Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

quadrigemina nedir?

quadrigemina : n. Ortabeyin arka yüzü ve dördüz cisimleri, corpora quadrigemina.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardinal : a. Esas, baş, en önemli.


cushing's syndrome : n. Klinik bakımından Cushing hastalığına benzer.


depressant : a. Faaliyeti azaltan, müsekkin, yatıştırıcı.


endodiascopy : n. Herhangi bir vücut boşluğu içine yerleştirilen röntgen tüpü (endodiyaskop) aracılığıyla yapılan röntgen muayenesi, endodiyaskopi.


fallectomy : n. Fallop tüünü ameliyatla çıkarma, falektomi.


fruit : n. Meyva.


generation : n. Zürriyet, nesil, doğuş, tenasül, üreme jenerasyon.


hematocolpos : n. Vagina içinde kan toplanması hali.


incretotherapy : n. Hastalık veya bozukluğun ilgili hromon veya hormonlarla tedavisi, hormon tedavisi.


infusum : n. Herhangi bir bitkisel maddenin suda bırakılması veya kaynatılması sonucu elde edilen sıvı, özü çıkarılan maddenin eriyiği.


keratin : n. biochem. Saç ve boynuz ve tırnağın esas maddesi, keratin.


machonnement : n. Çenenin çiğneme hareketi.


melituria : n. Diabetes mellitus.


mitosis : n. Mitoz: Hücrenin indirekt olarak bölünmesi (bunun dört devresi vardır: 1- Profaz, 2- Metafaz, 3- Anafaz, 4- Telofaz).


modality : n. Tedavi usulü veya cihazı.


neuropathology : n. Sinir (sistemi) hastalıkları patolojisi, nevropatoloji.


nonnucleated : a. Çekirdeği bulunmayan, çekirdeksiz.


nyctophonia : n. Gündüzün sesi çıkmama, niktofoni.


peroneus : n. Kamış kemik (fibula) kası.


radiogenesis : n. Radyoaktif maddenin parçalanmasıyla çevreye radyoaktif ışın yayılması, radyasyon meydana gelişi.