Bugün : 26 Şubat 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

quadrilateral nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

quadrilateral : a. 1. Dört kenarlı; 2. Dörtgen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradylexia : n. Ağır okuma, sözcükleri duraklayarak ağır ağır okuyabilme.


bromethyl : n. Etil bromür.


cocontraction : n. Herhangi bir hareketin yapılışında birbirine zıt etki gösteren kaslar arasındaki uyumlu çalışma.


dermatomegaly : n. Vücut derisinin yer yer kıvrımlar yapıp sarkacak derecede fazla oluşuyla belirgin doğuştan mevcut deri anomalisi.


dolorous : a. Ağrılı.


fetoplacental : a. Fetus ve plasentaya ait.


gastrocnemial : a. Baldır ikiz kasına ait, gastrocnemialis.


gonocyte : n. Embriyonun ilkel üretim hücrei, gonosit.


holoblastic : a. Döllenmiş ovumun birbiri arkasına bölünmesiyle ilgili.


ileocecostmy : n. İleum ile çekum arasında anastomoz yapılması, ileoçekostomi.


incudectomy : n. Örs kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


malnutrition : n. Gıdasızlık, heterotropi.


myocelitis : n. Karın duvarındaki kasların iltihabı, miyoselit.


obturation : n. 1. Tıkama; 2. Tıkanma.


olive : n. 1. Zeytin; 2. Zeytin şeklinde (zeytinsi) oluşumlar, oliva.


oscillometry : n. Özel bir aygıt (osiloskop, osilomtere) kullanılarak yapılan titreşim ölçülmesi.


particle : n. Tanecik, atom, cüz, zerre, partikül.


penia : Suff. Azlık, eksiklik anlamına sonek.


plasmosome : n. Hücrenin hakiki nüvesi.


reanimate : v. Ölümden hayata döndürmek, canlandırmak.