Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quadriparous nedir?

quadriparous : a. Dört çocuklu, dört defa doğum yapmış olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytoid : a. Hücreye benzeyen, hücrevi, hücresel.


dexter : adv. Sağ tarafta bulunan, sağında, sağ, sağdaki.


exotropia : n. Dışa şaşılık.


hydrorophilic : a. Suyu emebilen, su emici, nem alıcı.


hyperflexion : n. Aşırı derecede bükülme, kıvrılma.


hysterogenous : a. See: hysterogenic.


inversion : n. biochem. 1. Dönme, ters dönme; 2. Tahavvül, değişme, sakarozun fruktoz ve glikoza ayrılması ve bu esnada polarize ışığın titreşim düzleminin sağdan sola çevrilmesi.


lambdacism : n. L harfini söyleyememe.


lumbarization : n. Birinci sakrum omurunun beşinci bel omuru enine çıkıntıları ile birleşmesi.


melosalgia : n. Bacaklarda hissedilen ağrı, bacak ağrısı.


oligoposia : n. Az sıvı alımı; vücuda yetersiz sıvı girişi.


ophthalmosteresis : n. Gözünü kaybetme.


otectomy : n. İç ve orta kulak dokularının ameliyatla çıkarılması, otektomi.


pharyngolaryngeal : a. Yutak ve gırtlağa ait, yutak-gırtlak.


phytoglobulin : n. Bitki globülini.


poikilotherm : n. Vücut ısısı içinde bulunduğu ortamda tabi olan canlı.


polyarteritis : n. Çeşitli arterlerin iltihabı, poliarterit.


quadruplet : n. Dördüz.


spirometer : n. Ciğerlerin nefes alma ve verme yeteneğini ölçme aleti, spirometre.


tachyphaga : n. Yeme çabukluğu, çabuk yeme, takifaji.