Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quadripartite nedir?

quadripartite : a. Dörte bölünmüş, dört kısma ayrılmış, dört kısımlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiotonic : a. Kalb üzerine uyarıcı etki gösteren, kalbi kuvvetlendirici.


corpulence, corpulency : n. Şişmanlık, etlilik.


cystolithectomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyesi.


differentiate : v. 1. Ayırt etmek, tefrik etmek, bir hastalığı diğerlerinden ayrıt etmek; 2. Diğer doku ve oluşumlara nazaran farklı özellik gösterecek şekilde gelişmek, farklılaşmak.


hepatolienography : n. Karaciğer ve dalağın radyografisi.


submammary : a. Memealtı, meme altında bulunan.


hyperosmotic : a. 1. Ozmoz'u hızlandırıcı; 2. Hızlanan ozmoz'un sebep olduğu, artan ozmoz'a bağlı.


hypogonadism : n. testis veya yumurtalığın faaliyet noksanlığı.


inanimate : a. Cansız, ölü.


lymphaticovenous : n. Bir bölgedeki drenajın, hem lenf damarlarıyla, hem de venalarla yapıldığını belirten bir deyim.


menometrorrhagia : n. Adetler sırasında ve arasında görülen aşırı rahim kanaması.


papular : a. 1. Papüllerle ilgili; 2. Papülşeklinde, papül tabiatında; 3. Papüller gösteren, papüllerden oluşmuş.


pediculicide : n.Bitleri yokeden faktör (ilaç).


parametritis : n. Parametriyum iltihabı, parametrit.


postfebrile : a. Ateşten sonra, ateş sonrası.


precornu : n. Yan karıncığın önboynuzu.


rhinopharyngocele : n. Nazofarenks tümörü.


scytitis : n. Deri (cilt) iltihabı, dermatit.


sialogenous : a. Salya (tükrük) yapan, siyalojen.


somat(o) : pref. Vüut, beden.