Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

quadriplegia nedir?

quadriplegia : n. Kol ve bacakların toptan felci, kodripleji, tetrapleji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbonic : a. biochem. Karbona ait, karbonik, fahmi.


cervicofacial : a. Boyun ve yüzle ilgili.


cheilitis : n. Dudakların iltihabı durumu.


subject : n. 1. Tıp talebelerinin disseksiyon için kulandıkları ceset; 2. Tedavi altına alınan şahıs veya hayvan.


gynecologist : n. Nisaiyeci, jinekolog, kadın hastalıkları uzmanı.


ignipedites : n. Ayak tabanlarında duyulan yanma hissi (Genellikle thiamin eksikliğine bağlı olarak gelişen polinevrit'te görülür).


lepto : pref. Narin, ince.


malleolus : n. (pl. Malleoli). Bacakla ayağın birleştiği yerde hem içi yanda hem de dış yanda deri altındaki kemiklerin yaptığı kabartı, aşık (çıkıntısı), malleol.


methylene : n. biochem. Odun ispirtosu odun alkolü, metilen (CH2).


oxide : n. Oksid, humuz, oxidum.


perilymph : n. Perilenf(a), dışlenf (labryinthus membranaceus) dışındaki sıvı.


pharynx : n. Yutak, farenks.


phlegmatic : a. 1. Lenfavi; 2. Soğukkanlı.


radiad : a. Dış tarafa doğru.


reflexometer : n. Adale kasılması için gereken kuvveti ölçen alet, refleksometre.


renogenic : a. Böbrekten kaynaklanan, böbrek dokusundang elişen.


salimeter : n. Tuzlu eriyiklerin kuvvetini belirleyen alet.


scarlet red : n. Temiz, fakat iyileşmiş yavaş olarak cereyan eden ülserlerin tedavisinde uyarıcı olarak %2-5 yoğunlukta kullanılan bir boya maddesi.


scoliokyphosis : n. Belkemiğinin arkadan öne kambur ve yanları çarpık oluşu.


spasmolytic : a. Spazm'ı ortadan kaldıran, spazm'ı çözen.