Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

quadripara nedir?

quadripara : n. Dört defa doğum yapan kadın.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

disintegration : n. Bütünlüğünü kaybetme, parçalara ayrılam, çözülüp dağılma.


ducrey's bacillus : n. Küçük gram negatif basiller.


explantation : n. Vücuttan alınan doku veya hücrelerin sun'i ortamda yaşatılması.


fundal : a. Dibe ait.


Graefe's Knife. : n. Gözdeki katarakt amemliyatlarında kullanılan bir cins. bisturi.


iodolography : n. Herhagni bir organa iyotlu yağ enjekte edilişini takiben röntgen filmi alınması.


iridodonesis : n. See: Hippus.


jury : n. Herhangi bir konuda karar verme amacıyla oluşturulmuş kurul, jüri.


metagranulocyte : n. See: Metamyelocyte.


myoblastoma : n. Miyeloblastlara benzeyen hücrelerden müteşekkil kas tümörü.


obtundent : n. Teskin edici ilaç, müsekkin.


ophthalmomyitis : n. Gözküresini hareket ettiren kasların iltihabı.


ovalbumin : n. biochem. Yumurta akından elde edilen albümin.


phentolamine : n. Adrenalin antagonisti.


pneumoperitonitis : n. Gaz oluşumundan ileri gelen periton iltihabı.


pseudocroup : n. Ekseriya birden bire ve gece vakti gelen, krup belirtileri veren hastalık, psödo-krup (çocuklarda akut larenjit sonucu meydana gelen krupa benzer hastalık.)


retrolental : a. Göz merceği ardı.


rhinometer : n. Burnu ölçme aleti, rinometre


siagonagra : n. Üstçene ağrısı.


somatology : n. Somatoloji: 1. Canlı vücutları fizik bakımından incleme bilgisi, 2. Fizyoloji ve anatomi bilgisi.