Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

quadriparous nedir?

quadriparous : a. Dört çocuklu, dört defa doğum yapmış olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cherophobia : n. Neşelenme ve eğlenmeden aşırı korkma, eğlenceye karşı sebepsiz yere ürkeklik gösterme.


circumbullar : a. Göz küresi çevresinde, göz küresini saran.


diplomyelia : n. Omuriliğin doğuştan çift oluşu veya uzunluğuna seyreden yarık sebebiyle çiftmiş gibi iki parça gösterişi.


dorsoventrad : a. Arkadan öne uzanan, arkadan öne yönelik.


ectental : a. Ekdoderm ve endoderme ait.


glossectomy : n. Dili kesip çıkarma ameliyatı.


glucosin : n. biochem. Glükozdan amonyak tesiriyle meydana gelen bazik madde.


glycocoll : n. biochem. Safra içinde bulunan billüri ve tatlımsı bileşim, amino-asetik asit.


healer : n. 1. Doktor, hekim; 2. Şifa veren.


hyperhydremia : n. Kanda su miktarının aşırı artışı.


illuminism : n. Kişinin manevi varlıklarla temas halinde olduğuna, onlarla karşılıklı konuştuğuna inanması, bazı psikoz tiplerinde görülen bu tür kuruntularla belirgin durum.


ischiosacral : a. İschium ve sakrum'la ilgili.


kakke : n. Beriberi, bu hastalık için japonların kullandığı terim.


logoneurosis : n. Konuşma bozukluğu ile görülen nevroz.


methylene : n. biochem. Odun ispirtosu odun alkolü, metilen (CH2).


murmur : n. Kalb v.s.yi dinlerken işitilen üfürüm, sufi.


ophthalmocopia : n. Göz yorgunluğu, oftalmokopi, astenopi.


overstrain : n. Aşırı gerginlik veya yorgunluk.


pant : n. 1. Soluma, nefesi kesilme; 2. Yürek çarpıntısı.


pedionalgia : n. Ayak tabanında hissedilen ağrı.