Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

quadriparity nedir?

quadriparity : n. Dört çocuklu olma, dört defa doğum yapmış olma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chirology : n. Belli parmak ve el hareketleri yardımıyla karşılıklı anlaşma, parmak alfabesi ile konuşma.


digitaloid : a. 1. Dijital'le ilgili; 2. Dijital'e benzeyen.


end-body : n. See: Complement.


epiphysitis : n. Epifiz iltihabı.


esophagoenterestomy : n. Yemek borusu ile ince barsak arasında ameliyatla eçit oluşturma, midenin çıkarılmasını takiben yemek borusu ile ince barsağın ağız ağıza dikilmesi.


fibromyxoma : n. Lifli elementler ihtiva eden miksom.


ter in die : adv. Günde üç defa.


uteromania : n. Kadınlarda hastalık şeklinde cinsi münasebet arzusu, aşırı derecede şehevi hisler, uteromani, nemfomani.


hyaloplasm : n. Hücre protoplazmasının daha sıvı kısmı; hiyaloplazma.


hysterorhexis : n. Rahim duvarının yırtılması, uterus rüptürü.


interrenal : a. Böbrekler arası, böbrekler arasında.


invasive : a. İlerleme gösteren, özellikle komşu dokulara doğru yayılma gösteren.


isogeneic : a. 1. Aynı genetik yapıya sahip kişilerle ilgili (Tek yumurta ikizleri gibi); 2. Aynı genetik yapıya sahip kişiden alınan.


karyogonad : n. See: micronucleus.


mastoid : a. Mememsi, mastoid.


medullated : a. Bir medulla veya ilik bölümü ihtiva eden veya bir medulla kısmı tarafından çevrelenen.


melanogenesis : n. Melanin oluşumu, melanojenez.


monoplasmatic : a. Belli bir madde veya dokudan oluşmuş.


opiate : n.&a. 1. Afyonlu ilaç, opyose; 2. Uyuşturucu ilaç, narkotik; 3. Uyuşturucu, afyonli.


ototoxic : a. Kulak üzerinde toksik etkisi olan.