Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quadrigemina nedir?

quadrigemina : n. Ortabeyin arka yüzü ve dördüz cisimleri, corpora quadrigemina.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brocnhography, : n. Bronşlara radyo-opak madde verilişini takiben röntgen flimi alınması, bronş sisteminin röntgen yoluyla muayenesi.


catacrotism : n. Nabzın inen dalında görülen yükselmeler.


cerebripedal : a. Beyine yaklaşan, beyin yönünde hareket eden.


cutdown : n. Ven küçük bir kesit yapma ve kesit yerinden ince tüp geçirme (Damara kan veya sıvı verme ya da kan alma amacıyla uygulanır).


decompose : v. biochem. Bileşik bir cismin eczasını ayırmak, ayrıştırmak, tahhallül ettirmek, halletmek.


determinism : n. Doğa'daki her olayın, dolayısıyla insanın tüm faaliyet ve davranışlarının kendi iradesi dışında seyreden bazı faktörlere tabi olduğunu ileri süren teori, gerekircilik.


epizootiology : n. Hayvanların epideimk hastalıklarının bilimsel incelenmesi.


phylogenic : a. See: Phylogenetic.


hemiopia : n. See: Hemianopsia.


hypophalangism : n. El veya ayak parmağında normalden az sayıda parmak kemiği bulunuşu, hipofalanjizm.


hypnogenesis : n. Uyku meydana getirme, uyutma.


in utero : a. See: intrauterine.


locular : a. Hücrevi, hücreli, gözeli, löküllü.


macrognathia : n. Altçenenin anormal büyüklüğü, makrognati.


mesenchyme : n. Gelişen embriyo'da üç ana tabaka (ectoderm, mesoderm, entoderm) arasındaki boşlukları dolduran ve özelikle mesoderm'den kaynaklanan hücre kümesi, mezenşim.


myokinetic : a. kas hareket elementine ait, miyokinetik.


orchiditis : n. Testis iltihabı, orşidit.


ozone : n.Elektriklenmiş ve hafif klorin kokusu veren oksijen, ozon (havayı temizlemek için kullanılrı).


pachygyria : n. See: Macrogyria.


polyclonia : n. Klonik kasılma ile müterafık sinir hastalığı.