Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

quadrigeminal nedir?

quadrigeminal : a. Dört parçalı (kısımlı), dört kat, quadrigeminus, dördüz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cocainism : n. 1. Keyif verici olarak devamlı kokain kullanma, kokain alışkanlığı; 2. Devamlı kokain kullanımına bağlı olarak gelişen zehirlenme hali, kronik kokain zehirlenmesi.


denitrification : n. biochem. Azotunu ayırma.


elephantiasis : n. Çok defa organa kısılı kalan ve lenfa sistemindeki bozukluktan ileri gielen bağ dokusu çoğalması, elefantiyazis (fil hastalığı).


glyceride : n. biochem. Gliserinleştirme.


gristly : a. Kıkırdaktan oluşan, kırkırdak yapısında.


hemoclasis : n. Kanın alyuvarlarının yok olması.


hypermetropia : n. Yakını göremeyiş, hipermetropi.


hypoalkalinity : n. Alkali azalması.


iodinophile : n. See: iodinophil.


macrodactylism : n. El veya ayak parmaklarının aşırı şekilde iri oluşu, makrodaktilizm.


metakinesis : n. Mitoz'da metafez devresine geçiş olmak üzere kromozomların hücrenin karşıt kutuplarına doğru hareketi, metakinez


neutrophilic : a. 1. Nötr boyalarla boyanabilen; 2. Reaksiyonu asit veya bazik olmayan.


ootheca : n. See: Ovary.


opisthotonic : a. 1. Opisthotonos'la ilgili; 2. Opisthotonos gösteren, opisthotonos'la belirgin.


orthochorea : n. Kişinin sadece ayakta iken koreik hareketler göstermesi ile belirgin kore şekli, ortokore.


pachygyria : n. See: Macrogyria.


perosseous : a. Kemik yoluyla, keimk aracılığıyla


pitting : n. Çukur oluşumu, çukurlaşma.


rhizoneure : n. Sinir kökünü oluşturan sinir hücresi.


sejunction : n. Zihni faaliyetlerde kopukluk, kişide zihinsel faaliyetlerin bütünlüğünü kaybetmesi.