Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

quadripartite nedir?

quadripartite : a. Dörte bölünmüş, dört kısma ayrılmış, dört kısımlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyrhythmia : n. Nabzın normalden daha az sayıda oluşu.


chromoscopy : n. 1. Kişide renkleri tanıma ve ayırma yeteneğini tesbit için yapılan muayene; 2. Damardan boya maddesi verilişini takiben idrarın renklenip renklenmemesine bakılarak böbrek fonksiyonu hakkında fikir edinme.


contrasexual : a. Karşı cinsiyet ile ilgili karşı cinsin özellikleriyle ilgili.


diastema : n. 1. İki diş arasındaki açıklık, diyastem; 2. Normal bir dudak frenulumu (irsidir).


enteric : a. entericus, iç organ (bağır)'a ait.


galactofagous : a. Yalnız sütle yaşayan.


hydrogenylase : n. biochem. Escherichia coli tarafından yapılan ve formik asidi karbon diyoksitle hidrojene ayrıştıran bir enzim.


hypercythemia : n. kanın alyuvarlarının çoğalması.


incarceration : n. Boğulma.


micro-erythrocyte : n. See: Microcyte.


mosaicism : n. Aynı dokuya ati hücrelerin birbirinden farklı kromozom dizisi gösterişi.


myringomycosis : n. Timpan zarının mantar hastalığı, miringomikoz.


oxychloride : n. biochem. Oksijen ve klorla birleşmiş bir element veya radikal, oksiklorür.


paragrammatism : n. Sözcükleri yerinde kullanamama, sözcüklerden gramer kurallarına uygun cümleler kuramama ile belirgin konuşma bozukulğu, paragramatizm.


pinquecula : n. Bulber konjunktiva üzerinde meydana gelen sarı ve hafifçe kabarık bir oluşum.


poples : n. Dizardı.


purpuric : a. 1. Purpura hastaığına ait, 2. Erguvan renkli aside ait.


sanitarium : n. (pl. sanitaria). Havadar yerlerde yapılan ve hastaların özellikle hava ve güneş ve maden suları ile teadvilerini sağlayan kır hasatnesi, sanatoryum.


scotometry : n. Skotomları ölçme.


strophulus : n. Eksüdatif diyatezin deride yaptığı kaşıntılı papüpller, strofulus (çocuklarda).