Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

quadrilateral nedir?

quadrilateral : a. 1. Dört kenarlı; 2. Dörtgen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clysis : n. a) Bir boşluğun yıkanması veya temizlenmesi. b) Ağızdan değil de, başka yollardan sıvı verildiğiz aman kullanılan bir deyim.


corticotropin : n. biochem. Adrenokortikotrop hormon. ACTH, kortikotropin (hipofizer hormon).


denis browne splints : n. Kongenital talipes equinovarus'un düzeltilmesinde kullanılan ateller.


ductule : n. Kanalcık, borucuk, ductulus.


embryography : n. Embriyon tavsifi.


ferrotherapy : n. Demir ve demir bileşimleri ile yapılan tedavi, ferroterapi.


gag : n. v. 1. Ağıza konulan kusturucu şey; 2. Alet ile ağzını açık tutmak.


phrenospasm : n. 1. Diafragma kaslarının aniden kasılması, diafragma spazmı; 2. Mide'de kardiak sfinkterin, geçitin kapanmasına sebep olmak üzere ağrılı kasılması, kardia spazmı.


hysteroptosis : n. Uterus sarkması (düşmesi).


ichthophagy : n. Devamlı balık yeme, balık etiyle beslenme alışkanlığı.


ignioperation : n. Elektrikli bistüri ile yapılan ameliyat.


insensible : a. 1. Hissetmez; 2. Hissiz, duygusuz; 3. Cansız, baygın.


ischiopubic : a. İskiyum ve çatılara ait.


legitimacy : n. 1. Kanuna uygun olma hali, kanuna uygunluk; 2. Nikahlı evlilikten doğmuş olma hali.


maietics : n. See: obstetrics.


nephelometer : n. Sıvı bulanıklığını ölçen alet.


orrhorrhea : i. Sulu dışkı.


ovotherapy : n. Yumurtalık ekstrelerinin tedavi maksadiyle kullanılışı, ovoterapi.


perisystolic : a. Sistol öncesi, sistolden hemen önce (oluşan).


polycrotism : n. Nabzın bir sistol sırasında birkaç dalga meydana getirmesi.