Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

quadripolar nedir?

quadripolar : a. Dört kutuplu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cartilage : n. Kıkırdak, cartilago.


cholecystojejunostomy : n. safra kesesi ile jejunum arasında gerçekleştirilen anastomoz.


extracerebral : a. Beyin (cerebrum) dışında.


foliaceous : a. 1. Yaprakla ilgili; 2. Yaprağa benzeyen, yaprak şeklinde.


gonadial : a. See: gonadal.


physics : n. Fizik.


gynaecography : n. Pneumoperitoneum'dan sorna kadın iç genital organlarının radyolojik olarak incelenmesi.


kenophobia : n. Marazi meydan korkusu, kenofobi.


lambda : n. Paryetal kemiklerle oksipital kemiğin birleştiği nokta olup fetuste burada küçük fontanel bulunur, lambdoid dikişle sagital dikişin birleştiği nokta.


maldevelopment : n. Kusurlu gelişim, gelişim anomalisi.


molar : n. 1. Azıdişi, moler, molaris; 2. Bene ait.


nomography : n. Bir çok değişken arasındaik ilgileri bir arada göstermeki çin kullanılan grafik usülü, nomografi.


ovariocyesis : n. Ovaryum gebeliği.


parathymia : n. Sürmenaj, zihni gerginlik.


proamnion : n. Embriyonun yan ve ön kısımlarındaki area embryonalis'in uzun süre mezodermle örtülmeden kalan kısmı.


pubovesical : a. Çatı kemiği (pubis) ve mesaneye ait.


refractive : a. 1. Işık ışınlarının kırılamsı ile ilgili; 2. Işık ışınlarını kırıcı.


repair : n. 1. İyileştirme, şia verme; 2. Tamir (etme).


sabulosity : n. Kumluluk.


saphenal, saphenous : a. Safene ait.