Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quadridigitate nedir?

quadridigitate : a. See: tetradactylous

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catarrhal : a. 1. Nezleli; 2. Nezleye ait.


cilia : n. a) Göz kirpikleri, b) Bazı epitel hücrelerinde bulunan kıla benzer mikroskopik uzantılar.


disaggregation : n. Eczasını tefrik etme, cüzlerini ayırıp dağıtma.


distend : v. 1. Germek, şişirmek; 2. Şimşek, gerilmek, hava (gaz) ile dolmak.


fertile : a. 1. Gelişme yeteneği olan, doğurabilen; 2. Mümbit, verimli.


gangrenous : a. Gangrenli.


iridescent : a. Parlak nitelikte değişik renkler gösteren, yanardöner.


lithotrity : n. Taşı kırarak çıkarma ameliyatı.


lung : n. Akciğer.


lymphocytopoiesis : n. Lenfosit oluşumu.


manganite : n. biochem. Bir manganez filizi.


miliary : a. Darı tanesi büyüklüğünde kabarcıklar gösteren, bu görünümle belirgin.


miscible : a. Karışabilir, karışır.


osteoclastic : a. 1. Osteoklasta ait; 2.Kemiği tahrip ed en.


pachytrichous : a. Kalın saçlı, sert saçlı.


pedometer : n. Belli bir mesafeyi geçmede kişinin aldığı adım sayısını kaydeden alet, pedometre.


pelopathy : n. See: pelotherapy


polysomus : n. Bir başı ve birçok vücudu olan ucube.


psychodiagnosis : n. Psikolojik testler ve yöntemler yardımıyla akıl veya ruh hastalığına sebep olan faktörlerin belirlenmesi, bu yolla hastalığı tehis etme, psikodiagnoz.


renninogen : n. Rennin'i oluşturacak öncü hücre.