Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

quadrigemina nedir?

quadrigemina : n. Ortabeyin arka yüzü ve dördüz cisimleri, corpora quadrigemina.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cryptorchidism : n. See: cryptorchism.


deric : a. Ektoderme ait.


equipotential : a. İktidarı bir olan.


extensor : a. & n. Bir ogranı çekip uzatan (kas), açıcı, ekstensor, extensorius.


fixation : n. 1.Sabit ve oynamaz hale getirme, tesbit etme, özellikle yerinden kaymış veya ayrılmış bir organı ameliyat veya diğer bir yolla eski yerine tesbit etme; 2. Mikroskopik muayene için ince kesit almayı kolaylaştırmak üzere dokunun parafin v.b. madde içinde tesbit edilmesi, anatomopatolojik muayene için organ veya oluşumunun ilaçlı eriyiğe konulması; 3. Kişide anne veya babaya aşırı düşkünlük sebebiyle psikoseksüel gelişimin duraksaması, cinsel ilginin bir başka kimseye yönelememesi; 4. Görüntünün retina'da sarı leke üzerine düşmesini temin edecek şekilde her iki gözün obje üzerinde odaklanması; 5. Kan serumunda bulunan komplement'in antikor, antijen kompleksi ile birleşmesi; 6. Belli bir şeyin zihni devamlı meşgul etmesi, sabit fikir; 7.Gaz halindeki bir maddenin kimyasal reaksiyonlar sonucu, diğer maddelerle birleşerek katı hale dönüşmesi.


physiatrics : n. Hastalığı tabiat kuvvetleriyle (fiziki metodlarla) teşhis ve tedavi etme, fizyatri.


habenula : n. (pl. habenulae). Habenula (kozalaksı beze ait uzantılar).


hypoluteima : n. Kanda düşük miktarda progesteron bulnuşu.


hypostasis : n. dolaşım güçlüğünden ileri gelmiş birikme, kan tıkanması, hipostaz.


infertile : a. Çocuksahibi olma yeteneği az veya bulunmayan.


iridoncus : n. İris tümörü.


lucotherapy : n. Hastayı güneş ışığı veya sun'i ışığa maruz bırakarak tedavi etme, ışık tedavisi.


lycopene : n. biochem. Bazı sebzelerde bulunan karoten pigmenti, likopen.


mastoidal : a. Mastoid çıkıntı ile ilgili.


neurilemmitis : n. Nevrilem iltihabı, nevrilemit.


normospermia : n. Meni içindeki spermatozoonların miktar, şekil ve hareket bakımından normal oluşu, normospermi.


orchidoplasty : n. Testis üzerinde yapılan estetik ameliyat, orşidoplasti.


phytoid : a. Bitkiye benzer, bitki şeklinde, fitoid.


pneumono : pref. Akciğer, akciğerle ilgili


polygraph : n. Nabız kaydeden silindirik cihaz, poligraf.