a.


cellulifugal : a. Hücreden uzaklaşan, hücreden uzağa doğru hareket gösteren.


chondroxiphoid : a. 1. Ensiform kıkırdak (processus xiphoideus)'la ilgili; 2. Kaburgaların kıkırdak uçları ve ensiform kıkırdak'la ilgili.


coaltar : n. Kömürün damıtılması ile elde olunan siyah madde, katran.


colpo : a. Vaginaya ait.


corpulent : a. Aşırı şişman.


declive : n. İniş, eğik, declivis.


ejecta : n. Dışarı atılan madde.


elaterin : n. biochem. "Elaterium"un faal elementi olan beyaz ve billüri ve azacık acı bir madde (C30H28O5).


endosmometer : n. Bir maddenin endosmoz derecesini ölçen alet.


galactotoxin : n. biochem. Sütte bakteri üremesi sonucu meydana gelen zehirli madde.


hydrogel : n. biochem. Jelatin veya albuminli protoplazma, hidrojel.


macrocytic : a. İri hacım gösteren eritrositlerin bulunuşu ile belirgin, makrositik.


macroleukoblast : n. İri hacım gösteren lökosit öncüsü hücre, iri genç lökosit.


magma : n. Yumuşak macun halinde madeni veya nebati bir katışık.


neurovisceral : a. Beyin-omurilik ve parasempatik sinir sistemien ait.


obeliad : a. Obelyona doğru.


oculogyration : n. Gözküresinin oynaması.


paracardiac : a. Kalbe yakın, kalb yakınında, kalbe bitişik.


piroplasmosis : n. Piroplasma (Babesia) cinsi parazitlerin sebep olduğu enfeksiyon.