Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

quadripartite nedir?

quadripartite : a. Dörte bölünmüş, dört kısma ayrılmış, dört kısımlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bubukle : n. Kara kabarcık.


chylothorax : n. Ductus thoracicus'tan Plevral boşluğa chylus sızması.


dynamo : n. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren alet, dinamo.


etiology : n. Hastalık sebeplerini inceleyen bilim dalı, etyoloji.


galactose : n. biochem. Süt şekerinden yapılan bir çeşit şeker.


gastrovascular : n. 1. Kan damarlarına ve mideye ait; 2. Kan deveranına ve hazma ait.


kiotome : n. Uvula (küçük dil)'yı kesip çıkarmada kullanılan özel bistüri, kiotom.


maltosuria : n.İdrarda maltoz bulunuşu,maltozüri.


misopedia : n. Çocuksevmeme, çocuklardan nefret, çocuk düşmanlığı, mizopedi.


mons : n. (p. montes). Dağ, tepe, yükseklik.


mutualist : n. Mutualizm gösteren iki canlıdan her biri.


myopathic : a. Miyopatiye ait.


osmyl : n. Koku.


osteogen : n. Kemiğin yumuşak oluşan maddesi, osteojen.


panochia : n. Koltukaltı bubonu.


pathobiology : n. See: Pathology.


polygenetic : a. Çeşitli kaynaklı olan, polijenez.


polykaryocyte : n. Çok nüveli dev hücre, polikaryosit.


splenelcosis : n. Dalağın ülserli hali.


streptomycete : n. Streptomyces cinsi herhangi bir mantar.