Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

quadriparous nedir?

quadriparous : a. Dört çocuklu, dört defa doğum yapmış olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopneumopathy : n. Bronş ve akciğerleri müştereken ilgilendiren herhangi bir hastalık.


catatonic : a. 1. Katatoni ile ilgili; 2. Katotoni ile belirgin; 3. Katatoni'ye müptela kişi.


crater : n. Etrafı kabarık kenarlarla çevrili çukur bölge, krater (ülserin orta kısmı gibi).


cyprıdophobia : n. Cinsel temasla geçebilen herhangi bir hastalıktan aşırı korkma, zührevi hastalık korkusu.


ergasia : n. 1. Kişinin zihni ve bedensel işlevlerinin tümü, 2. Hücre çalışmasını uyardığı kabul edilen teorik bir madde.


ergostat : n. Kontraksiyon yapan kasın gördüğü işi ölçen alet.


fibroblast : n. Liflerin gelişmesini sağlayan hücresel element, bağ dokusunun ana hücresi, fibroblast.


tenosuture : n. see: tenorhaphy.


hydromeningitis : n. Seröz sıvaların toplanması ile müterafık menenjit.


hygroscope : n. Havadaki rutubet değişikliklerini gösteren alet, higroskop.


instinct : n.&a. 1. İçgüdü, sevki tabii, insiyak; 2. Dolu (can, his, kuvvet, v.s. ile).


magneto-electricity : n. Mıknatıs vasıtasıyle meydana getirilen elektrik.


melanoidin : n. bioühem. Albüminlerden elde edilen melanin.


miasma : n. 1. Pis (mikroplu) hava; 2. Havadaki bulaşık mikroplar.


mucinous : a. 1. Müsin'le ilgili; 2. Müsin'den yapılı, müsin'den oluşmuş.


oncometry : n. Herhangi bir organ hacmının onkometre aracılığıyla ölçülmesi, onkometri.


paracousia : n. See: Paracusia.


periaxial : a. Eksen çevresinde bulunan, eksein saran.


pseud(o) : pref. Yalancı, yanlış psödo.


pterygium : n. 1. Kalınlaşmış bir konjonktif tabakasının kornea üzerine uzanıp yapışmış olması; 2. Derinin üst tabakasının tırnağın proksimal kenarına yapışması, şeytan tırnağı.