Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

quadrisect nedir?

quadrisect : v. Dörde bölmek, dört kısma ayırmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catheterization : n. Bir kateterin uygulanması, çoğu zaman idrar kesesine kateter sevkedilmesi kateterizasyon.


choledochotomy : n. Koledok kanalına yapılan insizyon.


cicatrizant : n. Nedbe oluşmasını kolaylaştıran madde (ilaç).


consistency : n. Kıvam, herhangi bir maddenin koyuluk veya sertlik derecesi.


coxarthropathy : n. Kalça eklemi hastalığı.


cytogenetics : n. Bir kişiye ait kromozom yapısının laboratuvar yöntemleri ile tekkiki.


decalcification : n. Dokuların kireçli maddelerden mahrum kalması, kalsiyum yokluğu.


decompose : v. biochem. Bileşik bir cismin eczasını ayırmak, ayrıştırmak, tahhallül ettirmek, halletmek.


deferetectomy : n. Spermakanalının ameliyatla çıkarılması.


gasometer : n. biochem. a) Gazometre, gaz ölçüsü b) Gaz deposu.


hemiopia : n. See: Hemianopsia.


hyposecretion : n. Salgı azalması.


hysterosalpingectomy : n. Uterus ve salpenksin ameliyatla çıkarılması.


loculus : n. (pl. Loculi). Göze, hücre, lokül.


maieusiomania : n. Doğumu takiben çılgınlık hali, doğum sonu psikoz.


menostaxis : n. Menstruasyon (aybaşı) müddetinin uzaması.


myometritis : n. Uterus kası iltihabı, miyometrit.


myosinose : n. biochem. Miyosinin sindirilmesinden meydana gelen bir albümoz.


necrobiosis : a. 1. Hücrelerin ve dokuların ölmesi, nekrobiyoz; 2. Pulpanın nekrozu.


necrosadism : n. Ceseti tahrip etmekten cinsel haz alma, bu nitelikle belirgin cinsel sapıklık, nekrosadizm.