Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

quadridigitate nedir?

quadridigitate : a. See: tetradactylous

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dechloridation : n. Vücuttaki klorid miktarının azaltılması (Tuz tahdidi ve diüretik kullanmak suretiyle).


deleterious : a. Vücuda zararlı, toksik.


enteroproctia : n. Kişide ameliyatla oluşturulmuş suni anüs bulunuşu hali.


evolutionary : a. Evrimle ilgili.


gliosome : n. Nevrogli hücrelerinde görülen tanecik.


hypoglossitis : n. Dilaltı dokularının iltihabı, hipoglosit.


lsd : n. Ergot'tan elde edilen özellikle görme ve işitme ile ilgili hallüsinasyonlar meydanag etirici nitelikte, uyuşturucu bir madde (Kimyasal ismi "lysergic acid diethylamide" olup niteliği sebebiyle kullanımı kanunen yasaktır).


mastopexy : n. Sarkık göğsün cerrahi tesbiti.


microrrhinia : n. Burnun normalden küçük olması, küçük burunluluk.


neomycin : n. biochem. Streptomyces fradiae kültürlerinden elde edilen antibiyotik bir madde olup, bakterilere ve actinomyces'lere etkindir, neomisin.


neurotropism : n. 1. Bazı patojen mikro-organizmaların özellikle sinirsel dokulara meyil göstermesi, bazı mikropların sinir sisteminde yerleşme ve bu sistemi etkileme özelliği; 2. Bazı histolojik boyaların sinir hücrelerini kolayca boyama yeteneği gösterişi hali.


nosology : n. Hastalık tasnifinin bilimsel incelenmesi, nozoloji.


organ : n. Organ, uzuv, organum.


orthuria : n. Normal işeme.


pleomastia : n. Fazla sayıda meme bulunması, çok memelilik.


polymorphous : a. 1. Birkaç şekilde bulunan, çok şekilli; 2. Gelişiminin değişik devrelerinde farklı şekillerg österen.


pompholyx : n. Sulu kabarcıklarla belirli bir cilt hastalığı.


purinemia : n. Kanda pürin veya pürin cisimciklerinin bulunuşu.


reticulocyte : n. Genç eritrosit.


rimqse : a. Üzerinde yarık veya çatlaklar gösteren, yarıklarla belirgin.