Bugün : 22 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quadrilocular nedir?

quadrilocular : a. Dört çukurlu, dört hücreli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthotomy : n. See: Cantholysis.


chromometer : n. Sıvının gösterdiği rengi ve bu rengin koyuluk derecesini ölçen araç, kromometre.


consensual : a. İhtiyari hareketle müterafik olarak vaki olan gayriihtiyari (hareket).


cytocide : n. Hücreleri öldürücü medde.


deprivation : n. Mahrum etme, mahrumiyet.


Dwarfishness, Dwarfness : n. Boyun 100 cm. den aşağı olması, cücelik, nanizm.


electrocardiograph : n. Elektrokardiyogramı kaydeden cihaz, elektrokardiyograf.


epicanthus : n. Bazan gözün iç köşesini örten deri parçası (en çok Mongollarda rastlanır).


esophagitis : n. Özofagus iltihabı, özofajit.


fat : n. biochem. Yağ gliserol ve bir yağ asidinin birleşmesinden meydana gelen cisim. Wool, fat.


fibromyoma : n. Lifli elementler ihtiva eden miyom, fibromiyom.


hidradenoma : n. Ter bezlerinin adenomu.


homeopathic : a. Homeopati ile ilgili.


infracortical : a. Beyin korteksi veya böbrek korteksi altında.


nabothian pollicles : n. Servikal uterus bölgesinde bulunan ve kronik iltihap geçirmekte olan guddelerin kistik genişlemesi.


nephrolith : n. Böbrek taşı, nefrolit.


nutrient : a.&n. 1. Besleyici, mugaddi, gıdalı; 2. Gıdalı olan şey, besin maddesi, gıda.


ophthalm(o)- : pref. Gözle ilgili.


ophthalmotomy : n. Göz ameliyatı, oftalmotomi.


pancreato- : pref. Pankreas anlamına önek.