Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quadripolar nedir?

quadripolar : a. Dört kutuplu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

citrin : n. biochem. P vitamini tesirine sahip olan ve limon suyunda bulunan billuri madde.


divagation : n. Tutarsız konuşma, abuk sabuk konuşma.


dural : a. Dura mater'e ait.


endermic : a. Cilt üzerined iğleyen, cilde sürülen (ilaç).


endosmometer : n. Bir maddenin endosmoz derecesini ölçen alet.


graduation : n. 1. Ölçü bardağı üstündeki işaret, 2. tedricen değişme.


hex(a)- : pref. Altı.


industrial disease : n. Zararlı olduğu bilinen sanayi ile ilgili maddelere maruz kalınmasıdan ötürü meydana çıkan meslekle ilgili hastalıklar, meslek hastalıkları.


ingredient : n. Bir karışımı veya bileşiği oluşturan maddelerden her biri.


macrocephalus : n. Anormal derecede iri başa sahip fetüs.


mesenteric : a. see: Mesaraic


protein : n. biochem. Havyan ve bitki hücrelerinin esas yapı maddeis olan ve özellikle karbon, oksijen, azot, hidrojen ve kükürtten ibaret bileşimlerden biri, protein.


pseudocoloboma : n. İris üzerinde kolobom'u andıran hrehangi bir oluşum, yalancı kolobom.


psoitis : n. Psoas kası veya kılıfının iltihabı, psoit.


pulmometer : n. Akciğer büyüklüğünü ölçme aleti, pulmometre.


racemose : a. Salkım gibi, salkımlar halinde yetişen.


regeneration : n. 1. Yeniden doğma; 2. Harap olmuş bir dokunun tamiri veya yeniden meydana gelmesi, rejenerasyon.


reintegration : n. 1.Vücudun bütünüyle belli bir amaca yönelik faaliyet göstermesi, biyolojik integrasyon; 2. Hastalık nöbetinin geçmesini takiben bozulmuş zihni ve fiziksel faaliytelerin yeniden normale dönüşü, özellikle geçirilen akıl hasatlığını takiben kişinin tekrar normal muhakeme gücünü kazanması.


rugitus : n. Barsak gurultusu, gaz sebebiyle barsaklarda meydana gelen gurultu.


sacralgia : n. Sakrum ağrısı.