Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

quadriparous nedir?

quadriparous : a. Dört çocuklu, dört defa doğum yapmış olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchospirometer : n. Akciğerin kapasitesini ölçmekte kullanlılanl bir aygıt.


clitoridauxe : n. Klitoris'in aşırı büyümesi, klitoris hipertorfisi.


conceptive : a. Döllenmeye ait.


dextrosinistral : a. Sağdan sola doğru giden (uzanan).


endoangiitis : n. Kan damarları en iç tabakasının iltihabı.


enterostomy : n. Barsağın fistülizasyonu, enterostomi.


hydrosol : n. biochem. Dispers ortamı sıvı olan bir koloid, hidrosol.


iatrotechnics : n. tedavi prensiplerinin pratiğe uyg3ulanması.


iridocystectomy : n. İriste yapılan plastik ameliyat, iridosistektomi.


mating : n. Erkek ve dişinin yavru meydana getirmek üzere çiftleşmesi, çiftleşme.


mesiad : a. Ortaya veya merkeze doğru, orta tarafta.


nephrauxe : n. Böbrek büyümesi


oodeocele : n. Tıkayıcı fıtık.


oxyecoia : n. Marazi kulakkeskinliği, keskin kulaklılık.


pabulum : n. Yiyecek, gıda, besin.


pachyvaginitis : n. Vagina duvarlarının kalınlaşması ile belirli kronik vagina iltihabı, pakivajenit.


photuria : n. İdrarda fosfor bulunması.


pontocerebellar : a. Varol köprüsüne ve beyinciğe ait.


puberty : n. Erginlik, büluğ, rüşt, püberte.


salping(o) : pref. Boru, tüp, boru ile ilgili (eustachi veya Fallop borusu).