Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

quadripolar nedir?

quadripolar : a. Dört kutuplu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centrifugal : n. Dışarıya doğru uzaklaşan.


curettage : n. Kürtaj.


essence : n. Tasfiye edilmiş durumdaki alkol ruhu içinde bulunan uçucu bir yağ çözeltisi.


ethylenediamine : n. biochem. Aminofilin eriyiği hazırlanmasında kullanılan bir bileşim.


fissura : n. (pl. fissurae). See: Fissure.


forewaters : n. Amnion kesesinde, fetüs'ün presente kısmı önünde bulunan amnion sıvısı.


fragment : n. Kırılmış parça, fragman.


gigantism : n. Hipofiz ön lobunun fazla çalışmasından doğan dev yapılılık.


glycuresis : n. İdrarda fazla miktarda şeker (glükoz) bulunuşu.


heritage : n. Kalıtımla geçen özellik veya özellikler, kalıt; 2. Geçmişten kalan miras, atalardan kalan herhangi bir şey (kültür, adet, gelenek v.s.).


labyrinthotomy : n. Labirent'i kesip açma ameliyesi. labirintotomi.


hepatin : n. See: Glycogen.


infirmary : n. 1. Hastane; 2. Klinik; 3. Revir.


lethargic : a. 1. Letarji ile ilgili; 2. Letarji gösteren.


levo : pref. Sol.


locomotive : a. 1. Hareketle ilgili, bir yerden diğer bir yere gidişle ilgili; 2. Hareket gösteren bir yerden diğer yere gitme yeteneği taşıyan.


lymphadenotomy : n. Lenf düğümü ameliyatı, lenfadenotomi.


mythophobia : n. Yalan söylemekten duyulan marazi korku, mitofobi.


ornithine : n. biochem. Üre parçalanmasından meydana gelen argininden elde edilen bir aminoasit [NH2(CH2)3CH(NH2)CO3H].


photophilic : a. 1. Işığı seven; 2. Işıkta büyüyen, fotofilik.