Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quadriplegia nedir?

quadriplegia : n. Kol ve bacakların toptan felci, kodripleji, tetrapleji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burow's operation : n. Dudakta mevcut bir defektin kapatılması için uygulanan bir ameliyat çeşidi.


carbohydrate : n. biochem. Karbon hidrat.


circle : n. Çember, daire, circulus.


consensual : a. İhtiyari hareketle müterafik olarak vaki olan gayriihtiyari (hareket).


cynanche : n. Boğaz ağrısı.


dextrophobia : n. Vücudun sağ tarafında yer alan organ ve oluşumlardan aşırı tiksinme.


diaphyiss : n. Kemik (gövdesi), diyafiz.


gartner's Bacillus : n. Hareketli, gram negatif bir basil.


interbrain : n. See: Thalamencephalon.


hemadynamometry : n. Kan basıncını ölçme, hemadinamometri.


iatrophysics : n. Fiziki veya mekanik araçlarla yapılan tedavi, fiziğin tababete uygulanması.


macroblast : n. İri hacım gösteren çekirdekli genç eritrosit, makroblast.


medicosocial : a. Hem tıbba, hem de sosyolojiye ait olan, her iki bilim dalını da ilgilendiren.


monodiplopia : n. Tek gözün çift görmesi, monodiplopi.


myelinosis : n. Miyelin oluşumu ile meydana gelen yağ dejenerasoynu, miyelinoz.


osmodysphoria : n. Belirli kokulardan nefret etme.


osmogen : n. Enzim yapan madde, ozmojen.


perisplenic : a. Dalağı saran.


rhodogenesis : n. Rodopsinin rejenerasyonu.


rictus : n. Ağız açıklığı.