Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

quadriparity nedir?

quadriparity : n. Dört çocuklu olma, dört defa doğum yapmış olma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacodylate : n. biochem. Kakodil asidin tuzu.


chiropractor : n. Birçok hastalıkların sinirsel iletimdeki bozukluklara bağlı olarak meydana glediğine inanan kimseler.


dystrypsia : n. Barsak hazımsızlığı, distripsi.


embryotomy : n. Doğum imkanı olmayan hallerde annenin hayatını kurtarmak için çocuğun kesilerek rahimden çıkarılması, embriyotomi.


fontanel(le) : n. 1. Bıngıldak; 2. Yeni doğmuş ve süt çocuğunun başında henüz kemikleşmemiş ve kıkırdak halini bir müddet daha muhafaza edecek olan yerler, fontanella.


fortuitous : a. Tesadüfi.


interdigital : a. El veya ayak parmaklarının arasında bulunan, parmaklararası.


lagophthalmia : n. Gözlerin uykuda açık kalması hail.


hirschsprung's disease : n.Megakolun, konjenital olarak barsaklarda ganglion oluşumunun mevcut olmaması.


nakuruitis : n. Bir çeşit kobalt azalması hastalığı.


natal : a. 1. Doğuşa ait, 2. İlye (kabaete)'ye ait.


ophthalmodiagnosis : n. Göz reaksiyonu yardımı ile yapılan teşhis.


otopyosis : n. Kulak cerahatlanması, kulağın cerahatli hali, otopiyoz.


paracetamol : n. Etkisi fenasetin'e benzeyen, ancak daha az yan etkileri olduğu için fenaseti'e karşı duyarlık gösteren hastalarda kullanılabilen bir madde.


paralytic : n. 1. Felçle ilgili; 2. Felce bağlı, felcin sebep olduğu; 3. Felç gösteren, felçil kişi.


phenoxybenzamine : n. Raynaud hastalığında kullanılan çevresel bir damar genişletici.


retrocedent : a. Geriye giden.


somatotropin : n. Büyümeyi sağlayan ön hipofiz hormonu.


sphacelism : n. Gangrenleşme, gangrenli olma hali, çürüme.


splenography : n. Splenografi: 1. Dalak radyogrfaisi; 2. Dalağın tarifi.