Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

quadridigitate nedir?

quadridigitate : a. See: tetradactylous

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloramine-T : n. biochem. Soluk sarımtrak, billüri bir toz olup, müessir antibiyotiktir(C7H7CINNaO2S.3H2O), Kloramin-t, klorazen.


cholesterolemia : n. Kanda kolesterol bulunması


chinchona : n. Kinin elde edilen bir bitki kabuğu.


cysteine : n. biochem. Sistein, proteinlerin hidrolizinden meydana gelen amino-asit.


gonotoxin : n. Gonokokların salgıladığı toksik madde, gonokok toksini.


tertiary : a. Üçüncü (gelen).


ileitis : n. İleum iltihabı, ileit.


influenza : n. Grip.


lateroversion : n. Yana anormal dönme.


layette : n. Yenidoğan bebeğin giyeceklerinden oluşan takım, bebeğin giyim takımı.


mesal : a. See: Mesial


methylparaben : n. biochem. Antiseptik olarak kullanılan kokusuz beyaz bülliri toz (C6H8O3).


mycetismus : n. Mantarla zehirlenme.


pleochromatic : a. Çeşitil şartlarda değişik renkler arzeden.


pneumolithiasis : n. Akciğerlerde taş bulunması.


proatlas : n. Bazı hayvanlarda atlas'ın önünde bulunan gelişmemiş omur.


rigor : n. 1. Titreme, üşüme; 2. Sertlik.


rotator : a. 1. Dönen, ekseni etrafında dönme gösteren; 2. Dönmeğe bağlı, dönmenin sebep olduğu.


rugitus : n. Barsak gurultusu, gaz sebebiyle barsaklarda meydana gelen gurultu.


scatoma : n. Dışkının sertleşmesinden oluşan kitle, kolon veya rektumda palpasyon esnasında tümörü andıran sert dışkı kitlesi.