Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

quadrilateral nedir?

quadrilateral : a. 1. Dört kenarlı; 2. Dörtgen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

craniotympanic : a. Kafatası ve timpana ait.


deoxyribonucleic acid : n. Hücre nukleusunda bulunan doğal karbonhidrat.


dichotomy : n. Çatallı olma, iki kısma bölünmüş olma.


ectasia, ectasis, ectasy : n. Ektazi, genişleme (mesela bronşektazi).


elation : n. Taşkınlık derecesinde aşırı memnuniyet hali, neşe ve sevinçten coşma (Duruma göre normal veya anormal olabilir).


fecund : a. Çok çocuk doğurru, velüt müsmir, mahsuldar, verimli, bereketli.


fundic : a.See: Fundal.


hydrocarbonism : n. Hidrokarbon bileşikleriyle zehirlenme (Petrol arıtma işinde çalışanlarda sık görülür).


ingest : v. Midesine indirmek (yemek).


jaborandi : n. Güney Amerikaya mahsus "jaborand" adlı bitkilerin kurutulmuş yapraklarından alınıp terletmek ve salyayı çoğaltmak için kullanılan ilaç.


ketamine hydrochloride : n. İntravenöz veya intramusküler olarak kullanılabilen anestezik madde.


laryngopharynx : n. Yutağın alt parçası.


malformation : n. Kusurlu oluşum, sakatlık, oluşum anomalisi.


megaloblast : n. Eritrositlerin ana hücre,i megaloblast.


myelogeny : n. Sinir lifleri miyelin kılıflarının gelişi, miyelojeni.


oropharyngeal : a. Orofarenks'le ilgili.


pachymeninx : n. (pl. pachymeninges). Pakimeninks (Pakimeneni), kranial dura mater, dura mater encephali.


parotidic : a. Parotise ait, parotidcus, Ductus parotidicus stenonis.


prosthodontics : n. Takma veya sun'i diş yapmayı inceleyen dişhekimlği dalı, prostodonti.


sauriosis : n. Keratitis follicularis.