Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

quadrigemina nedir?

quadrigemina : n. Ortabeyin arka yüzü ve dördüz cisimleri, corpora quadrigemina.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiovalvular : a. Kalb kapakcıklarıyla ilgili.


cat scratch disease : n. Kedi tırmığı hastalığı, tipik birtularemi türü.


dichloralphenazone : n. Kloral hidrata oranla mideyi daha fazla tahriş edebilir, kloral grubuna dahil bir hipnotik.


dimness : n. Bulanıklık, donukluk.


eczema : n. Ekzema, deride kaşıntı şişme, kızarma, vezikül oluşu gibi belirtilerle görülen akut ve kronik hastalık (ya şveya kuru olabilir).


esophagitis : n. Özofagus iltihabı, özofajit.


force : n. 1. Kuvvet, enerji; 2.Enerji sarfetme (harcama) yeteneği.


lactoproteid : n. biochem. Sütten çıkarılan bir proteid.


habitual : a. İtiyadi, alışkanlığa bağlı, habitüel.


hemiepilepsy : n. Yarım epilepsi (vücudun tek tarafında olan).


injection : n. Enjeksiyon, ilaçların şırınga ile vücuda zerki.


keratoacanthoma : n. Derinin hariçle temasta olan bölgelerinde sür'atle gelişen ortası keratin kitlesiyle dolu küçük yumru, keratoakantom (Genellikle yüz derisi üzerinde görülür).


mediastinum : n. (pl. Mediastina). Mediyastin(um): Yanda akciğerler, arkada omurga ve önde sternum arasında kalan aralık (Trakea hizasından geçen düzlem olup bunu ön ve arka olmak üzere ikiye ayırır).


myometritis : n. Uterus kası iltihabı, miyometrit.


oothecectomy : n. Yumurtalığın ameliyatla çıkarılması.


osteogenic : a. 1. Kemik oluşturucu, kemik yapıcı; 2. Kemikten meydana gelen, osteojenik.


pancreatico- : pref. 1. Pankreas anlamına önek; 2. Pankreas kanalı anlamına önek.


pellicula : n. See: Epidermis.


pnina : n. Kulak sayvanı, kulak kepçesi.


pyretogenesis : n. Hummanın meydana gelişi, ateş meydana gelme, piretojenez.