Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quadrilateral nedir?

quadrilateral : a. 1. Dört kenarlı; 2. Dörtgen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deaf : n. sağır.


deamination : n. biochem. Bir cisimden amino grubu (-NH2) ayırma, deaminasyon.


euphoretic : a. & n. 1. Öfori gösteren; 2. Öfori meydana getiren ilaç.


exopathic : a. Vücudun dışından kaynaklanan, eksopatik.


fascioplasty : n. Fasyanın plastik tamiri, fasyoplasti.


flax : n. Keten, keten bitkisi.


lactigenous : a. Süt yapıcı, süt hasıl eden, laktijen.


gypsum : n. biochem. Kalsiyum sülfat (CaSO4).


lesbianism : n. Kadınlarda homoseksüalite, sevicilik, safizm (sapphic vice).


leukocytoclasis : n. Lökositlerin parçalanıp dağılması.


microbicidal : a. Mikropları yokeden.


nucleotide : n. biochem. Nükleaz faaliyeti ile içinde nükleik asidin parçalandığı bileşimlerden biri, nükleotid.


osteoclasia, : n. Osteoklazi: 1. Şekilbozukluğunu düzeltme amacıyla biçimsiz kemiğin kırılması; 2. Kemiğin yumuşayıp erimesi.


paliphrasia : n. Konuşmada kelime veya cümlelerin gereksiz ve anlamsız şeklide tekrar edilmesi, palifrazi.


pallium : n. Beyinkabuğu, palyum, cortex cerebri.


pellicle : n. Sıvıların yüzeyinde oluşan ince kaymak tabakası.


pharynx : n. Yutak, farenks.


pontic : n.&a. 1. Hakiki dişin yerini alan diş; 2. Varol köprüsüne ait.


postpharyngeal : a. Farenks arkası, farenks arkasında.


right-handedness : n. Sağ elle iş görme