Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

quadriplegia nedir?

quadriplegia : n. Kol ve bacakların toptan felci, kodripleji, tetrapleji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermophlebitis : n. Cilt venlerinin iltihabı, dermoflebit.


digestion : n. Hazım, sindirim.


endogastritis : n. Mide mukozasının iltihabı, endogastrit.


hepatolytic : a. 1. Karaciğerhücrelerinin tahribi ile ilgili; 2. Karaciğer hücrelerini tahrip edici.


subintestinal : a. Kısmen barsaklara ait.


hellebore : n. biochem. "helleborus niger" ve H.viridis" (Harbak ve Çöpleme)den alınan zehirli bir madde.


medicated : a. İlaçlı, ilaçlanmış.


multiple : a. Müteaddit, muhtelif (vücutta birden fazla yerde olan), mültipl.


neopphilism : n. Yeni şeylere karşı duyulan anormal sevgi, nefilizm.


nephremphraşis : n. Böbrek damarlarının tıkanması.


neurodynia : n. Sinir ağrısı.


normoblastosis : n. 1. Kemik iliğinde aşırı miktarda normoblast oluşması; 2. Kanda fazla sayıda normoblast bulunuşu.


otolithiasis : n. Kulak taşı, kulakta taş bulunması.


parturient : a. 1. Doğurmak üzere bulunan; 2. Doğuran; 3. Doğuma ait.


phacocyst : n. Göz merceği kapsülü.


pehnotype : n. Kişinin kalıtsal yapısının dışa akseden görünümü, aynı tür fertlerini belirleyen gözle görülebilen özelliklerin tümü (Fertler aynı genotip'e sahip olabilmelerine rağmen fenotip farklı olabilir, zira fenotip çevresel faktörlerden büyük ölçüde etkilenir. Saç renginin edğişik oluşu gibi).


phototxis : n. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalış sonucu deride meydana gelen toksik reaksiyonlarla belirgin patolojik durum, fototoksiz.


pneumolith : n. Akciğer taşı.


postaxial : a. Eksen kemik araksı.


roborant : a. & n. 1.Kuvvetlendirici; 2. Kuvvet ilacı.