Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quadriparous nedir?

quadriparous : a. Dört çocuklu, dört defa doğum yapmış olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centigram : n. Gram'ın yüzde iri, santigram


coma : n. Bilincin tamamen kaybı ile müterafık derin uyku hali,koma.


cranioclast : n. Ölü fetüs başını ezip dışarı çekmede kullanılan özel alet, kranioklast.


cytotoxic : n. Hücreler için zehir karakterini taşıyan madde.


diastase : n. biochem.


physiotherapeutic : a. Fizik tedavi ile ilgili, fizik tedaviye ait.


impact : n. & v. 1. Ani çarpışma, hızla vuruşma; 2. Sıkıştırmak, hareketine main olacak şekilde bastırmak.


inscriptio tendinea : n. Kiriş çizgileri.n. Reçetede, verilen ilaçların isim, miktar ve alım dozlarını gösteren bölüm.


intrathecal : a. Beyin zarlarının içinde.


laryngopharyngitis : n. Gırtlak ve yutağın iltihabı, larengofarenjit.


menstruation : n. Adet görme, menstruasyon, 4 haftada bir büluğ çağını geçirmiş kız ve kadınlarda jenital kanama (müddeti), adet, aybaşı, hayız.


multi- : pref. Çok, mülti.


parasitaemia : n. Kanda parazit bulunamsı.


persona : n. Zihnin bilinçli (şuurlu) kısmı.


perversion : n. Sapınç, sapkınlık, sapıklık, normal yönden şaşma.


phleborrhaphy : n. Ven dikilmesi, fleborafi.


pneumato : pref. See: Pneum


prototype : n. 1. Esas örnek, ilk numune; 2. Kendisinden çeşitli türlerin geliştği ilk şekil, türün atası, primitif tür.


saccharides : n. Bir karbonhidrat grubu.


saprogenic : a. 1. Çürütücü, çürüten; 2. Çürümeden meydana gelen.