Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

quadrigeminum nedir?

quadrigeminum : a. (pl. quadrigemina).

corpora quadrigeminum : Dördüz cisimler.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cinchonine : n. biochem. Cinchona'dan elde edilen bir alkaloid, sinkonin.


dislocate : v. Eklemden çıkarmak.


dispersion : n. 1. İntişar, dağılım, dağılma, çözgünlük; 2. Ayrışma; .Erime (ışın); 4. Koloid solüsyonu.


distention : n. Gerilme, şişme.


extravasation : n. Damarlardan (kan) fışkırma.


giant : n. 1. vücutça çok iri kimse, dev ama; 2. normaline nazaran çok büyük herhangi bir oluşum (dev hücre gibi).


granulopenia : n. kanda granülosit sayısınn azalması, granülopeni.


hetacillin : n. Penicinate grubuna bağlı olan sentetik bir antibiotik.


histotoxin : n. Dokular üzerine toksik etki gösteren madde.


hyloma : n. Mediyasten tümörü.


hyphephilia : n. Sürtünmekle cinsel zevk alma.


ischiopubiotomy : n. Foramen obturatum'un alt kenarını oluşturan kemik kol (ischiopubic ramus)'a kesit yapma (Eskiden dar pelvis'te doğumu kolaylaştırmak için uygulanmış bir müdahale).


keratohelcosis : n. Korneanın ülserli hali.


monomorphic : a. Yalnız bir şekilde olan, monomorfik


mydricaine : n. Göz hekimliğinde kullanılan bir çözelti.


odontalgic : a. Diş ağrısına ait.


oleoresin : n. Bazı bitkilerde bulunan hoş kokulu uçucu yağdan zengin reçine.


otorrhagia : n. Kulak kanaması, otoraji.


panesthesia : n. Duyarlığın tamamen kaybolması, panestezi.


pectiniform : a. Tarak şeklinde, tarakıs, pectinatus.