Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quadrigeminum nedir?

quadrigeminum : a. (pl. quadrigemina).

corpora quadrigeminum : Dördüz cisimler.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancrophobia : n. Kanser korkusu, kankrofobi.


cholangiogram : n. Ductus hepaticus, ductus cysticus ile safra kanallarını gösteren film.


conjuntival : a. Konjonktive ait, conjuntivalis.


costal : a. Kaburgaya ait, costalis (costarius).


degenerative : a. Dejenerasyona ait, dejeneratif.


endodontitis : n. Diş pulpasının iltihabı.


epineurium : n. Sinir kılıfı, epinevriyum.


episioclisia : n. Vulvanın cerrahi olarak kapatılması.


mia tooth : Köpek dişi


frolement : n. 1. Perikart lezyonlarında oskültasyon esnasında duyulan hışırtı sesi; 2. Bir çeşit masaj, avuç içi ile hafifçe bastırmak suretiyle yapılan masaj şekli.


interfascicular : a. Fasiküllerarası.


subliminal : a. Bilinçaltı, bilinç altında bulunan veya olan.


hemorrhagenic : a. Kanlandırıcı, kanatıcı.


hypersecretion : n. Aşırı salgı.


hypersensitization : n. Fazla duyarlık hali.


ichthyoid : a. Balıksı, balığa benzer.


keratoacanthoma : n. Derinin hariçle temasta olan bölgelerinde sür'atle gelişen ortası keratin kitlesiyle dolu küçük yumru, keratoakantom (Genellikle yüz derisi üzerinde görülür).


laryngogram : n. Larenks'in röntgen ışınları aracılığıyla alınan filmi.


omphalo- : pref. Göbekle ilgili.


orchidic : a. Testislere ait.