Bugün : 18 Ekim 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

quadriparous nedir?

quadriparous : a. Dört çocuklu, dört defa doğum yapmış olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callisection : n. Araştırma amacıyla deney hayvanlarını kesme veya üzerlerinde ameliyat yapma.


cardiopath : n. Kalbinden rahatsız, kalb hastası.


coprecipitin : n. biochem. İki veya daha fazla canlılar üzerine tesir yapan presipitin.


healer : n. 1. Doktor, hekim; 2. Şifa veren.


isotypical : a. Aynı tipte, aynı tipe mensup olan, aynı tipe ait.


Krebs Cycle : n. biochem. Solunumunda piruvik asidin oksidasyonu sırasında meydana gelen birçok organik asitlerden kademeli bir şekilde hidrojen ve karbon diyoksid husulünü sağlayan oksidoredüksiyon hadiselerinden meydana gelen biyolojik devir.


macerate : v. Sert cismi su içinde bırakarak yumuşatmak.


mamelon : n. Meme başı veya meme başı şeklinde küçük kabartı.


metabatic : a. 1. Tedavisi değişebilir, 2. Tedavi değişikliğine ait.


ootherapy : n. See: ovotherapy.


per tertiam intentionem : Bir yaranın iki dudağının arasında büyük miktarda granülasyon dokusu bulunması.


phlebolith : n. Ven taşı.


phytomenadione : n. İntravenöz olarak kullanılan K vitamini.


ponophobia : n. 1. Ağrı duymaktan aşırı korkma, ağrı korkusu; 2. Çalışmaktan aşırı ürkme, yorulacağı korkusuyla fiziksel çaba göstermekten sebepsiz yere kaçınma, ponofobi.


procreative : a. 1. Yavru meydana getirme ile ilgili; doğurma ile ilgili; 2. Yavru meydana getirme yeteneği taşıyan, doğurucu.


protractor : n. Yaralardan yabancı çıkarmaya yarayan alet.


ranular : a. Ranula ile ilgili.


recrement : n. İfraz edilip tekrar vücuda alınan madde.


scapha : n. (pl. scaphae). Skafa (kulak), heliks ile anteliks arasındaki oluk.


sedan : n. Sedye, tahtıravan.