Bugün : 19 Şubat 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

quadrigeminum nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

quadrigeminum : a. (pl. quadrigemina).

corpora quadrigeminum : Dördüz cisimler.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chelating agents : n. Çeşitli metaliyonlarını kendi molekül yapılarına katabilme karakterini gösteren çözünürlüğü yüksek organik maddeler.


cholecystalgia : n. safra koliği


eccrinology : n. Salgı ve salgı bezleri bilgisi, ekrinoloji.


emanotherapy : n. Emanasyonlar vasıtasıyle yapılan tedavi.


fluoroscopy : n. 1. Röntgen ışınının etkilerini inceleme bilimi; 2. Rnötgende radyoskopi ekranı vasıtasiyle bakma, skopi tetkiki.


gerontology : n. İhtiyarlık ve onunla ilgili mevzuları inceleyen bilim, jerontoloji.


laked : a. Hemoliz'e uğramış, hemoliz olmuş (Yapısındaki hemoglobinin açığa çıktığı eritrositler hakkında).


subnucleus : n. Kısim veya ikinci derecede olan nüve.


holodiastolic : a. bütün diyastolü işgal eden.


hyperphenylalaninemia : n. Kanda fenilalanin miktarının artması


neurospasm : n. Bir kasın sinirsel spazmı.


organism : n. Uzviyet, beden, oluşum, teşkilat, organizma.


osteosynthesis : n. Kırılmış kemki uçlarının ameliyatla birleştirilmesi, osteosentez.


paries : n. (pl. paritees). Duvar, çeper, cidar.


plasmocytoma : n. Özellikle kemik iliğindeki plazma hücreleri (plazmosit'ler)'den gelişen kötü huylu bir tümör; plazmositom.


proctorrhaphy : n. Rektum dikilmesi.


sigmatism : n. "S" harfini yanlış telaffuz etme, "s" harfini söyleyememe.


solanoid : a. Yapı ve kıvam bakımından çiğ patetes'i andıran, çiğ patetes'e benzeyen.


syncholia : n. Safra içinde, bulunmaması gereken bazı maddelerin de salgılanması, bu nitelikle belirgin safra çıkışı.


syndesmotomy : n. Bağları kesme, bağ ameliyatı, sendezmotomi.