Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

quadrilocular nedir?

quadrilocular : a. Dört çukurlu, dört hücreli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataphylaxis : n. 1. Enfeksiyon bölgesinde, savunma mekanizmasını oluşturmak üzere lökositlerin toplanması; 2. Vücudun enfeksiyonu karşı gösterdiği tabii müdafaa mekanizmasının yıkılması, enfeksiyona karşı vücut direncinin ortadan kalkması.


celluloneuritis : n. Sinir hücrelerinin iltihabı.


character : n. Bir şahsın bilinen ve tahmin edilebilen mental özelliklerinin toplamı, karakter.


chlorosis : n. Genç kadınlarda kansızlıktan ileri gelen bir hastalık (cilt yeşilimsi renk alır).


chloruria : n. İdrarda kloridlerin çoğalması.


configuration : n. 1. Baş, gövde, kol ve bacakların müştereken oluşturduğu şekil, vücudun genel görünümü; 2. molekülü oluşturan atomların diziliş şekli.


copula : n. 1. Birleştirici oluşum, iki şey arasındaki bağlantı; 2. Cinsel birleşim, kopulasyon.


cystorrhea : n. Mesane'den müköz akıntı gelişi.


eurhytmics : n. Müziğe uygun olarak yapılan ahenkli hareketler.


febrific : a. See: febrifacient


hemachrome : n. Kanın boya maddesi, hemokrom.


hydroxide : n. biochem. Bir maden veya radikalin hidrojen ve oksijen ile oluşturduğu bileşim, hidroksit.


hypokinesia : n. Hareket azalması, hipokinezi.


metaphase : n. Mitoz'un ikinci devresi, mitoz şeklinde seyreden hücre bölünmesinde profaz'ı izleyen devre, metafaz.


mycotic : a. 1. Mantarların sebep olduğu, mantarlara bağıl; 2. Mikozis'le ilgili.


nasoseptitis : n. Burun bölmesi iltihabı, nazoseptit.


perforating : a. Delici, perforans.


phallalgia : n. Penis'te hissedilen ağrı, penis ağrısı.


phenindione : n. Orta şiddette etkili bir antikoagülan.


phobia- : suff. Marazi korku, nefret.