Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quadrilateral nedir?

quadrilateral : a. 1. Dört kenarlı; 2. Dörtgen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiectasis : n. Bronş veya bronşiyollerin genişlemesinden doğan müzmin bir akciğer hastalığı, bronşektazi.


cellulose : n. biochem. Bitkilerin katı kısmını oluşturan madde, selolüz.


cleidotomy : n. Fetüs'ün köprücük kemiğini makasla keserek ikiye ayırma (Geniş omuz gibi doğumu imkansız kılan durumlarda, nadiren başvurulan bir yöntem).


colpeurysis : n. Colpeurynter ile vagina'yı genişletme.


convection : n. Yaklaşma durumu, mesela yakına bakarken gözlerin yaklaşması.


delactation : n. 1. Sütten (memeden) kesme veya kesilme; 2. Ana sütünün çekilmesi, delaktasyon.


disulphuric : a. biochem. Disülfürik.


electrosyntesis : n. Elektrik etkisi altınad bir bileşim oluşumu, elektrosentez.


exopeutiidase : n. biochem. Proteinlerin terminal peptid bağlarından parçalayan enzim.


formation : n. Oluşum, teşekkül, formatio.


subluxation : n. Tam olmayan çıkık, sublüksasyon.


influenzal : a. 1. İnfluenza (grip) ile ilgili; 2. İnfluenza'ya bağlı, influenza'nın sebep olduğu.


keratoleukoma : n. Korneada beyaz donukluk.


local : a. Vücudun ufak bir bölümüne ait, mevzii, lokal.


morphine, morphia : n. biochem. Afyon hülasası, afyonun ana ve en faal alkaloidi, morfin (C17H19N2+H2O), morphina, morphinum.


nyctophobia : n. Marazi gece korkusu, karanlıktan korkma, niktofobi.


olophonia : n. Ses organlarındaki herhangi bir anomalinin sebep olduğu konuşma bozukluğu.


omentum : n. (pl. omenta). Karındaki barsakları örten zar, epiplon, omentum.


orthochromatic : a. Normal olarak boyayabilen veya boyanabilen, gerçek renk tonlu, ortokromatik.


paralipophobia : n. Yapılması gereken herhangi bir şeyi ihmal etmekten aşırı korkma, ihmal korkusu.