Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quadripara nedir?

quadripara : n. Dört defa doğum yapan kadın.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blister : n. 1. Kabarcık; 2. Yakı; 3. Pehlivan yakısı.


bronchiectasis : n. Bronş veya bronşiyollerin genişlemesinden doğan müzmin bir akciğer hastalığı, bronşektazi.


erepsin : n. biochem. Barsak suyu enzimi.


extensor : a. & n. Bir ogranı çekip uzatan (kas), açıcı, ekstensor, extensorius.


subhepatic : a. Karaciğeraltı, karaciğer altında bulunan.


utricle : n. 1. Kırbacığa (içkulağın zar labirentine ait bir parça) utriculus.


iritic : a. İris'le ilgili.


ischiofibular : a. İskiyum ve fibulaya ait.


isogeneric : a. 1. Aynı cinsle ilgili, aynı cinse ait; 2. Aynı cinse mensup diğer bir kimseden elde edilen (gref v.s. hakkında).


localized : a. Belli bir bölge içinde kalmış, sınırlanmış, etrafa yayılmamış.


metrography : n. Uterus'un radyoopak madde ile dolduruluşunu takiben röntgen ışınları aracılığıyla filminin alınması, metrografi.


multinuclear : a. Çok nüveli.


neurocyte : n. Sinir hücresi, nevrosit.


peccant : a. 1. Hasta, mariz, sıhhatsiz; 2. Sıhhati bozan, hastalığa sebep olan.


phleborrhagia : n. Ven'den gelen kanama, ven kanaması, fleboraji.


pneumarthosis : n. Eklemde gaz veya hava blunması.


pyo : pref. Cerahat, irin.


pyoperitoneum : n. Periton boşluğunda cerahat toplanması.


spinal : a. 1. Belkemiğineait veya onda bulunan, spinal; 2. Dikene ait, dikensi, spinalis.


spongioblastoma : n. Sponjioblast ihtiva eden tümör.